Więcej

  Na posiedzeniu Rada zatwierdziła budżet Samorządu Rejonu Wileńskiego na rok 2015

  Czytaj również...

  Podczas posiedzenia Rady został zatwierdzony budżet samorządu
  Podczas posiedzenia Rady został zatwierdzony budżet samorządu

  Na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, które odbyło się 19 lutego br., zatwierdzono budżet samorządu. Dochody budżetu 2015 r. wynoszą 56 174711 euro. Mer była zadowolona, że w tym roku dochody są o 5% większe niż w roku 2014.

  Na posiedzeniu Rady postanowiono udzielać wsparcia społecznego dla niezamożnych mieszkańców rejonu. Projekt trybu udzielania tego wsparcia poszerzy prawa i odpowiedzialność za świadczenie wsparcia społecznego dla niezamożnych mieszkańców o niskich dochodach, zachęci do współpracy międzyinstytucjonalnej, pozwoli na bardziej efektywne i bardziej sprawiedliwe udzielanie finansowej pomocy społecznej, a to pozwoli zaoszczędzić pieniądze, przeznaczone na wsparcie.

  Na posiedzeniu również zatwierdzono projekt zintegrowanego programu rozwoju terytorialnego Wileńszczyzny, którego celem jest rozwiązywać problemy właściwe dla obszarów docelowych poprzez zwiększenie konkurencyjności i atrakcyjności środowiska życia, promowanie wzrostu gospodarczego i efektywności funduszy strukturalnych Unii Europejskiej. Samorząd Rejonu Wileńskiego przewidział w programie realizację projektów o różnym charakterze. Do programu wciągnięto obszary docelowe, mające od 1 do 6 tysięcy mieszkańców, w rejonie wileńskim to Mejszagoła, Czarny Bór i Niemenczyn.

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Szczególna uwaga będzie zwracana na rozwój edukacji nieformalnej – w m. Niemenczyn zainicjowano budowę gmachu administracyjnego Szkoły Sportowej i strzelnicy. Będzie przebudowane centrum miasta, rynek, zbudowana ścieżka rowerowa i dla pieszych, która połączy centrum miasta z pobliskim lasem. Inwestycje również dotrą do miejscowości Czarny Bór i miasteczka Mejszagoła. W obu miejscowościach będzie inwestowane w infrastrukturę sportową i rekreacyjną. Mieszkańcy Czarnego Boru będą bezpiecznie pokonywali odległoś od przystanków autobusowych do domu, ponieważ jest planowany rozwój sieci ścieżek dla pieszych. W Mejszagole inwestycje dotrą do centrum miasta i targowiska. W programie również są przewidziane fundusze na rozwój ścieżek rowerowych, zakup autobusów ekologicznych, asfaltowanie dróg do stref przemysłowych i na inne środki.

  Kierownik Działu Gospodarki Lokalnej Mirosław Romanowski wszystkim uczestniczącym zaprezentował środki programu wsparcia ochrony środowiska Samorządu Rejonu Wileńskiego na r. 2015.
  Samorząd, realizując projekty unijnych funduszy strukturalnych, musi dołożyć co najmniej 15 proc. środków własnych łącznej kwoty projektu. Ponieważ środków na funkcje samodzielne dla tych celów nie wystarcza – trzeba pożyczać. Dlatego też podczas posiedzenia z banku, który zaproponuje najbardziej korzystne warunki, zdecydowano zaciągnąć długoterminową pożyczkę w wysokości 4867, 0 tys. euro.
  W latach 2007-2013 z funduszy strukturalnych Unii Europejskiej (UE) przyciągnięto 120 milionów litów. Oczekuje się, że w latach 2014 – 2020 do rejonu przyciągnie się spore inwestycje.

  Głosami większości radnych zatwierdzono przygotowany przez Dział Prawa projekt uchwały Rady w sprawie składu komisji i zatwierdzenia regulaminu trybu nadawania tytułu Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego.
  Tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego jest przyznawany obywatelom Republiki Litewskiej, jak również obcokrajowcom za ich szczególne zasługi dla Republiki Litewskiej i Rejonu Wileńskiego. Tytuł Honorowego Obywatela może być przyznawany zarówno osobie żyjącej, jak i zmarłej. W przypadku śmierci zaświadczenie i odznaka są wręczane rodzinie zmarłego. Do tej pory Tytuł Honorowego Obywatela Rejonu Wileńskiego przyznano czterem osobom: księdzu prałatowi Józefowi Obrembskiemu (r. 2001), księdzu Antoniemu Dziekanowi ( r. 2002), profesorowi Andrzejowi Stelmachowskiemu ( r. 2002) oraz księdzu Dariuszowi Stańczykowi ( r. 2003).

  Reklama (dobiera algorytm zewnętrzny na podst. ustawień czytelnika)

  Afisze

  Więcej od autora

  Obiekt w rejonie wileńskim przykuł uwagę słynnych architektów

  Fachowcy ze znanej pracowni architektonicznej „Architektūros linija” („Linia architektoniczna”) dostrzegli potencjał Geograficznego Centrum Europy, które charakteryzuje się wyjątkową lokalizacją i historią. Zawodowcy będą pracować nad większą rozpoznawalnością obiektu wśród turystów, zapewniając mu wygląd estetyczny i nowoczesny. Architekci Faustas Lasys i...

  Samorząd podpisał ze studentami pierwsze umowy stypendialne

  W sierpniu Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zatwierdziła pakiet motywacyjny dla studentów zainicjowany przez mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marię Rekść, w tym stypendia w wysokości 250 euro/mies. We wrześniu z kolei radni podwileńscy zatwierdzili listę zawodów priorytetowych do ubiegania się...

  Renowacja dworku w Mazuryszkach nabiera rozpędu

  Samorząd Rejonu Wileńskiego na początku kwietnia br. podpisał umowę o uporządkowanie dworku w Mazuryszkach. Planowane w projekcie zmiany infrastrukturalne obejmują dostosowanie budynku do potrzeb zwiedzających, w tym niepełnosprawnych, zakup nowego sprzętu i mebli. Prace rozpoczęły się na wiosnę, obecnie...

  Na zaproszenie prezydenta RP mer Maria Rekść wzięła w Polsce udział w uroczystościach patriotycznych

  Wierzę głęboko w niepodległą, suwerenną, wolną Polskę. Wierzę głęboko w moich Rodaków. Wierzę głęboko w drzemiące w każdym i w nas wszystkich razem poczucie ogromnej wiary w wartość, jaką jest Polska suwerenna, niepodległa, nasza własna, w której sami się...