Podziękowanie Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Marii Rekść mieszkańcom rejonu za poparcie na wyborach

Szanowni Wyborcy! Szanowni Państwo!
Drodzy mieszkańcy rejonu wileńskiego!

Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy oddali na mnie swój głos w wyborach samorządowych. Dziękuję wszystkim, którzy mnie wspierali, poparli moją kandydaturę i tym samym działalność AWPL. Uzyskałam w wyborach 23 751 głosów (tj. 60,02 % głosów) – to ogromny kapitał i silny głos mieszkańców, których postaram się godnie reprezentować. Zapewniam, że nadal będę służyć Państwu swoją pracą, wiedzą i doświadczeniem. Czuję odpowiedzialność i zrobię wszystko, jako kandydatka z ramienia AWPL, aby spełnić pokładane we mnie nadzieje oraz zrealizować przedstawiony program wyborczy.

Wyrazy głębokiego uznania kieruję pod adresem wszystkich osób, które przyczyniły się do tak znaczącego sukcesu: członkom sztabów wyborczych wszystkich szczebli, delegowanym przez AWPL członkom komisji wyborczych, obserwatorom, aktywistom ZPL, AWPL i „Macierzy Szkolnej” za ofiarny wysiłek, poświęcenie się społecznej pracy, zaangażowanie i modlitwę a przede wszystkim za wytrwałość i wiarę w zwycięstwo. Wszystkim serdeczne Bóg zapłać!

Dziękuję również moim konkurentom za rzeczową i merytoryczną kampanię wyborczą życząc dla nich dalszego aktywnego działania na rzecz naszego rejonu i jego mieszkańców. Mam nadzieję, że w nowej, demokratycznie wybranej Radzie Samorządu Rejonu Wileńskiego tym razem zadeklarują wolę współdziałania dla dobra mieszkańców rejonu wileńskiego niezależnie od ich narodowości.

Dołożę wszelkich starań, aby moje obowiązki wykonywać sumiennie i należycie, a danego mi zaufania postaram się nie zawieść. Obiecuję pracować najlepiej jak potrafię, by spełnić Państwa oczekiwania i z determinacją realizować wszelkie przedsięwzięcia inwestycyjne i społeczne, które przedstawiłam podczas spotkań przedwyborczych.

Szanowni Państwo, mój sukces jest tak naprawdę sukcesem wielu osób, które wspierały moje działania w ciągu minionej kadencji. Nie byłby to możliwe bez bardzo dobrej współpracy z Radą Samorządu Rejonu Wileńskiego oraz bez wielkiego zaangażowania pracowników administracji, kierowników i pracowników gmin (starostw). Niech to wspólne zwycięstwo jak najlepiej służy wszystkim mieszkańcom rejonu wileńskiego i całej Litwie.

Z wyrazami szacunku i wdzięczności,
Maria Rekść, Mer Samorządu Rejonu Wileńskiego