Dodatkowe fundusze na wyposażenie przestrzeni dla dzieci

Wdrażając działania projektowe wyposażenia 28 placów zabaw dla dzieci w rejonie wileńskim, niewykorzystane środki na realizację projektów będą skierowane na wyposażenie i uporządkowanie przestrzeni publicznych kilku instytucji oświatowych. Pieniądze zostaną przeznaczone na wyposażenie jeszcze trzech placów zabaw dla dzieci, nabycie urządzeń treningowych i prace uporządkowania terenów.
Obok przedszkoli, znajdujących we wsiach Rudowsie i Dukszty oraz przy Szkole Podstawowej w Rzeszy powstanie po jednym placu zabaw dla dzieci, gdzie uczniowie i maluchy będą mogli wesoło spędzać czas. Obok Szkół Średnich w Sużanach i Ciechanowiszkach oraz Gimnazjum w Awiżeniach będą urządzone zewnętrzne urządzenia treningowe. Pozostałe środki zostaną wykorzystane do pełnego lub częściowego uporządkowania terenów Szkół – przedszkoli w Miednikach i Skojdziszkach, Przedszkoli w Bezdanach i Pogirach.
Na realizację wymienionych działań przeznaczono około 108 tysięcy euro. Prace planuje się rozpocząć wkrótce, aby maluchy i podrośnięci jeszcze tej wiosny mogli używać nowych rozrywek na świeżym powietrzu.