Więcej

  Pomoc Polski dla Polaków na Białorusi i na Litwie

  Czytaj również...

  Minister spraw zagranicznych Polski Grzegorz Schetyna
  Minister spraw zagranicznych Polski Grzegorz Schetyna

  Minister spraw zagranicznych Polski Grzegorz Schetyna przedstawił w czwartek, 23 kwietnia, w Sejmie RP założenia polskiej polityki zagranicznej w 2015 roku. Wystąpieniu szefa dyplomacji przysłuchiwali się prezydent Bronisław Komorowski oraz premier Ewa Kopacz i ministrowie.

  Mówiąc o najważniejszych zadaniach, stojących przed polską polityką zagraniczną szef polskiej dyplomacji między innymi powiedział o tym, że pomoc dla Polaków na Białorusi i Litwie należy do spraw priorytetowych.

  Schetyna zaznaczył w wystąpieniu poświęconym zadaniom polskiej polityki w 2015 roku, że jego resort finalizuje prace nad rządowym programem określającym założenia współpracy z Polonią do 2020 roku.
  „Polska dyplomacja skutecznie zapewnia wsparcie i opiekę ponad 20-milionowej Polonii rozsianej po całym świecie” — mówił Schetyna.
  Podkreślił, że priorytetem pozostaje pomoc dla Polaków na Białorusi i Litwie. „Pamiętamy także o Polakach na Ukrainie, nie ograniczając się do jednostkowych akcji, jak ewakuacja z Donbasu” — mówił minister SZ.

  Zaznaczył, że rozpoczyna się budowę Domu Polskiego we Lwowie i jest wzmacniane szkolnictwo polskie.

  „Szczególną uwagę poświęcamy tym rodakom, którzy w ostatnim czasie wyjechali do państw Unii Europejskiej” — podkreślił.
  MSZ pracuje też nad uznaniem praw Polaków mieszkających na terytorium Republiki Federalnej Niemiec.

  „Odnotowujemy tu pewien postęp, między innymi w sprawie szkolnictwa oraz Domu Polskiego w Bochum” — poinformował minister.
  „Dążymy do tego, aby zgodnie z duchem i zapisami Traktatu o dobrym sąsiedztwie i przyjaznej współpracy Polonia w Niemczech otrzymywała takie samo wsparcie i mogła korzystać z takich samych instrumentów podtrzymywania tożsamości, jak to ma miejsce w przypadku mniejszości niemieckiej w Polsce” — dodał Schetyna.
  Zapewnił, że resort nie traci również z pola widzenia największej Polonii świata w Ameryce Północnej, gdzie wspiera „realizację coraz większej liczby ważnych dla niej projektów”.
  „Instrumentarium finansowe, jakim dysponuje MSZ, tworzy dogodne warunki do prowadzenia skutecznej, nowoczesnej, konsekwentnej i aktywnej polityki polonijnej” — mówił Schetyna.

  Podkreślił, że łącznie, w ramach konkursów dotacyjnych oraz innych projektów wspierania Polonii, MSZ przeznacza na ten cel blisko 90 mln zł rocznie.
  Szef MSZ Grzegorz Schetyna powiedział w czwartek w Sejmie, że dalszemu pogłębieniu kontaktów z Litwą służyłoby podjęcie przez stronę litewską konkretnych działań na rzecz przestrzegania Traktatu Polsko-Litewskiego z 1994 r. w punktach odnoszących się do respektowania praw mniejszości etnicznych.

  „Dalszemu pogłębieniu kontaktów z Litwą służyłoby podjęcie przez stronę litewską konkretnych działań na rzecz przestrzegania Polsko-Litewskiego Traktatu dwustronnego z 1994 roku w punktach odnoszących się do respektowania praw mniejszości etnicznych” — powiedział szef MSZ.

  PAP

  Afisze

  Więcej od autora

  Wileńscy uczniowie w Beskidach. Dwa tygodnie zwiedzania Macierzy i poznawania tradycji regionów

  Szeroka geografia polskości Celem projektu było zapoznanie dzieci pochodzenia polskiego zamieszkujących poza granicami Polski z kulturą i tradycjami regionu Podbeskidzia, Beskidów Żywieckiego i Śląskiego oraz przyległych regionów (Małopolska, Zaolzie) oraz wydarzeniami istotnymi dla kultury polskiej oraz polskiego sportu. Dzieci zwiedziły...

  Startuje konkurs „Polak Roku 2022”

  W kolejnej edycji tego popularnego konkursu zachęcamy Czytelników do zgłaszania kandydatów do tego zaszczytnego tytułu za rok 2022. Zgłoszenia prosimy nadsyłać do końca października br. Podobnie jak w poprzednich latach, konkurs „Polak Roku 2022” ma na celu uhonorowanie osób, które...

  Najważniejsze jest, aby to zrozumieć: nigdy nie jesteś sam ze swoimi problemami

  Jednak coraz więcej osób ośmiela się mówić o tym głośno — w ten sposób pomagają innym doświadczającym trudności i przypominają, że wszystkie problemy można rozwiązać, tylko najważniejsze jest, aby nie zostawiać ich samych i szukać pomocy. Aby zainspirować innych...

  Objazd Mickiewiczowski wzorem „Reduty” Teatru Wierszalin zawita na Litwę

  Teatr Wierszalin popularyzuje dzieła Adama Mickiewicza na Litwie Teatr Wierszalin popularyzuje dzieła Adama Mickiewicza na Litwie. W ramach programu Kultura Inspirująca 2022-2023 Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego Polski budujemy wizerunek Polski jako państwa nowoczesnego, otwartego na międzykulturowy dialog oraz świadomego...