Uczestnicy projektu „Z serca narodów” zadziwiali swymi zdolnościami

 Maluchy zadziwiali swymi zdolnościami i talentami

Maluchy zadziwiali swymi zdolnościami i talentami

12 maja w Domu Kultury Polskiej Wilnie odbyła się finałowa impreza projektu wychowania w duchu obywatelstwa narodowego „Z serca narodów” dla placówek wczesnoszkolnych rejonu wileńskiego.
Podstawowe zadanie projektu – opieka, ochrona i odrodzenie wartości kultury tradycyjnej. Dla małych mieszkańców Wileńszczyzny stworzono doskonałe warunki do przejęcia wartości kultury narodowej rodziców i pradziadów, norm szlachetnego zachowania, wpajano miłość i szacunek do mowy ojczystej oraz świadomości narodowej.
Zapoznać się ze zdolnościami maluchów przybyło dużo dostojnych gości: doradca mer rejonu wileńskiego Juliana Jedzińska-Osipowicz, kierownik Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Lilia Andruszkiewicz, zastępca kierownika Sofia Ryżowa, główny specjalista Wydziału Oświaty Iwona Wojnicz, kierownicy placówek przedszkolnych i wczesnoszkolnych rejonu, pedagodzy, rodzice.

Najmniejsi mieszkańcy rejonu zachwycali zebranych piosenkami, które wykonywali po litewsku, polsku i rosyjsku, skocznymi tańcami, zauroczyli barwnymi strojami, zadziwiali swymi zdolnościami i talentami. Każde występy maluchów były nagradzane gromkimi brawami.

Inicjatorem projektu jest kółko metodyczne nauczycieli placówek przedszkolnych i wczesnoszkolnych Wydziału Oświaty Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego.