Wielodzietną matkę z rejonu wileńskiego nagrodzono medalem

Ze strony gości padło wiele ciepłych słów i życzeń dla zasłużonej, wielodzietnej matki Fot. Teresa Worobiej
Ze strony gości padło wiele ciepłych słów i życzeń dla zasłużonej, wielodzietnej matki Fot. Teresa Worobiej

We środę, 13 maja, mieszkanka wsi Rostyniany w rejonie wileńskim Józefa Wincentyna Michalkiewicz została odznaczona medalem orderu „Za zasługi dla Litwy“. Nagrodę, jako symbol uznania za matczyny trud włożony w wychowanie dzieci, wręczył kanclerz Urzędu Prezydenta RL Giedrius Krasauskas. Ta troskliwa i kochająca kobieta urodziła i wychowała ośmioro dzieci. Wyrosły one na uczciwych ludzi i obywateli, szanujących swych rodziców i opiekującymi się nimi w starości oraz przestrzegających się norm, ustalonych w społeczeństwie.
Złożyć życzenia wielodzietnej matce przybyła także kierownik wydziału personalnego Urzędu Prezydenta Gražina Urbonienė, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść oraz starosta gminy Suderwa Czesława Pawiłowicz.
Honorowe odznaczenie państwowe zostało przyznane Józefie Wincentynie Michalkiewicz z okazji Dnia Matki. Jednak z powodu problemów zdrowotnych, pani Józefa nie mogła przybyć na ceremonię nagradzania do Urzędu Prezydenta. W tym roku wysokie odznaczenia państwowe otrzymało 47 wielodzietnych matek z całej Litwy.
Józefa Wincentyna Michalkiewicz urodziła się 24 marca 1931 roku we wsi Pakonie w gminie Suderwa. W wieku 25 lat wyszła za mąż za Jana Michalkiewicza, z którym doczekała się ośmiorga dzieci – trzech synów i pięciu córek. Kobieta pracowała w kołchozie – na fermie drobiu. Ponadto miała własne gospodarstwo, hodowała bydło. Pomimo licznej gromady dzieci, prac rolniczych i domowych, pani Józefa właściwie wykonała swoje obowiązki, hodując i wychowując dzieci, przyzwyczajając ich do pracy. Teraz opiekuje się nią najmłodszy syn Marian Michalkiewicz. Pozostałe dzieci także często odwiedzają swoją kochaną mamę.