Więcej

  W rejonie wileńskim powstanie Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka

  Czytaj również...

  Placówka będzie się składała z 4 budynków parterowych (bez pomieszczeń piwnicznych) i garażem. Trzy budynki będą oddzielnymi domkami na dwa mieszkania – po dwie rodziny na każdy budynek. Mieszkania zostaną wyposażone w przedsionek, hol-szatnię, cztery pokoje (po 2 dzieci w jednym), toaletę, łazienkę, salon, kuchnię, pralkę, pomieszczenie dla opiekunów, pokój komputerowy
  Placówka będzie się składała z 4 budynków parterowych (bez pomieszczeń piwnicznych) i garażem. Trzy budynki będą oddzielnymi domkami na dwa mieszkania – po dwie rodziny na każdy budynek. Mieszkania zostaną wyposażone w przedsionek, hol-szatnię, cztery pokoje (po 2 dzieci w jednym), toaletę, łazienkę, salon, kuchnię, pralkę, pomieszczenie dla opiekunów, pokój komputerowy

  We wsi Giejszyszki (gmina duksztańska) w rejonie wileńskim powstanie Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka, informuje samorząd rejonu wileńskiego. Na liście Wydziału Ochrony Praw Dziecka administracji samorządu rejonu wileńskiego znajduje się 279 rodzin ryzyka socjalnego, w których wychowuje się 498 dzieci.

  Od 2011 roku na terenie rejonu wileńskiego z powodzeniem działa spółka budżetowa Centrum Kryzysowe Dziecka i Rodziny Rejonu Wileńskiego. Centrum może przyjąć do 24 dzieci, wobec których stosuje się opiekę tymczasową (okresem do 1 roku). W tym czasie pracownicy socjalni pracują z rodzinami, odnotowują ewentualne zmiany w ich zachowaniu i po roku podejmują decyzję – dziecko albo wraca do rodziny, albo wobec niego zostaje ustalona opieka stała.

  W rejonie nie ma placówki stacjonarnej

  Od wielu lat instytucje pracujące w zakresie obrony praw dziecka rejonu wileńskiego borykają się z problemem braku w rejonie stacjonarnej placówki dla dzieci, które pozostały bez opieki rodziców. Z tego powodu dzieci z rejonu są zakwaterowane w domach opieki na całej Litwie. A przecież jednym z najważniejszych aspektów w procesie resocjalizacji rodziców jest warunek, by dziecko pobierało pomoc będąc jak najbliżej swego miejsca zamieszkania. Pomaga to dziecku zachować więzi biologiczne z jego bliskimi i bliskim dla niego otoczeniem, a dziecko unika stresu spowodowanego zmianą miejsca i otoczenia.

  Rozsiani po Litwie

  Dzisiaj w placówkach opieki dziecka na Litwie przebywa 125 dzieci z rejonu wileńskiego.

  54 dzieci znajduje się w wileńskiej spółce pożytku publicznego „Centrum socjalne dla dzieci i nastolatków” (Vaikų ir paauglių socialinis centras), gdzie miesięczne ich utrzymanie kosztuje rejon 811 euro.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  13 – Centrum Kryzysowe Dziecka i Rodziny Rejonu Wileńskiego (710 euro)
  13 – Vilniaus sutrikusio vystymosi kūdikių namai (opieka darmowa)
  13 – Wileński dom opieki społecznej dla dzieci na Antokolu (853 euro)
  11 – Dom opieki dla dzieci w Podbrodziu (782 euro)
  7 – Dom opieki tymczasowej dla dzieci „Atsigręžk į vaikus” w Wilnie (720 euro)
  4 – Dom opieki dla dzieci „Gilė” (504 euro)
  4 – Wileński dom opieki społecznej dla dzieci „Minties” (opieka darmowa)
  3 – Wileński pensjonat dla dzieci (877 euro)
  1 ¬– Pensjonat dla dzieci i młodzieży w Podbrodziu (694 euro)
  1 – Wioski Dziecięce SOS w Wilnie (760 euro)
  1 – Dom opieki dla dzieci „Šaltinis” w Szawlach (opieka darmowa)

  W 2014 roku samorząd podstołeczny za pobyt w tych domach opieki dzieci z rejonu zapłacił ponad 1,8 mln litów (ponad 520 tys. euro).

  Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka w rejonie wileńskim

  Jeszcze w 2011 roku administracja rejonu samorządu wileńskiego, w obliczu braku podobnej placówki na swoim terytorium, rozpoczęła projektowanie gmachu placówki opieki socjalnej dla dzieci – Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego. Ma on powstać w miejscu obecnej nieczynnej szkoły we wsi Giejszyszki w starostwie duksztańskim (powierzchnia parceli 2,084 ha).

  W 2012 roku projekt został uzgodniony w Ministerstwie Ochrony Socjalnej i Pracy Litwy. Podstawowym warunkiem ministerstwa było zapewnienie od 2015 roku pobyt dzieci w placówce na zasadach rodzinnych – w grupkach nie większych niż 8 dzieci.

  Budowa Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka nastąpi dwoma etapami. Na pierwszym etapie zostanie zainstalowana wszelka niezbędna infrastruktura inżynieryjna, powstanie gmach administracyjny i jeden dom mieszkalny (do końca 2015 roku)
  Budowa Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka nastąpi dwoma etapami. Na pierwszym etapie zostanie zainstalowana wszelka niezbędna infrastruktura inżynieryjna, powstanie gmach administracyjny i jeden dom mieszkalny (do końca 2015 roku)

  Zgodnie z projektem Centrum przyjmie 6 rodzin, po 8 dzieci w każdej. Ogółem – 48 dzieci.

  Placówka będzie się składała z 4 budynków parterowych (bez pomieszczeń piwnicznych) i garażem. Trzy budynki będą oddzielnymi domkami na dwa mieszkania – po dwie rodziny na każdy budynek. Mieszkania zostaną wyposażone w przedsionek, hol-szatnię, cztery pokoje (po 2 dzieci w jednym), toaletę, łazienkę, salon, kuchnię, pralkę, pomieszczenie dla opiekunów, pokój komputerowy.

  Na terenie Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka rejonu wileńskiego zostanie także odnowione boisko do piłki nożnej ze ścieżkami biegowymi oraz uniwersalne boisko do zabaw.

  Przewidziana jest też budowa studni artezyjskiej, systemu ściekowego, podziemnych pojemników przeciwpożarowych, ogrzewania geotermiczne. Będą też cztery altany, gdzie dzieci będą mogły się schować przed deszczem lub upalnym słońcem.

  W planie rozwoju strategicznego na lata 2008-2015 samorządu rejonu wileńskiego na rozwój infrastruktury stacjonarnych usług socjalnych w 2011-2015 r. jest przewidziane 4 mln 348 tys. euro (15 mln Lt).

  Usługi centrum i etapy budowy

  Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka Rejonu Wileńskiego będzie placówką o kompleksowym świadczeniu usług socjalnych: ogólnych i specjalnych. W Centrum będą działały dwa działy – dział Opieki Dziecka i Dział Pomocy Rodzinie. 48 dzieci (bez rodzicielskiej opieki) otrzyma usługi opieki socjalnej; niepełnoletnie matki i rodziny, znajdujące się w sytuacji kryzysowej, nabędą tu nawyki socjalne w zakresie wychowania dzieci oraz inne kompleksowe usługi pomocy socjalnej, opiekunowie i wychowawcy będą przechodzili odpowiednie szkolenia i otrzymają w Centrum możliwość „odetchnienia”.

  Budowa Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka nastąpi dwoma etapami. Na pierwszym etapie zostanie zainstalowana wszelka niezbędna infrastruktura inżynieryjna, powstanie gmach administracyjny i jeden dom mieszkalny (do końca 2015 roku).

  Ukończenie drugiego etapu budowy i pełnego wyposażenia Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka zaplanowane jest do końca roku 2016. Na 1 kwietnia 2015 roku zaaktowanych prac było na sumę 1 mln 884 tys. euro (6,5 mln Lt).

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...