Więcej

  Nowe wspólne inicjatywy z Macierzą

  Czytaj również...

  W Samorządzie rejonu wileńskiego gościła delegacja z Polski
  W Samorządzie rejonu wileńskiego gościła delegacja z Polski

  Samorząd rejonu wileńskiego 2 lipca br. gościł dostojnych gości z Polski: Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustawa Marka Brzezińskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego Mieczysława Kazimierza Baszko, ks. Rektora Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie, przedsiębiorcę Floriana Romanowskiego, Wójta Gminy Rychliki Henryka Kiejdo oraz przedstawicieli urzędów. Gości spotkał wicemer Czesław Olszewski.

  Spotkanie przebiegło w atmosferze roboczej. Wicemer przedstawił gościom informację o aktywnej współpracy Samorządu z partnerami zagranicznymi. Mowa szła o wspólnie realizowanych projektach, jak również wymianie doświadczeń oraz wspólnych inicjatywach oświatowych oraz kulturowych. Goście interesowali się sytuacją oświaty na Litwie,  zmianami w gospodarce po wprowadzeniu Euro na Litwie. Marszałkowie zwrócili uwagę na kroki, poczynione przez Urzędy Marszałkowskie, w celu wsparcia inicjatyw Polaków na Litwie. Goście w kilku słowach ujęli współpracę przedsiębiorców polskich i litewskich na Litwie, oraz zaprezentowali krótko idee zarządzania administracją publiczną, które już od kilku lat z sukcesem wdrażają w Polsce, na Litwie oraz innych Państwach Europy. Systemy te dobrze się sprawdziły w Elblągu, najbliżej od Litwy, obecnie testowane są też w kilku miastach Litwy. Prezes Spółki Opegieka w kilku słowach zaprezentował ideę systemu zarządzania „Smart city”, zapewniając, że Opegieka jest doświadczonym twórcą systemów zarządzania.

  Specjaliści samorządu rejonu wileńskiego mieli styczność z systemem zarządzania miastem na Łotwie, omawiali ze specjalistami dodatnie i ujemne strony takich systemów. Z Funduszy Europejskich jest również zostało przygotowane studium wykonalności wdrożenia systemu zarządzania GIS (lit. Geograficzny informacyjny system) w rejonie wileńskim. W nowym okresie finansowania  Samorząd planuje realizować projekt wdrażania systemu GIS, pod warunkiem, że będą odpowiednie kierunki projektów.

  Afisze

  Więcej od autora

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...

  Spotkanie w fabryce drobiu „Vilniaus paukštynas” w Rudominie w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności

  Dyrektor generalny Tadas Sprindžiūnas przedstawił działalność, procesy i wizję fabryki. Gościom pokazano główne zaplecze produkcyjne – rzeźnię i przetwórnię. Personel fabryki przedstawił też główne cele funkcjonowania zakładu – dostarczanie zdrowszej żywności, dbałość o czystsze środowisko i współpracę społeczną. „Vilniaus...

  Szkoła-przedszkole w Bujwidziszkach będzie miała nową dobudówkę

  Obecnie w szkole-przedszkolu w Bujwidziszkach działają dwie grupy wychowania wczesnoszkolnego (35 dzieci), oddział wychowania przedszkolnego (14 dzieci) oraz klasy początkowe, w których naukę pobiera 29 dzieci. W dwupiętrowym budynku dodatkowo powstanie 75 miejsc, a w wyposażonym pomieszczeniu będą działać...