Nowe wspólne inicjatywy z Macierzą

W Samorządzie rejonu wileńskiego gościła delegacja z Polski
W Samorządzie rejonu wileńskiego gościła delegacja z Polski

Samorząd rejonu wileńskiego 2 lipca br. gościł dostojnych gości z Polski: Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego Gustawa Marka Brzezińskiego, Marszałka Województwa Podlaskiego Mieczysława Kazimierza Baszko, ks. Rektora Misyjnego Seminarium Duchownego Księży Werbistów w Pieniężnie, przedsiębiorcę Floriana Romanowskiego, Wójta Gminy Rychliki Henryka Kiejdo oraz przedstawicieli urzędów. Gości spotkał wicemer Czesław Olszewski.

Spotkanie przebiegło w atmosferze roboczej. Wicemer przedstawił gościom informację o aktywnej współpracy Samorządu z partnerami zagranicznymi. Mowa szła o wspólnie realizowanych projektach, jak również wymianie doświadczeń oraz wspólnych inicjatywach oświatowych oraz kulturowych. Goście interesowali się sytuacją oświaty na Litwie,  zmianami w gospodarce po wprowadzeniu Euro na Litwie. Marszałkowie zwrócili uwagę na kroki, poczynione przez Urzędy Marszałkowskie, w celu wsparcia inicjatyw Polaków na Litwie. Goście w kilku słowach ujęli współpracę przedsiębiorców polskich i litewskich na Litwie, oraz zaprezentowali krótko idee zarządzania administracją publiczną, które już od kilku lat z sukcesem wdrażają w Polsce, na Litwie oraz innych Państwach Europy. Systemy te dobrze się sprawdziły w Elblągu, najbliżej od Litwy, obecnie testowane są też w kilku miastach Litwy. Prezes Spółki Opegieka w kilku słowach zaprezentował ideę systemu zarządzania „Smart city”, zapewniając, że Opegieka jest doświadczonym twórcą systemów zarządzania.

Specjaliści samorządu rejonu wileńskiego mieli styczność z systemem zarządzania miastem na Łotwie, omawiali ze specjalistami dodatnie i ujemne strony takich systemów. Z Funduszy Europejskich jest również zostało przygotowane studium wykonalności wdrożenia systemu zarządzania GIS (lit. Geograficzny informacyjny system) w rejonie wileńskim. W nowym okresie finansowania  Samorząd planuje realizować projekt wdrażania systemu GIS, pod warunkiem, że będą odpowiednie kierunki projektów.