Więcej

  Poczyniono ważny krok w kierunku kształtowania zdrowego i trzeźwego społeczeństwa

  Czytaj również...

  Podczas posiedzenia Rady ogółem rozpatrzono 35 projektów decyzji
  Podczas posiedzenia Rady ogółem rozpatrzono 35 projektów decyzji

  W dniu 26 czerwca w Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się posiedzenie Rady, podczas którego przedstawiono i przyjęto 35 zagadnień.

  Nowo wybrani członkowie Rady oddelegowali członków i przedstawicieli społeczeństwa do komisji antykorupcyjnej. Zgodnie z obowiązującą od 1 lipca nową wersją Ustawy o samorządzie zaszły zmiany w zasadach formowania komisji antykorupcyjnej, toteż członkowie Komisji wybrali Komisję zgodnie z założeniami ustawy.
  Kierownik Wydziału Ekonomiki przedstawiła projekt uchwały Rady o ustaleniu ulg podatkowych na ziemię. Projekt przewiduje, że z czynszu za ziemię zwalnia się właścicieli nie większych niż 5 ha nadziałów ziemi rolnej, który porządkują i doglądają ziemię, tzn. koszą, wycinają krzewy. W innych wypadkach ulgi nie są przyznawane.

  Poczyniono ważny krok w kierunku kształtowania zdrowego i trzeźwego społeczeństwa. Przyjęto uchwałę, która wywołała wiele kontrowersyjnych dyskusji na temat ograniczenia sprzedaży napojów alkoholowych podczas świąt, imprez masowych, wystaw, koncertów, spektakli teatralnych, cyrkowych i innych przedsięwzięć. Uchwała przewiduje, że podczas różnych imprez, zwłaszcza tych z udziałem nieletnich, byłaby zakazana sprzedaż napojów alkoholowych. Smutne statystyki wskazują, że na każdego statystycznego mieszkańca Litwy w 2014 r. przypadło 12, 7 litra czystego alkoholu, a jeden 15 – letni i starszy mieszkaniec spożył 14, 9 litra alkoholu. Ta ilość prawie dwukrotnie przekracza limit, zalecany przez Światową Organizację Zdrowia (7 litrów czystego alkoholu).

  Spożycie alkoholu znacznie wzrosło wśród nieletnich. Według danych, uzyskanych z międzynarodowych badań, przeprowadzonych przez Uniwersytet Nauk Zdrowia Litwy i koordynowanych przez Światową Organizację Zdrowia życia i zdrowia dzieci w wieku szkolnym (Health Behaviour in School-aged Children – HBSC) w 2010 r. do regularnego (co najmniej raz w tygodniu) używania napojów alkoholowych przyznał się jeden z dziesięciu badanych (12,9 proc. chłopców i 8,1proc. dziewczynek). A spośród piętnastoletnich chłopców liczba ta wyniosła 25,2 proc., spośród piętnastoletnich dziewcząt – 16,9 proc. Alkohol stał się integralną częścią świąt, festiwali, dlatego rośnie przestępczość, pogarsza się wizerunek imprez. Jak twierdził radny Władysław Kondratowicz, wzorem przede wszystkim muszą służyć dorośli i kształcić w sobie, a także wśród młodzieży zwyczaj trzeźwego obchodzenia świąt.

  Vida Žvirblienė, główny lekarz Centralnej Przychodni Rejonowej przedstawiła specjalny program wspierania zdrowia publicznego, który pochwaliła przedstawicielka opozycji Kristina Bortko. Członkini Rady zaproponowała, aby kontrolować realizację programu w celu osiągnięcia lepszych wyników.
  Kolejne cztery szkoły rejonu wileńskiego pomyślnie zakończyły proces akredytacji i stały się gimnazjami. Podczas posiedzenia Rady zmieniono nazwy i statuty Szkoły Średniej im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach, Szkoły Średniej w Bujwidzach, Szkoły Średniej im. Stefana Batorego w Ławaryszkach oraz Szkoły Średniej w Mickunach rejonu wileńskiego.
  Radni zatwierdzili spis dróg lokalnych i ulic Samorządu Rejonu Wileńskiego. Po zatwierdzeniu spisu będzie jasne, za utrzymanie których dróg lokalnych i ulic jest odpowiedzialny Samorząd Rejonu Wileńskiego. Każda droga lokalna i ulica otrzyma numer, ułatwi to utrzymanie dróg i ulic oraz ulegnie poprawie kontrola spisu naprawianych dróg. Obecnie do Samorządu Rejonu Wileńskiego należy ponad 2200 km dróg lokalnych, z nich dróg asfaltowanych – tylko około 17 proc. Od 2015 budżet samorządów otrzymuje dodatkowe środki na porządkowanie dróg, ale i ta kwota nie spełnia rzeczywistego zapotrzebowania.

  Na posiedzeniu Rady został zatwierdzony plan ogólny zurbanizowanej strefy części Samorządu Rejonu Wileńskiego (zgodnie z ogólnym planem strefy Z). Plan ogólny ma na celu stworzenie koncepcji zagospodarowania obszaru przestrzennego strefy (Z), ustalenie priorytetów porządkowania, użytkowania i ochrony obszarów, stref funkcjonalnych terenów, wskazujących na integralność terytorium i jego osobliwości, doskonalenie historycznie stworzonej struktury urbanistycznej miasteczek i stworzenie jednolitej kompozycji architektonicznej obszaru zurbanizowanego. Koniecznie zapewnić środki poprawy jakości życia i środowiska, stworzyć system wspólnego korzystania z trawników i trawników ochronnych, a w strefach zrębów przyrodniczych – utworzyć spoistą sieć zieleńców, racjonalnie rozwijać infrastrukturę inżynieryjną, transportową i połączyć ją z infrastrukturą miasta Wilna, zgodnie z obowiązującymi ogólnymi cechami zarezerwować obszary korytarzy komunikacyjnych i budowy obiektów publicznych na inne potrzeby, rozlokować części terytoriów, określając rodzaj użytkowania gruntów. Obszar obejmuje około 10 000 hektarów.

  Planowany obszar obejmuje siedem osiedli: Awiżenie, Zujuny, Rzeszę, Niemież, Rudomino, Czarny Bór, Pogiry i skupiska obszarów stref, sformowanych w granicach miasta Wilna. Te osiedla są centrami gmin, w nich jest stworzona infrastruktura społeczna i publiczna, są one największe w rejonie (liczba mieszkańców każdego osiedla jest nie mniejsza niż 1500, a na całym terytorium – nie mniejsza niż 30 000 mieszkańców), dominuje zwarta budowa osiedli, miasteczka planuje się zgodnie z ogólnym planem.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  W 2025 roku Rudomino stanie się Małą Stolicą Kultury Litwy

  „Zdobyty tytuł to bardzo miła wiadomość. Cieszę się, że pomysł stał się rzeczywistością. Wniosek wspólnoty uzyskał doskonałą ocenę, dlatego w przyszłym roku Rudomino będzie jedną z małych stolic kultury Litwy” – powiedział Robert Duchniewicz, mer Samorządu Rejonu Wileńskiego, dodając,...

  Robert Duchniewicz spotkał się z ambasador USA Karą McDonald

  Ambasador interesowała się polityką mniejszości narodowych i jej realizacją na szczeblu krajowym. Ważne było dla niej także wysłuchanie opinii mera na temat współistnienia różnych społeczności etnicznych na terenie rejonu wileńskiego. Podczas spotkania R. Duchniewicz podkreślił, że najważniejsze nie jest szukanie...

  Uwaga. Niektórym mieszkańcom rejonu wileńskiego są zwracane spłacone, ale nierozpoznane opłaty za porządkowanie odpadów

  „Z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu systemów informatycznych, które powstały w wyniku cyberataku w grudniu 2023 r., zmieniono kody płatników opłat lokalnych. Dlatego obecnie nie jest możliwa identyfikacja niektórych płatników ze względu na nieokreślony lub zmieniony kod płatnika” — mówi...

  Uwaga rodzice! Zapraszamy do składania wniosków o pomoc socjalną dla uczniów

  „Rodziny z dziećmi w wieku szkolnym, które borykają się z trudnościami finansowymi, mają możliwość otrzymania bezpłatnych posiłków szkolnych oraz jednorazowego wsparcia na zakup przyborów szkolnych. Wsparcie społeczne uczniów jest niezbędnym narzędziem zapewniającym jednakowe szanse dla nauki i rozwoju wszystkim...