Akcja na Facebooku: Pisz swoje nazwisko w oryginale

09_nazwiska
Litewscy dziennikarze swoją dezaprobatę w stosunku do decyzji Komisji postanowili wyrazić za pośrednictwem Facebooku Fot. Marian Paluszkiewicz

EFHR zachęca do przyłączenia się do prowadzonej na Facebooku akcji popierającej pisownię oryginalnych nazwisk.

16 czerwca br. Państwowa Komisja Języka Litewskiego po raz drugi w swojej opinii nie wyraziła zgody na powszechny zapis nazwisk w ich oryginalnej formie dla mniejszości narodowych zamieszkujących Litwę. Zdaniem Komisji, nielitewskie nazwiska mogą być zapisane w dowodach osobistych w formie oryginalnej tylko w przypadku zawarcia związku małżeńskiego obywatela Litwy z obcokrajowcem lub gdy obcokrajowiec nabył obywatelstwo litewskie. Tym samym Komisja po raz kolejny odmówiła prawa oryginalnej pisowni nazwisk Polakom od wieków mieszkającym na Litwie, rekomendując zachowanie w stosunku do nich dotychczas obowiązującej pisowni z wykorzystaniem liter alfabetu litewskiego.

Opinia Państwowej Komisji wywołała oburzenie oraz falę negatywnych komentarzy wśród obywateli mniejszości narodowych i licznych przedstawicieli litewskich mediów. Litewscy dziennikarze swoją dezaprobatę w stosunku do decyzji Komisji postanowili wyrazić za pośrednictwem serwisu społecznościowego Facebook. Na swoich profilach zamieścili oni zdjęcia oraz memy wyrażające poparcie dla oryginalnej pisowni nazwisk. Co więcej, część z nich rozpoczęła akcję zamieszczania w Internecie hasztagów ze spolszczoną wersją swojego nazwiska. Haroldas Mackevičius zamieścił hashtag #jesuismackiewicz, a Nerijus Maliukevičius #jesuismalukiewicz.

Prawo do oryginalnej pisowni imienia i nazwiska jest jednym z podstawowych praw każdego obywatela. Problem oryginalnej pisowni imion i nazwisk nie dotyka jedynie osób należących do mniejszości narodowych i chcących nadać dziecku imię związane z ich kulturą, tradycją, czy językiem. Problem ten dotyka również resztę obywateli Litwy, zwłaszcza kobiety, które zawierają małżeństwa z cudzoziemcami i pragną, by ich nazwiska w dokumentach wydanych na Litwie były zapisane w taki sam sposób jak nazwisko męża. EFHR zachęca wszystkich użytkowników serwisu Facebook do przyłączenia się do akcji związanej z oryginalną pisownią nazwisk poprzez umieszczanie na swoim profilu hasztagu ze spolszczoną wersją swojego nazwiska. Upowszechnienie kampanii pokazującej wspólne działanie społeczeństwa na rzecz pisowni nazwisk w oryginale może przekonać rządzących o konieczności zmiany obowiązującego w tej kwestii prawa.

EFHR