Samorząd Rejonu Wileńskiego – wśród najlepszych samorządów, świadczących opiekę seniorom

Urząd Kontroli Państwowej po ocenie istniejącej infrastruktury usług społecznych stwierdził, że Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jednym z trzech samorządów na Litwie, które zapewniają wszystkie rodzaje usług społecznych dla osób starszych.

Wydział Opieki Społecznej Samorządu Rejonu Wileńskiego, zapewniając realizację polityki społecznej dla osób w starszym wieku, świadczy zarówno indywidualne usługi społeczne, jak i usługi opiekuńcze. Według danych z gmin w rejonie wileńskim w sumie mieszka 16 890 osób w wieku emerytalnym i 589 samotnych osób starszych.
Długoterminowa (krótkoterminowa) opieka społeczna dla osób starszych, którzy z powodu wieku nie mogą zadbać o siebie, jest świadczona w Domu Opieki Społecznej w Podbrzeziu. Obecnie mieszkające w tej instytucji starsze osoby (38) otrzymują efektywne wsparcie społeczne, usługi niezbędnej opieki i pielęgnacji. Bezpieczne, przytulne środowisko i mieszkanie, dostosowane do potrzeb specjalnych, zapewnia mieszkańcom pełnię życia. Samorząd w 2014 roku na świadczenie usług społecznych w tej instytucji przeznaczył 279 tys. lt.

Inna instytucja, świadcząca opiekę społeczną dla seniorów – pododdział strukturalny Ośrodka Opieki Społecznej w Czarnym Borze, dom samodzielnego życia „Pod jednym dachem“, jest przeznaczony dla samotnych osób starszych, nie mających dzieci, krewnych, którzy mogliby się o nich zatroszczyć. Kwota wydatków Samorządu rocznie sięga 370 tys. lt.

W rejonie mieszka 51 osób w podeszłym wieku, którym trudno jest zadbać o siebie, więc pracownicy gmin świadczą pomoc społeczną dla tych osób w domu. Pracownicy opieki domowej pomagają im radzić sobie w domu, często organizują świadczenie usług w ramach działalności pożytku publicznego, tym samym zapewniając im uczestnictwo w życiu społecznym a także zmniejszając ryzyko wykluczenia społecznego. Usługi pomocy domowej są świadczone przez 25 pracowników. Samorząd w 2014 roku na realizację tej usługi przeznaczył 269 tys. lt.

Działy Samorządu rejonu wileńskiego, odpowiedzialne za usługi społeczne, dbają o to, żeby informacja o świadczeniu usług socjalnych dla osób starszych była dostępna na różne sposoby: aktualna informacja jest publikowana na stronach internetowych Samorządu i instytucji społecznych, na stoiskach informacyjnych i w prasie lokalnej.