Więcej

  Samorząd Rejonu Wileńskiego – wśród najlepszych samorządów, świadczących opiekę seniorom

  Czytaj również...

  Urząd Kontroli Państwowej po ocenie istniejącej infrastruktury usług społecznych stwierdził, że Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jednym z trzech samorządów na Litwie, które zapewniają wszystkie rodzaje usług społecznych dla osób starszych.

  Wydział Opieki Społecznej Samorządu Rejonu Wileńskiego, zapewniając realizację polityki społecznej dla osób w starszym wieku, świadczy zarówno indywidualne usługi społeczne, jak i usługi opiekuńcze. Według danych z gmin w rejonie wileńskim w sumie mieszka 16 890 osób w wieku emerytalnym i 589 samotnych osób starszych.
  Długoterminowa (krótkoterminowa) opieka społeczna dla osób starszych, którzy z powodu wieku nie mogą zadbać o siebie, jest świadczona w Domu Opieki Społecznej w Podbrzeziu. Obecnie mieszkające w tej instytucji starsze osoby (38) otrzymują efektywne wsparcie społeczne, usługi niezbędnej opieki i pielęgnacji. Bezpieczne, przytulne środowisko i mieszkanie, dostosowane do potrzeb specjalnych, zapewnia mieszkańcom pełnię życia. Samorząd w 2014 roku na świadczenie usług społecznych w tej instytucji przeznaczył 279 tys. lt.

  Inna instytucja, świadcząca opiekę społeczną dla seniorów – pododdział strukturalny Ośrodka Opieki Społecznej w Czarnym Borze, dom samodzielnego życia „Pod jednym dachem“, jest przeznaczony dla samotnych osób starszych, nie mających dzieci, krewnych, którzy mogliby się o nich zatroszczyć. Kwota wydatków Samorządu rocznie sięga 370 tys. lt.

  W rejonie mieszka 51 osób w podeszłym wieku, którym trudno jest zadbać o siebie, więc pracownicy gmin świadczą pomoc społeczną dla tych osób w domu. Pracownicy opieki domowej pomagają im radzić sobie w domu, często organizują świadczenie usług w ramach działalności pożytku publicznego, tym samym zapewniając im uczestnictwo w życiu społecznym a także zmniejszając ryzyko wykluczenia społecznego. Usługi pomocy domowej są świadczone przez 25 pracowników. Samorząd w 2014 roku na realizację tej usługi przeznaczył 269 tys. lt.

  Działy Samorządu rejonu wileńskiego, odpowiedzialne za usługi społeczne, dbają o to, żeby informacja o świadczeniu usług socjalnych dla osób starszych była dostępna na różne sposoby: aktualna informacja jest publikowana na stronach internetowych Samorządu i instytucji społecznych, na stoiskach informacyjnych i w prasie lokalnej.

  Więcej od autora

  Obozy letnie w rejonie wileńskim. Wypocznie więcej dzieci

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rokrocznie dofinansowuje obozy letnie dla uczniów, troszcząc się o ich aktywność fizyczną, zdrowy styl życia, różnorodność edukacyjną i promując treściwy wypoczynek. W tym roku na wypoczynek letni uczniów samorząd przeznaczył ponad 30 tys. euro. To więcej niż...

  Rolnictwo w rejonie wileńskim

  Rozwój rolnictwa i pielęgnowanie głębokich tradycji rolniczych to jeden z najważniejszych priorytetów w rejonie wileńskim. Rolnicy rejonu wileńskiego i coraz młodsi rolnicy, idący śladami rodziców, przez wiele lat utrzymywali solidne podstawy rozwoju gospodarczego i żywotności działalności rolniczej w rejonie. W...

  Po dwuletniej przerwie zorganizowano zawody oraczy rejonu wileńskiego. Gratulujemy zwycięzcom!

  17 czerwca we wsi Podkrzyże w gminie Sużany, na polach rolnika Giedriusa Andrijaitisa, po dwuletniej przerwie odbyły się tradycyjne 13. zawody mistrzów orki rejonu wileńskiego 2022. W tym roku o miano najlepszego oracza 2022 r. rejonu wileńskiego rywalizowało 7 oraczy...

  Strażacy ratownicy z Wilna świętują swoje 220-lecie

  7 czerwca na pl. Ratuszowym w Wilnie strażacy ratownicy z Wilna świętowali jubileusz 220. rocznicy powstania ich formacji. Strażakom ratownikom Wileńskiej Straży Pożarnej złożyła życzenia i wręczyła listy z podziękowaniami dyrektor administracji Lucyna Kotłowska. Podczas obchodów zaprzysiężono i pobłogosławiono funkcjonariuszy,...