Więcej

  Samorząd Rejonu Wileńskiego – wśród najlepszych samorządów, świadczących opiekę seniorom

  Czytaj również...

  Urząd Kontroli Państwowej po ocenie istniejącej infrastruktury usług społecznych stwierdził, że Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jednym z trzech samorządów na Litwie, które zapewniają wszystkie rodzaje usług społecznych dla osób starszych.

  Wydział Opieki Społecznej Samorządu Rejonu Wileńskiego, zapewniając realizację polityki społecznej dla osób w starszym wieku, świadczy zarówno indywidualne usługi społeczne, jak i usługi opiekuńcze. Według danych z gmin w rejonie wileńskim w sumie mieszka 16 890 osób w wieku emerytalnym i 589 samotnych osób starszych.
  Długoterminowa (krótkoterminowa) opieka społeczna dla osób starszych, którzy z powodu wieku nie mogą zadbać o siebie, jest świadczona w Domu Opieki Społecznej w Podbrzeziu. Obecnie mieszkające w tej instytucji starsze osoby (38) otrzymują efektywne wsparcie społeczne, usługi niezbędnej opieki i pielęgnacji. Bezpieczne, przytulne środowisko i mieszkanie, dostosowane do potrzeb specjalnych, zapewnia mieszkańcom pełnię życia. Samorząd w 2014 roku na świadczenie usług społecznych w tej instytucji przeznaczył 279 tys. lt.

  Inna instytucja, świadcząca opiekę społeczną dla seniorów – pododdział strukturalny Ośrodka Opieki Społecznej w Czarnym Borze, dom samodzielnego życia „Pod jednym dachem“, jest przeznaczony dla samotnych osób starszych, nie mających dzieci, krewnych, którzy mogliby się o nich zatroszczyć. Kwota wydatków Samorządu rocznie sięga 370 tys. lt.

  W rejonie mieszka 51 osób w podeszłym wieku, którym trudno jest zadbać o siebie, więc pracownicy gmin świadczą pomoc społeczną dla tych osób w domu. Pracownicy opieki domowej pomagają im radzić sobie w domu, często organizują świadczenie usług w ramach działalności pożytku publicznego, tym samym zapewniając im uczestnictwo w życiu społecznym a także zmniejszając ryzyko wykluczenia społecznego. Usługi pomocy domowej są świadczone przez 25 pracowników. Samorząd w 2014 roku na realizację tej usługi przeznaczył 269 tys. lt.

  Działy Samorządu rejonu wileńskiego, odpowiedzialne za usługi społeczne, dbają o to, żeby informacja o świadczeniu usług socjalnych dla osób starszych była dostępna na różne sposoby: aktualna informacja jest publikowana na stronach internetowych Samorządu i instytucji społecznych, na stoiskach informacyjnych i w prasie lokalnej.

  Afisze

  Więcej od autora

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...

  Spotkanie w fabryce drobiu „Vilniaus paukštynas” w Rudominie w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności

  Dyrektor generalny Tadas Sprindžiūnas przedstawił działalność, procesy i wizję fabryki. Gościom pokazano główne zaplecze produkcyjne – rzeźnię i przetwórnię. Personel fabryki przedstawił też główne cele funkcjonowania zakładu – dostarczanie zdrowszej żywności, dbałość o czystsze środowisko i współpracę społeczną. „Vilniaus...

  Szkoła-przedszkole w Bujwidziszkach będzie miała nową dobudówkę

  Obecnie w szkole-przedszkolu w Bujwidziszkach działają dwie grupy wychowania wczesnoszkolnego (35 dzieci), oddział wychowania przedszkolnego (14 dzieci) oraz klasy początkowe, w których naukę pobiera 29 dzieci. W dwupiętrowym budynku dodatkowo powstanie 75 miejsc, a w wyposażonym pomieszczeniu będą działać...