Wybrano przedstawicieli do Rady ds. Młodzieży Rejonu Wileńskiego

Do Rady ds. Młodzieży wybrano 4 przedstawicieli organizacji młodzieżowych oraz 4 przedstawicieli Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego
Do Rady ds. Młodzieży wybrano 4 przedstawicieli organizacji młodzieżowych oraz 4 przedstawicieli Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego

28 lipca w dużej sali Samorządu Rejonu Wileńskiego odbywały się wybory przedstawicieli organizacji młodzieżowych i osób pracujących z młodzieżą do Rady ds. Spraw Młodzieży Rejonu Wileńskiego. Zgodnie z Ustawą Polityki Młodzieżowej Rada do Spraw Młodzieży w równej ilości składa się z organizacji młodzieżowych i przedstawicieli osób pracujących z młodzieżą oraz pracowników administracji samorządu.

Informacja o zbliżających się wyborach została ogłoszona przed kilkoma tygodniami, ale działające w rejonie organizacje młodzieżowe nie były zbyt aktywne: w wyborach uczestniczyło 5 kandydatów. Swoich przedstawicieli wydelegowały następujące organizacje: wspólnotę młodzieży w Mickunach reprezentowała Czesława Zadranowicz, Centrum Dzieci i Nastolatków w Niemenczynie – Ewa Giedrys, nieformalną grupę młodzieży z Podbrzezia „Randeo Anima” – Augustyna Grejciun, Stowarzyszenie „Hobby Folk” z m. Niemenczyn – Andrzej Łoński, koło młodzieżowe oddziału rejonu wileńskiego w Mejszagole – Daniel Liminowicz.

Słowo powitalne do zgromadzonych wygłosił wicedyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Robert Komarowski. Wicedyrektor podkreślił, że jest bardzo ważne, ażeby w rejonie wileńskim działa Rada Młodzieży i przez nią był słyszalny głos młodzieży. Koordynator do spraw młodzieży rejonu wileńskiego Wioleta Purpurowicz przedstawiła procedurę głosowania. Kandydaci przedstawili się, opowiedzieli o swojej pracy, a także przedstawili wizję Rady do Spraw Młodzieży. Kandydaci mieli kilka minut na podjęcie decyzji, na kogo oddadzą swoje głosy. Każdy z kandydatów miał 3 głosy, mógł głosować na siebie i oddać głosy na dwóch innych.

Poprzez procedurę otwartego głosowania do Rady ds. Młodzieży Rejonu Wileńskiego zostali wybrani: Ewa Giedrys, Augustyna Grejciun, Daniel Liminowicz i Andrzej Łoński. Następnym krokiem było wyznaczenie 4 przedstawicieli Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego i przedstawienie całej Rady do Spraw Młodzieży do zatwierdzenia przez Radę Samorządu Rejonu Wileńskiego.

Cele Rady do Spraw Młodzieży Samorządu:
1. We współpracy z koordynatorem Rady do Spraw Młodzieży Samorządu pomóc realizować funkcje samorządu w sferze polityki młodzieżowej, przewidzianych w Ustawie Ramowej Polityki Młodzieżowej Republiki Litewskiej ustawa i innych aktach prawnych;
2. Koordynowanie realizacji polityki młodzieżowej samorządu;
3. Zapewnienie udziału młodych ludzi w rozwiązywaniu problemów polityki młodzieżowej;
4. Wzmocnienie współpracy między instytucjami samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami, pracującymi z młodzieżą.