Więcej

  Ku uwadze mieszkańców wsi Skojdziszki

  Czytaj również...

  ZSA „Nemėžio komunalininkas” wspólnie z Administracją Samorządu Rejonu Wileńskiego zrealizowała projekt „Rozbudowa sieci wodociągu i kanalizacyjnej w osiedlu Skojdziszki rejonu wileńskiego” i stworzyła mieszkańcom możliwość podłączyć się do scentralizowanych sieci wodociągu i kanalizacyjnych, ekologicznie porządkować ścieki oraz dostęp do dobrej jakości wody pitnej.

  Projekty rozwoju scentralizowanego zaopatrzenia w wodę i sieci ścieków zrealizowano ze środków Unii Europejskiej, państwa i budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.
  Środki na projekty przeznaczono pod warunkiem, że mieszkańcy będą korzystać z usług scentralizowanego systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków. W związku z tym prosimy, aby Państwo dołączyli się do scentralizowanych sieci wodociągu oraz kanalizacji w terminie ustalonym w projekcie administrowania finansowania, t. j. do 31.12.2015.
  Należy pamiętać, że w ramach obecnego prawodawstwa mieszkańcy, którzy chcą dołączyć się do scentralizowanych sieci wodociągu i kanalizacji, powinni:
  1. Złożyć podanie, aby uzyskać warunki techniczne do ZSA „Nemėžio komunalininkas” pod adresem ul. Sodų 23, w. Skojdziszki, gmina Niemież, rej. wileński. Do podania należy dołączyć kopie dokumentów, potwierdzających własność działki i kopię planu granic działki. (Formularz podania można znaleźć na stronie internetowej ZSA „Nemėžio komunalininkas”).
  2. Po otrzymaniu niezbędnych warunków technicznych przygotować projekt podłączenia się.
  3. Według przygotowanego projektu wykonać prace podłączenia się do sieci.
  4. Po zakończeniu prac, sporządzić umowę o porządkowaniu wodoci1gu i ścieków.
  Informujemy, że ZSA „Nemėžio komunalininkas”, współpracując z gminą Niemież, organizuje spotkania z mieszkańcami na temat podłączenia się do scentralizowanych sieci wodociągu i  kanalizacji. Spotkanie odbędzie się 11 sierpnia 2015 roku o godz. 19.00 w gmachu spółki ZSA „Nemėžio komunalininkas” (ul. Sodų 23, w. Skojdziszki, gmina Niemież, rej. wileński).
  Szczegółową informację można uzyskać u inżyniera gospodarki wodnej ZSA „Nemėžio komunalininkas“ Justyny Bujel, tel. (8 5) 2350 398.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Dzienne Centrum Dziecięce „Svajonė” świętuje otwarcie w nowym miejscu

  Dziecięce centrum dzienne w nowym pomieszczeniu działa już od końca maja. Przed 1 września mer Robert Duchniewicz, kierownik Wydziału Opieki Społecznej dla Rodziny i Dziecka Krystyna Malinowska, kierownik Wydziału Komunikacji Społecznej i Stosunków Międzynarodowych Jolanta Gulbinowicz, st. specjalistka Wydziału...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego podpisał umowę o współpracy z Wileńskim Uniwersytetem Technicznym im. Giedymina

  Jesteśmy zorientowani na współpracę ze szkołami wyższymi Litwy. Zamierzamy współpracować także z innymi uczelniami, bo każda ma swoją mocną dziedzinę: kształcenie nauczycieli, administracja publiczna, prawo i inne. Uniwersytet Vilnius Tech jest silny w dziedzinie nauk ścisłych, architektury i industrii...

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rozpoczyna prace nad strategicznym planem rozwoju

  „Celem przygotowywanego przez Samorząd Rejonu Wileńskiego strategicznego planu rozwoju na lata 2024–2032 jest stworzenie korzystniejszych warunków dla rozwoju przedsiębiorczości, powiększenie ekonomicznej konkurencyjności rejonu i promowania atrakcyjności inwestycyjnej, poprawy jakości i dostępności usług publicznych. Mamy nadzieję, że przygotowywany ważny, długoterminowy...

  Za dobre osiągnięcia w nauce – premie pieniężne

  Projekt przewiduje, że dla uczniów klas 5–12 szkół rejonu wileńskiego za doskonałe roczne oceny (10 pkt) ze wszystkich przedmiotów nauczania będzie przyznawana premia w wysokości 500 euro. Dodatkowo dla absolwentów przewidziano premie w wysokości 250 euro za każde uzyskane...