Więcej

  Ku uwadze mieszkańców wsi Skojdziszki

  Czytaj również...

  ZSA „Nemėžio komunalininkas” wspólnie z Administracją Samorządu Rejonu Wileńskiego zrealizowała projekt „Rozbudowa sieci wodociągu i kanalizacyjnej w osiedlu Skojdziszki rejonu wileńskiego” i stworzyła mieszkańcom możliwość podłączyć się do scentralizowanych sieci wodociągu i kanalizacyjnych, ekologicznie porządkować ścieki oraz dostęp do dobrej jakości wody pitnej.

  Projekty rozwoju scentralizowanego zaopatrzenia w wodę i sieci ścieków zrealizowano ze środków Unii Europejskiej, państwa i budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego.
  Środki na projekty przeznaczono pod warunkiem, że mieszkańcy będą korzystać z usług scentralizowanego systemu zaopatrzenia w wodę i oczyszczania ścieków. W związku z tym prosimy, aby Państwo dołączyli się do scentralizowanych sieci wodociągu oraz kanalizacji w terminie ustalonym w projekcie administrowania finansowania, t. j. do 31.12.2015.
  Należy pamiętać, że w ramach obecnego prawodawstwa mieszkańcy, którzy chcą dołączyć się do scentralizowanych sieci wodociągu i kanalizacji, powinni:
  1. Złożyć podanie, aby uzyskać warunki techniczne do ZSA „Nemėžio komunalininkas” pod adresem ul. Sodų 23, w. Skojdziszki, gmina Niemież, rej. wileński. Do podania należy dołączyć kopie dokumentów, potwierdzających własność działki i kopię planu granic działki. (Formularz podania można znaleźć na stronie internetowej ZSA „Nemėžio komunalininkas”).
  2. Po otrzymaniu niezbędnych warunków technicznych przygotować projekt podłączenia się.
  3. Według przygotowanego projektu wykonać prace podłączenia się do sieci.
  4. Po zakończeniu prac, sporządzić umowę o porządkowaniu wodoci1gu i ścieków.
  Informujemy, że ZSA „Nemėžio komunalininkas”, współpracując z gminą Niemież, organizuje spotkania z mieszkańcami na temat podłączenia się do scentralizowanych sieci wodociągu i  kanalizacji. Spotkanie odbędzie się 11 sierpnia 2015 roku o godz. 19.00 w gmachu spółki ZSA „Nemėžio komunalininkas” (ul. Sodų 23, w. Skojdziszki, gmina Niemież, rej. wileński).
  Szczegółową informację można uzyskać u inżyniera gospodarki wodnej ZSA „Nemėžio komunalininkas“ Justyny Bujel, tel. (8 5) 2350 398.

  Więcej od autora

  Obozy letnie w rejonie wileńskim. Wypocznie więcej dzieci

  Samorząd Rejonu Wileńskiego rokrocznie dofinansowuje obozy letnie dla uczniów, troszcząc się o ich aktywność fizyczną, zdrowy styl życia, różnorodność edukacyjną i promując treściwy wypoczynek. W tym roku na wypoczynek letni uczniów samorząd przeznaczył ponad 30 tys. euro. To więcej niż...

  Rolnictwo w rejonie wileńskim

  Rozwój rolnictwa i pielęgnowanie głębokich tradycji rolniczych to jeden z najważniejszych priorytetów w rejonie wileńskim. Rolnicy rejonu wileńskiego i coraz młodsi rolnicy, idący śladami rodziców, przez wiele lat utrzymywali solidne podstawy rozwoju gospodarczego i żywotności działalności rolniczej w rejonie. W...

  Po dwuletniej przerwie zorganizowano zawody oraczy rejonu wileńskiego. Gratulujemy zwycięzcom!

  17 czerwca we wsi Podkrzyże w gminie Sużany, na polach rolnika Giedriusa Andrijaitisa, po dwuletniej przerwie odbyły się tradycyjne 13. zawody mistrzów orki rejonu wileńskiego 2022. W tym roku o miano najlepszego oracza 2022 r. rejonu wileńskiego rywalizowało 7 oraczy...

  Strażacy ratownicy z Wilna świętują swoje 220-lecie

  7 czerwca na pl. Ratuszowym w Wilnie strażacy ratownicy z Wilna świętowali jubileusz 220. rocznicy powstania ich formacji. Strażakom ratownikom Wileńskiej Straży Pożarnej złożyła życzenia i wręczyła listy z podziękowaniami dyrektor administracji Lucyna Kotłowska. Podczas obchodów zaprzysiężono i pobłogosławiono funkcjonariuszy,...