Pomysł na weekend: Muzeum pod otwartym niebem

„Krzesło-basen” - jeden z najbardziej ulubionych obiektów zwiedzających muzeum
„Krzesło-basen” – jeden z najbardziej ulubionych obiektów zwiedzających muzeum

Oddalone zaledwie o 20 minut jazdy samochodem od centrum Wilna, w pobliżu Geograficznego centrum Europy znajduje się atrakcyjne muzeum pod otwartym niebem – Park Europy. Park został założony w 1991 roku z inicjatywy litewskiego rzeźbiarza Gintarasa Karosasa. Celem muzeum jest uzmysłowienie – poprzez język sztuki – szczególnego znaczenia geograficznego centrum kontynentu europejskiego.
Obecnie eksponuje się tutaj ponad 100 rzeźb, których autorami są twórcy z całego świata: Japonii, Polski, USA, Meksyku, Gruzji i innych krajów. Wszystkie prace, w tym dziesięć autorskich rzeźb właściciela muzeum pod otwartym niebem, są integralną częścią przepięknego krajobrazu, zżyte i zaprzyjaźnione z otaczającą je przyrodą. Każda z figur – czy to monumentalna żelazna konstrukcja o niekonwencjonalnych kształtach, mniejsza praca autorska, czy też pokaźnych rozmiarów kamienne dzieło – ma na 55-hektarowej przestrzeni swoje własne miejsce. Park Europy jest chętnie odwiedzany nie tylko przez miłośników sztuki współczesnej, ale zwykłych wycieczkowiczów, uczniów szkół, turystów, którzy przybywają tu, by z bliska przyjrzeć się niecodziennej syntezie naturalnej przyrody z nieprzeniknioną wyobraźnią artystów.
Adres: wieś Joneikiškių, rejon wileński
Muzeum otwarte dla zwiedzających: I–VII od godz. 10 do zachodu słońca
Cena biletu: dorośli – 8 €, studenci, emeryci – 6 €, uczniowie – 4 €
Więcej informacji: http://www.europosparkas.lt