Placówki oświatowe rejonu wileńskiego 1 września spotkają odnowione

 W Gimnazjum w Mickunach trwają prace renowacji budynku
W Gimnazjum w Mickunach trwają prace renowacji budynku

Zanim uczniowie i nauczyciele latem są na urlopie, w ponad dziesięciu szkołach i przedszkolach rejonu wileńskiego są prowadzone prace remontowe. Każda placówka oświatowa według swoich możliwości przygotowuje się do nowego roku szkolnego, by stworzyć dzieciom jak najlepsze warunki do nauki i doskonalenia się.

Niektóre z nich są odnawiane, w innych przeprowadza się remonty kapitalne czy tylko kosmetyczne.
Nowy rok szkolny powinny spotkać odnowione 5 gimnazjów rejonu wileńskiego – Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach, Gimnazja w Rukojniach, Mickunach, Awiżeniach i Pogirach.
W Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach przez całe lato trwały prace ocieplania dachu, ścian i podłogi pierwszego piętra, wymieniono drzwi zewnętrzne. W zimie uczniowie będą mogli cieszyć się z cieplejszej i przytulniejszej szkoły, ponieważ w gimnazjum zmieniono system ogrzewania. Całkowita wartość projektu – około 320 tysięcy euro. Prace renowacji budynku wykonawca ZSA „KRK Baltic” obiecuje zakończyć do 1 września. Do końca września będą zainstalowane nowe kotły na biopaliwo.

Zmiany przed rozpoczęciem roku szkolnego odbywają się w gimnazjum w Rukojniach. Podczas renowacji przewidziane jest ocieplenie ścian i wymiana dachu. Należy także wymienić system grzewczy, doprowadzić wodociąg i zainstalować wentylację. W sali sportowej zostanie wymieniona podłoga. Koszt projektu – około 520 tysięcy euro. ZSA „Kriautė” obecnie wykonała około 50% wszystkich planowanych prac. Zakończyć projekt planuje się do końca października.
Prace renowacyjne są wykonywane również w gimnazjum w Mickunach. SA „Požeminiai darbai“ wykonuje projekt renowacji kotłowni o wartości około 300 tysięcy euro. Prace planuje się również ukończyć w październiku. Tymczasem ZSA „Alža“ wykonuje projekt renowacji gimnazjum w Mickunach: są ocieplane ściany gimnazjum, jest wymieniany dach, drzwi zewnętrzne, okna w piwnicy. Następujące prace planuje się zakończyć do listopada. Ich wartość sięga około 230 tysięcy euro.

Gimnazjum w Awiżeniach w tym roku również może pocieszyć się z prac remontu pomieszczeń wewnętrznych. Na prace remontowe Ministerstwo Oświaty i Nauki przeznaczyło 580 tys. euro. Realizację projektu planuje się zakończyć się w grudniu.
Prace remontowe w bieżącym roku odbywały się w stołówce Gimnazjum W Pogirach. Ogółem na remonty przeznaczono 145 tysięcy euro.
Uczniów i nauczycieli obiecują zaskoczyć również szkoły podstawowe w Szumsku, Kiwiszkach, Mościszkach oraz w Szkoła Średnia Ciechanowiszkach i Szkoła Średnia im. św. Kazimierza w Miednikach.

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Szumsku nowy rok szkolny rozpoczną w odnowionym środowisku – w budynku wymieniono podłogę, dach, odnowiono kotłownię, założono wodociąg, zainstalowano system wentylacji. Wartość projektu – około 290 tys. euro. ZSA „Altitudė“ zobowiązała zakończyć prace do września.
W Szkole Podstawowej w Kiwiszkach jeszcze w tym roku obiecuje się wymienić dach, system ogrzewania, ocieplić ściany, podłogi na pierwszym piętrze i przewody elektryczne, założyć wodociąg, zmodernizować kotłownię. Ogólna wartość prac – około 430 tysięcy euro. W tej chwili ZSA „KRK Baltic“ wykonała jedną trzecią wszystkich zaplanowanych robót.

W Szkole Podstawowej w Mościszkach są wykonywane prace remontowe o wartości 380 tys. euro. Są ocieplane ściany szkoły i piwnice, jest zmieniany dach, system ogrzewania, podłogi w sali sportowej. Wykonawca projektu ZSA „Mūras“ obiecuje skończyć projekt w październiku.
W Szkole Średniej w Ciechanowiszkach i Szkole Średniej im. św. Kazimierza w Miednikach odnawia się kotłownie. Na renowację kotłowni Szkoły Średniej im. św. Kazimierza w Miednikach przeznaczono 200 tys. euro. Tymczasem instalacja kotłowni i nowego systemu ogrzewania w Szkole Średniej w Ciechanowiszkach będzie kosztowała 145 tysięcy euro. Prace w obu szkołach planuje się skończyć jesienią.

Najmniejszych mieszkańców rejonu wileńskiego również ucieszą kilka odnawianych instytucji przedszkolnych. W Przedszkolu w Wielucianach do października jest zaplanowane ocieplić ściany, wymienić dach i drzwi. Na wykonanie tych prac przeznaczono 50 tys. euro. Przedszkola w Kowalczukach i Niemieżu w tym roku zainstalują punkty cieplne, a przedszkole w Anowilu obiecuje odnowić kotłownię, na którą przeznaczono 40 tys. euro.
Rok szkolny już nie za górami, placówki oświatowe przygotowują się do przyjęcia uczniów i powitania nowego roku szkolnego w odnowionych pomieszczeniach.