Więcej

  Na posiedzeniu Rady samorządu uhonorowano absolwentów, którzy uzyskali po sto punktów na egzaminach maturalnych

  Czytaj również...

   Mer samorządu Maria Rekść uroczyście pogratulowała 13 absolwentom z rejonu, którzy z państwowych egzaminów maturalnych uzyskali najwyższe oceny
  Mer samorządu Maria Rekść uroczyście pogratulowała 13 absolwentom z rejonu, którzy z państwowych egzaminów maturalnych uzyskali najwyższe oceny

  Na posiedzeniu Rady Samorządu rejonu wileńskiego, które odbywało się przed początkiem nowego roku szkolnego 21 sierpnia, uczczono i nagrodzono 13 absolwentów, którzy, zdając państwowe egzaminy maturalne, zdobyli najwyższe oceny – 100 punktów.

  Najlepszym absolwentom rejonu mer samorządu Maria Rekść uroczyście pogratulowała, wręczyła listy dziękczynne i prezenty. Życzyła przyszłym studentom sukcesów i odwagi w osiąganiu nakreślonych celów, życzyła też, by swoją przyszłość i karierę powiązali z rodzinną Wileńszczyzną.
  Do dyskusji Rady przedstawiono sporo projektów uchwał, przygotowanych przez Wydział Oświaty. Radni jednogłośnie poparli i zatwierdzili nowy skład i regulamin Rady ds. Młodzieży Rejonu Wileńskiego. Rada do Spraw Młodzieży – stały kolegialny organ, działający na zasadzie społecznej przy Rady Radzie Samorządu Rejonu Wileńskiego. Podstawowe jej zadanie – koordynowanie spraw młodzieży, promowanie zaangażowania młodzieży rejonu wileńskiego w życie polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne kraju oraz przyczynianie się do realizacji funkcji samorządu w dziedzinie wdrażania polityki młodzieży.

  Na mocy kolejnej uchwały Rady uzupełniono listę gimnazjów rejonu: zaakceptowano zmianę typu Szkoły Średniej im. Św. Jana Bosko w Egliszkach na gimnazjum i zatwierdzono nowy statut owego gimnazjum.
  Członkowie Rady zgodnie z ogólnymi programami nauczania w roku szkolnym 2015-2016 sprecyzowali komplety klas i grup w placówkach oświatowych rejonu: liczbę grup i średnią ilość dzieci w grupach, liczbę klas i średnią ilość uczniów.
  Także postanowiono Szkole Średniej w Sużanach pozwolić do końca lata przyszłego roku przekazać do użytkowania część pomieszczeń (283, 5 m kw.) Gimnazjum w Jęczmieniszkach, które w tych pomieszczeniach będzie mogło organizować procesy edukacyjne.

   Podczas posiedzenia Radni przegłosowali 30 uchwał
  Podczas posiedzenia Radni przegłosowali 30 uchwał

  Poparcie Rady uzyskał przygotowany przez Wydział Inwestycji projekt uchwały Rady, dotyczący przekazania długoterminowego i krótkoterminowego majątku instytucjom rejonu: Czarnoborskiemu Centrum Usług Społecznych i Wielofunkcyjnemu Centrum Kultury w Rudominie. Podczas realizacji projektów urządzenia Centrum Rekreacji i Sportu Młodzieży we wsi Wołczuny, Centrum Kultury w Zujunach i projektu rekonstrukcji gmachu szkoły w miasteczku Mickuny był zgromadzony majątek, który zostanie przekazany powyższym instytucjom.

  Wiele uchwał przyjęto w kwestiach planowania terytorium. Rada jednogłośnie zaaprobowała propozycję zwiększenia terenu przejścia granicznego w Szumsku, które znajduje się we wsi Polanki gm. Kowalczuki rej. wileńskiego, w celu założenia placu oczekiwania. Zadanie projektu uchwały – budowa infrastruktury przejścia granicznego zgodnie z wymogami międzynarodowych przejść granicznych.
  Na posiedzeniu zatwierdzono również projekt uchwały w sprawie uformowania działki na potrzeby społeczne, która znajdują się we wsi Pociuny gm. Podbrzezie. W przyszłości na tej działce o powierzchni 0,7486 ha planuje się wybudować dom wspólnoty, w ten sposób realizując i zaspokajając potrzeby społeczne.

  Foto1: Mer samorządu Maria Rekść uroczyście pogratulowała 13 absolwentom z rejonu, którzy z państwowych egzaminów maturalnych uzyskali najwyższe oceny
  Foto2: Podczas posiedzenia Radni przegłosowali 30 uchwał

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...