Na posiedzeniu Rady samorządu uhonorowano absolwentów, którzy uzyskali po sto punktów na egzaminach maturalnych

 Mer samorządu Maria Rekść uroczyście pogratulowała 13 absolwentom z rejonu, którzy z państwowych egzaminów maturalnych uzyskali najwyższe oceny
Mer samorządu Maria Rekść uroczyście pogratulowała 13 absolwentom z rejonu, którzy z państwowych egzaminów maturalnych uzyskali najwyższe oceny

Na posiedzeniu Rady Samorządu rejonu wileńskiego, które odbywało się przed początkiem nowego roku szkolnego 21 sierpnia, uczczono i nagrodzono 13 absolwentów, którzy, zdając państwowe egzaminy maturalne, zdobyli najwyższe oceny – 100 punktów.

Najlepszym absolwentom rejonu mer samorządu Maria Rekść uroczyście pogratulowała, wręczyła listy dziękczynne i prezenty. Życzyła przyszłym studentom sukcesów i odwagi w osiąganiu nakreślonych celów, życzyła też, by swoją przyszłość i karierę powiązali z rodzinną Wileńszczyzną.
Do dyskusji Rady przedstawiono sporo projektów uchwał, przygotowanych przez Wydział Oświaty. Radni jednogłośnie poparli i zatwierdzili nowy skład i regulamin Rady ds. Młodzieży Rejonu Wileńskiego. Rada do Spraw Młodzieży – stały kolegialny organ, działający na zasadzie społecznej przy Rady Radzie Samorządu Rejonu Wileńskiego. Podstawowe jej zadanie – koordynowanie spraw młodzieży, promowanie zaangażowania młodzieży rejonu wileńskiego w życie polityczne, gospodarcze, społeczne i kulturalne kraju oraz przyczynianie się do realizacji funkcji samorządu w dziedzinie wdrażania polityki młodzieży.

Na mocy kolejnej uchwały Rady uzupełniono listę gimnazjów rejonu: zaakceptowano zmianę typu Szkoły Średniej im. Św. Jana Bosko w Egliszkach na gimnazjum i zatwierdzono nowy statut owego gimnazjum.
Członkowie Rady zgodnie z ogólnymi programami nauczania w roku szkolnym 2015-2016 sprecyzowali komplety klas i grup w placówkach oświatowych rejonu: liczbę grup i średnią ilość dzieci w grupach, liczbę klas i średnią ilość uczniów.
Także postanowiono Szkole Średniej w Sużanach pozwolić do końca lata przyszłego roku przekazać do użytkowania część pomieszczeń (283, 5 m kw.) Gimnazjum w Jęczmieniszkach, które w tych pomieszczeniach będzie mogło organizować procesy edukacyjne.

 Podczas posiedzenia Radni przegłosowali 30 uchwał
Podczas posiedzenia Radni przegłosowali 30 uchwał

Poparcie Rady uzyskał przygotowany przez Wydział Inwestycji projekt uchwały Rady, dotyczący przekazania długoterminowego i krótkoterminowego majątku instytucjom rejonu: Czarnoborskiemu Centrum Usług Społecznych i Wielofunkcyjnemu Centrum Kultury w Rudominie. Podczas realizacji projektów urządzenia Centrum Rekreacji i Sportu Młodzieży we wsi Wołczuny, Centrum Kultury w Zujunach i projektu rekonstrukcji gmachu szkoły w miasteczku Mickuny był zgromadzony majątek, który zostanie przekazany powyższym instytucjom.

Wiele uchwał przyjęto w kwestiach planowania terytorium. Rada jednogłośnie zaaprobowała propozycję zwiększenia terenu przejścia granicznego w Szumsku, które znajduje się we wsi Polanki gm. Kowalczuki rej. wileńskiego, w celu założenia placu oczekiwania. Zadanie projektu uchwały – budowa infrastruktury przejścia granicznego zgodnie z wymogami międzynarodowych przejść granicznych.
Na posiedzeniu zatwierdzono również projekt uchwały w sprawie uformowania działki na potrzeby społeczne, która znajdują się we wsi Pociuny gm. Podbrzezie. W przyszłości na tej działce o powierzchni 0,7486 ha planuje się wybudować dom wspólnoty, w ten sposób realizując i zaspokajając potrzeby społeczne.

Foto1: Mer samorządu Maria Rekść uroczyście pogratulowała 13 absolwentom z rejonu, którzy z państwowych egzaminów maturalnych uzyskali najwyższe oceny
Foto2: Podczas posiedzenia Radni przegłosowali 30 uchwał