Oświadczenie w sprawie szkolnictwa polskiego na Litwie

05_pikietaRodzice szkół polskich na Litwie są zdeterminowani walczyć o polskie szkolnictwo do zwycięstwa. We wrześniu jest szykowany ponowny wielotysięczny wiec. Również jest ogłoszone pogotowie strajkowe.
W wypadku braku pozytywnych decyzji władz — październik będzie kolejnym miesiącem strajków w szkołach polskich na Litwie.
Nie wykluczamy również zainicjowania szeregu akcji i działań na arenie międzynarodowej.
***

Protestujemy przeciwko zniszczeniu i zamknięciu historycznej szkoły w wileńskiej dzielnicy Jerozolimka z dniem 1 września 2015 roku. Na rodziców została wywarta presja psychologiczna, aby napisali podania o zabraniu swoich dzieci ze szkoły jerozolimskiej.

Kolejna polska historyczna szkoła w mieście Wilnie zostaje zlikwidowana przez koalicję liberalno-konserwatywną, na podstawie działań administracyjnych, przy zastraszaniu i manipulacji rodzicami.
Żądamy ukarania winnych, aby ponieśli konsekwencje za nieprawne działania. Zamkniecie szkoły w Jerozolimce powoduje pozbawienie możliwości pobierania nauki w języku polskim w tej części Wilna: w Werkach, Santaryszkach, Bałtupiach i Jerozolimce.
Żądamy otwarcia w Jerozolimce nowej szkoły podstawowej w osobnym pomieszczeniu i z osobną administracją. Szkoła podstawowa w Jerozolimce ma rację bytu na podstawie podań rodziców oraz faktu, że w tej części miasta mieszka 20 proc. Polaków.
Ewidentnie jest konieczność niezwłocznej odbudowy polskiej szkoły podstawowej w tej części Wilna. Stanowczo protestujemy przeciwko dyskryminacji polskich dzieci w dzielnicy Jerozolimka oraz w Werkach, Santaryszkach i Bałtupiach.
Komitety Strajkowe Szkół Polskich na Litwie
Forum Rodziców Szkół Polskich na Litwie

Komitety Obrony Szkół