Więcej

  Stan szkolnictwa w rejonie wileńskim – jest czym się szczycić

  Czytaj również...

  Społeczność polsko-litewskiego Gimnazjum w Awiżeniach otrzymało nowy mikrobus
  Społeczność polsko-litewskiego Gimnazjum w Awiżeniach otrzymało nowy mikrobus

  27 sierpnia w gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze odbyła się konferencja kierowników placówek oświatowych rejonu wileńskiego. Tematem konferencji był przegląd sytuacji oświaty rejonu, cele i zadania w nowym roku szkolnym 2015/2016.

  Sieć szkół
  W styczniu-czerwcu tego roku na terenie rejonu działało 45 szkół kształcenia ogólnego – (21 gimnazjum, 5 szkół średnich, 10 – podstawowych, 1 centrum wielofunkcyjne, 2 szkoły podstawowe, 6 przedszkoli) i 22 placówki edukacji nieformalnej: 18 placówek nauczania wczesnoszkolnego, 2 szkoły muzyczne, 1 szkoła sztuk pięknych, 1 szkoła sportowa.
  W 2015 roku szkoły średnie w Bezdanach, Bujwidzach, Ławaryszkach, Mickunach, Jałówce pozyskały status gimnazjum, inne, na mocy decyzji Ministerstwa Oświaty i Nauki, na zmianę swego statusu mają termin do 31 sierpnia 2017.
  W roku szkolnym 2014/2015 placówki oświatowe kształciły 10 309 dzieci. Z nich 7 622 – to uczniowie szkół i gimnazjów. Do placówek wczesnoszkolnych uczęszczało 589 dzieci, przedszkolnych – 2 098. Razem – 10 309.
  4 385 dzieci (42,54 proc.), to osoby pochodzenia litewskiego, 5 579 (54,12) – Polacy, 345 (3,35) – Rosjanie.

  Uczniowie
  W roku szkolnym 2014/2015 placówki oświatowe kształciły 10 309 dzieci. Z nich 7 622 – to uczniowie szkół i gimnazjów. Do placówek wczesnoszkolnych uczęszczało 589 dzieci, przedszkolnych – 2 098. Razem – 10 309.
  4 385 dzieci (42,54 proc.) – to osoby pochodzenia litewskiego, 5 579 (54,12) – Polacy, 345 (3,35) – Rosjanie.
  W rejonie pracowało 138 kierowników placówek oświatowych. 74 (53, 6 proc.) z nich posiada atestację, 64 – nie. Jak powiedziała pani Andruszkiewicz, brak atestacji jest spowodowany częściowo tym, że w szeregu placówek są młodzi i nowi kierownicy.
  Letni wypoczynek
  W dziennych i wyjazdowych obozach letnich rejonu wileńskiego udział wzięły 1 424 młode osoby z rejonu. Na ten cel z budżetu samorządowego skierowano 14 980,15 euro. Samorząd też częściowo opłacał wyjazdy szkól rejonu na międzynarodowe zawody i obozy.
  Jednym z ważnych aspektów pobierania wiedzy jest należyte odżywianie się w placówkach oświatowych. W roku szkolnym 2014/2015 administracja samorządu rejonu wileńskiego finansowała 2 600 uczniów. 707 z nich wzięło udział obozach dziennych.
  Tego lata uczniowie aż dziesięciu szkół rejonu mieli możliwość odwiedzenia najpiękniejszych miast Polski, zapoznania się z kulturą, historią, tradycjami krajów uczestników przybyłych z zagranicy i tym samym zaprezentować kulturę rodzinnej Wileńszczyzny.

  Otoczenie wychowawcze
  W szkołach rejonu działają 45 bibliotek, zbiory których wynoszą ponad 300 tys. jednostek książek, 4,5 tys. z nich – w postaci cyfrowej. W bibliotekach jest 235 komputeryzowanych miejsc do czytania z dostępem do internetu. W 2015 r. na nabycie nowych podręczników i innych środków kształcenia placówkom oświatowym samorządu przyznano 187 tys. euro. Szkoły mają 1890 komputerów, 1733 z nich posiada internet, 27 szkół korzysta z dzienniczka elektronicznego TAMO.
  Osiągnięcia
  Szkoły rejonu z powodzeniem uczestniczyły w różnego rodzaju rejonowych, regionalnych, republikańskich i międzynarodowych olimpiadach i konkursach. Wśród osiągnięć można wspomnieć 3 miejsce gimnazjalistki z Niemieża Agnieszki Sobieskiej w Republikańskiej Olimpiadzie z Języka Polskiego.

  Chwila uroczystego święta w Gimnazjum im. F. Ruszczyca
  Chwila uroczystego święta w Gimnazjum im. F. Ruszczyca

  Egzaminy
  W 2015 roku egzaminy zdawało 725 osób (w 2014 – 744, 2013 – 777) uczniów szkół rejonu wileńskiego. 549 osób stanowili maturzyści.
  Największa liczba zdawała następujące egzaminy państwowe:
  Język obcy (rosyjski) – 293 (53,4 proc.)
  Język litewski i literatura – 287 (52,3 proc.)
  100 proc. uczniów rejonu wileńskiego składało egzamin z języka ojczystego – polskiego – 322 osoby, 16 osób – z rosyjskiego.
  Najwyższą ocenę na egzaminach – 100 punktów uzyskało 13 abiturientów rejonu.
  335 abiturientów szkół rejonu wileńskiego wstąpiło na wyższe uczelnie. Stanowi to 61 proc. od ogółu.

  Edukacja nieformalna
  W roku szkolnym 2014/2015 na edukację nieformalną poświęcono 979 godzin (w roku 2013/2014 – 858,5 godz.).
  W pierwszym półroczu 2015 roku w rejonie organizowano wiele rejonowych imprez kulturalno-muzycznych: festiwali, koncertów. Najbardziej istotny z nich – Festiwal Sztuk Pięknych Gimnazjów, Szkół Średnich i Podstawowych Rejonu Wileńskiego.
  W szkołach uzupełniających edukację formalną naukę pobierało w pierwszym półroczu 2015 roku 848 uczniów – w niemeńczyńskiej szkole muzycznej – 150, pogirskiej szkole muzycznej – 129, rudomińskiej – 207, szkole sportowej samorządu rejonu wileńskiego – 362 uczniów.
  Należy podkreślić, że przedstawiciele szkoły sportowej zdobyli za ten okres na arenie międzynarodowej 6 złotych, 8 srebrnych i 3 brązowe medale.
  17 wychowanków szkoły zostało zaproszonych do dorosłych i młodzieżowych reprezentacji Litwy w biatlonie, narciarstwie, lekkiej atletyce, strzelectwie i hokeju na trawie.

  Finansowanie oświaty
  Placówki oświatowe rejonu wileńskiego były finansowane z docelowych dotacji państwowych (koszyczek ucznia), budżetu samorządu rejonu, środków unijnych i innych źródeł, ogółem – 30 690 166 euro.
  Koszyczek ucznia stanowił nieco ponad 16 mln euro, środki samorządu – ponad 11 659 mln euro, środki samorządu skierowane na projekty inwestycyjne – 1 391 624 euro.
  Na dowożenie dzieci do placówek oświatowych z dalszych terenów samorząd dysponuje 20 minibusami. Tylko w 2015 roku samorząd nabył kolejne 5 minibusów. Ogółem do szkół dowożono 3392 uczniów i 26 osoby niepełnosprawne. Na te cele przyznano 666 tys. euro.
  W tym roku dla Samorządu Rejonu Wileńskiego przekazano 19-osobowy mikrobus szkolny „Iveco, daily“ podczas uroczystej ceremonii przekazania autobusów szkolnych placówkom oświatowym kraju 28 sierpnia br. Nowy mikrobus, sprezentowany przez Ministerstwo Oświaty i Nauki, otrzymało Gimnazjum w Awiżeniach. Od teraz dzieci będą nie tylko dowożone do szkoły i z powrotem, ale także szybko i wygodnie będą jeździły na wycieczki, festiwale, zawody, będą poszerzały swoje horyzonty i zdobywały nowe doświadczenia. Zdaniem dyrektor szkoły Walerii Orszewskiej od nowego roku szkolnego tym  nowym pojazdem codziennie będzie dowożonych 40 uczniów gimnazjum.

  Priorytety na przyszłość
  Podczas konferencji nazwano również podstawowe priorytety działalności społeczności akademickiej na lata szkolne 2015/2016
  Są to –
  *dążenie do podnoszenia wyników nauczania szkolnego,
  *wzmocnienie indywidualizacji edukacji, udzielanie na czas wsparcia uczniowi w procesie nauczania,
  *dążenie do zwiększenia liczby uczniów, biorących udział w programach edukacji nieformalnej,
  *kontynuacja priorytetów działalności z lat 2014/2015 – doskonalenie kompetencji nauczania i uczenia się.
  Inauguracje nowego roku szkolnego
  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść 1 września wzięła udział w inauguracji nowego roku szkolnego w Gimnazjum w Rukojniach i w Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie.
  Kierując życzenia do społeczności obu gimnazjum Mer podkreślała, iż uczniowie są nowym pokoleniem, w którym pokładamy nadzieję na lepszą przyszłość. Jednak dzisiaj naszym zadaniem jako rodziców, dziadków, pedagogów jest wspierać młodych i stwarzać dogodne warunki rozwoju i kształcenia się.
  Dlatego Samorząd Rejonu Wileńskiego inwestuje w infrastrukturę placówek oświatowych, polepsza sportowe obiekty, odnawia kulturalne ośrodki, by młodzi ludzie jak najbliżej miejsca zamieszkania mieli odpowiednie warunki, a dalej wiele zależy od chęci i zaangażowania. Tak na przykład Gimnazjumw Rukojniach zostało odremontowane od wewnątrz, natomiast już wkrótce zostaną skończone również prace ocieplania budynku od zewnątrz.
  Mer w szczególny sposób podziękowała rodzicom Pierwszaków, że dbają o to, by ich dzieci kształciły się w języku ojczystym. To pomoże zachować tradycje, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jak również w zachowaniu mowy ojczystej.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Uwaga rodzice! Zapraszamy do składania wniosków o pomoc socjalną dla uczniów

  „Rodziny z dziećmi w wieku szkolnym, które borykają się z trudnościami finansowymi, mają możliwość otrzymania bezpłatnych posiłków szkolnych oraz jednorazowego wsparcia na zakup przyborów szkolnych. Wsparcie społeczne uczniów jest niezbędnym narzędziem zapewniającym jednakowe szanse dla nauki i rozwoju wszystkim...

  W kierunku czystszego środowiska: ZSA „Nemenčinės komunalininkas” zakupiła sprzęt do czyszczenia i dezynfekcji placów kontenerowych

  Place i pojemniki na odpady będą myte cicho działającą maszyną ze zintegrowanym systemem mycia wysokociśnieniowego i specjalnymi środkami, które szczególnie szybko i bezpiecznie niszczą materiały biodegradowalne. „Czystość jest jednym z podstawowych warunków zdrowego i wygodnego życia. Czyszczenie i dezynfekcja specjalistycznym...

  Ponad pół setki młodzieży z rejonu wileńskiego wyraziło chęć udziału w letnim programie zajętości

  „Jesteśmy zadowoleni zarówno z zainteresowania pracodawców programem, jak i aktywnego udziału w nim młodych ludzi. Świadczy to o tym, że młodzi ludzie z rejonu wileńskiego są zmotywowani i doceniają możliwość zdobycia doświadczenia zawodowego oraz efektywnego wykorzystania czasu letniego. Jest...

  Mer pozdrowił tegorocznego 500-ego noworodka rejonu wileńskiego

  „Serdecznie gratuluję nowej mieszkance rejonu wileńskiego. Niech rośnie zdrowa i kochana przez wszystkich, a rodzicom życzę wytrwałości na tym nowym etapie życia i dużo szczęścia, które mała księżniczka z pewnością podwoi” — powiedział mer R. Duchniewicz i wręczył rodzinie...