Więcej

  Stan szkolnictwa w rejonie wileńskim – jest czym się szczycić

  Czytaj również...

  Społeczność polsko-litewskiego Gimnazjum w Awiżeniach otrzymało nowy mikrobus
  Społeczność polsko-litewskiego Gimnazjum w Awiżeniach otrzymało nowy mikrobus

  27 sierpnia w gimnazjum im. św. Urszuli Ledóchowskiej w Czarnym Borze odbyła się konferencja kierowników placówek oświatowych rejonu wileńskiego. Tematem konferencji był przegląd sytuacji oświaty rejonu, cele i zadania w nowym roku szkolnym 2015/2016.

  Sieć szkół
  W styczniu-czerwcu tego roku na terenie rejonu działało 45 szkół kształcenia ogólnego – (21 gimnazjum, 5 szkół średnich, 10 – podstawowych, 1 centrum wielofunkcyjne, 2 szkoły podstawowe, 6 przedszkoli) i 22 placówki edukacji nieformalnej: 18 placówek nauczania wczesnoszkolnego, 2 szkoły muzyczne, 1 szkoła sztuk pięknych, 1 szkoła sportowa.
  W 2015 roku szkoły średnie w Bezdanach, Bujwidzach, Ławaryszkach, Mickunach, Jałówce pozyskały status gimnazjum, inne, na mocy decyzji Ministerstwa Oświaty i Nauki, na zmianę swego statusu mają termin do 31 sierpnia 2017.
  W roku szkolnym 2014/2015 placówki oświatowe kształciły 10 309 dzieci. Z nich 7 622 – to uczniowie szkół i gimnazjów. Do placówek wczesnoszkolnych uczęszczało 589 dzieci, przedszkolnych – 2 098. Razem – 10 309.
  4 385 dzieci (42,54 proc.), to osoby pochodzenia litewskiego, 5 579 (54,12) – Polacy, 345 (3,35) – Rosjanie.

  Uczniowie
  W roku szkolnym 2014/2015 placówki oświatowe kształciły 10 309 dzieci. Z nich 7 622 – to uczniowie szkół i gimnazjów. Do placówek wczesnoszkolnych uczęszczało 589 dzieci, przedszkolnych – 2 098. Razem – 10 309.
  4 385 dzieci (42,54 proc.) – to osoby pochodzenia litewskiego, 5 579 (54,12) – Polacy, 345 (3,35) – Rosjanie.
  W rejonie pracowało 138 kierowników placówek oświatowych. 74 (53, 6 proc.) z nich posiada atestację, 64 – nie. Jak powiedziała pani Andruszkiewicz, brak atestacji jest spowodowany częściowo tym, że w szeregu placówek są młodzi i nowi kierownicy.
  Letni wypoczynek
  W dziennych i wyjazdowych obozach letnich rejonu wileńskiego udział wzięły 1 424 młode osoby z rejonu. Na ten cel z budżetu samorządowego skierowano 14 980,15 euro. Samorząd też częściowo opłacał wyjazdy szkól rejonu na międzynarodowe zawody i obozy.
  Jednym z ważnych aspektów pobierania wiedzy jest należyte odżywianie się w placówkach oświatowych. W roku szkolnym 2014/2015 administracja samorządu rejonu wileńskiego finansowała 2 600 uczniów. 707 z nich wzięło udział obozach dziennych.
  Tego lata uczniowie aż dziesięciu szkół rejonu mieli możliwość odwiedzenia najpiękniejszych miast Polski, zapoznania się z kulturą, historią, tradycjami krajów uczestników przybyłych z zagranicy i tym samym zaprezentować kulturę rodzinnej Wileńszczyzny.

  Otoczenie wychowawcze
  W szkołach rejonu działają 45 bibliotek, zbiory których wynoszą ponad 300 tys. jednostek książek, 4,5 tys. z nich – w postaci cyfrowej. W bibliotekach jest 235 komputeryzowanych miejsc do czytania z dostępem do internetu. W 2015 r. na nabycie nowych podręczników i innych środków kształcenia placówkom oświatowym samorządu przyznano 187 tys. euro. Szkoły mają 1890 komputerów, 1733 z nich posiada internet, 27 szkół korzysta z dzienniczka elektronicznego TAMO.
  Osiągnięcia
  Szkoły rejonu z powodzeniem uczestniczyły w różnego rodzaju rejonowych, regionalnych, republikańskich i międzynarodowych olimpiadach i konkursach. Wśród osiągnięć można wspomnieć 3 miejsce gimnazjalistki z Niemieża Agnieszki Sobieskiej w Republikańskiej Olimpiadzie z Języka Polskiego.

  Chwila uroczystego święta w Gimnazjum im. F. Ruszczyca
  Chwila uroczystego święta w Gimnazjum im. F. Ruszczyca

  Egzaminy
  W 2015 roku egzaminy zdawało 725 osób (w 2014 – 744, 2013 – 777) uczniów szkół rejonu wileńskiego. 549 osób stanowili maturzyści.
  Największa liczba zdawała następujące egzaminy państwowe:
  Język obcy (rosyjski) – 293 (53,4 proc.)
  Język litewski i literatura – 287 (52,3 proc.)
  100 proc. uczniów rejonu wileńskiego składało egzamin z języka ojczystego – polskiego – 322 osoby, 16 osób – z rosyjskiego.
  Najwyższą ocenę na egzaminach – 100 punktów uzyskało 13 abiturientów rejonu.
  335 abiturientów szkół rejonu wileńskiego wstąpiło na wyższe uczelnie. Stanowi to 61 proc. od ogółu.

  Edukacja nieformalna
  W roku szkolnym 2014/2015 na edukację nieformalną poświęcono 979 godzin (w roku 2013/2014 – 858,5 godz.).
  W pierwszym półroczu 2015 roku w rejonie organizowano wiele rejonowych imprez kulturalno-muzycznych: festiwali, koncertów. Najbardziej istotny z nich – Festiwal Sztuk Pięknych Gimnazjów, Szkół Średnich i Podstawowych Rejonu Wileńskiego.
  W szkołach uzupełniających edukację formalną naukę pobierało w pierwszym półroczu 2015 roku 848 uczniów – w niemeńczyńskiej szkole muzycznej – 150, pogirskiej szkole muzycznej – 129, rudomińskiej – 207, szkole sportowej samorządu rejonu wileńskiego – 362 uczniów.
  Należy podkreślić, że przedstawiciele szkoły sportowej zdobyli za ten okres na arenie międzynarodowej 6 złotych, 8 srebrnych i 3 brązowe medale.
  17 wychowanków szkoły zostało zaproszonych do dorosłych i młodzieżowych reprezentacji Litwy w biatlonie, narciarstwie, lekkiej atletyce, strzelectwie i hokeju na trawie.

  Finansowanie oświaty
  Placówki oświatowe rejonu wileńskiego były finansowane z docelowych dotacji państwowych (koszyczek ucznia), budżetu samorządu rejonu, środków unijnych i innych źródeł, ogółem – 30 690 166 euro.
  Koszyczek ucznia stanowił nieco ponad 16 mln euro, środki samorządu – ponad 11 659 mln euro, środki samorządu skierowane na projekty inwestycyjne – 1 391 624 euro.
  Na dowożenie dzieci do placówek oświatowych z dalszych terenów samorząd dysponuje 20 minibusami. Tylko w 2015 roku samorząd nabył kolejne 5 minibusów. Ogółem do szkół dowożono 3392 uczniów i 26 osoby niepełnosprawne. Na te cele przyznano 666 tys. euro.
  W tym roku dla Samorządu Rejonu Wileńskiego przekazano 19-osobowy mikrobus szkolny „Iveco, daily“ podczas uroczystej ceremonii przekazania autobusów szkolnych placówkom oświatowym kraju 28 sierpnia br. Nowy mikrobus, sprezentowany przez Ministerstwo Oświaty i Nauki, otrzymało Gimnazjum w Awiżeniach. Od teraz dzieci będą nie tylko dowożone do szkoły i z powrotem, ale także szybko i wygodnie będą jeździły na wycieczki, festiwale, zawody, będą poszerzały swoje horyzonty i zdobywały nowe doświadczenia. Zdaniem dyrektor szkoły Walerii Orszewskiej od nowego roku szkolnego tym  nowym pojazdem codziennie będzie dowożonych 40 uczniów gimnazjum.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  Priorytety na przyszłość
  Podczas konferencji nazwano również podstawowe priorytety działalności społeczności akademickiej na lata szkolne 2015/2016
  Są to –
  *dążenie do podnoszenia wyników nauczania szkolnego,
  *wzmocnienie indywidualizacji edukacji, udzielanie na czas wsparcia uczniowi w procesie nauczania,
  *dążenie do zwiększenia liczby uczniów, biorących udział w programach edukacji nieformalnej,
  *kontynuacja priorytetów działalności z lat 2014/2015 – doskonalenie kompetencji nauczania i uczenia się.
  Inauguracje nowego roku szkolnego
  Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść 1 września wzięła udział w inauguracji nowego roku szkolnego w Gimnazjum w Rukojniach i w Gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie.
  Kierując życzenia do społeczności obu gimnazjum Mer podkreślała, iż uczniowie są nowym pokoleniem, w którym pokładamy nadzieję na lepszą przyszłość. Jednak dzisiaj naszym zadaniem jako rodziców, dziadków, pedagogów jest wspierać młodych i stwarzać dogodne warunki rozwoju i kształcenia się.
  Dlatego Samorząd Rejonu Wileńskiego inwestuje w infrastrukturę placówek oświatowych, polepsza sportowe obiekty, odnawia kulturalne ośrodki, by młodzi ludzie jak najbliżej miejsca zamieszkania mieli odpowiednie warunki, a dalej wiele zależy od chęci i zaangażowania. Tak na przykład Gimnazjumw Rukojniach zostało odremontowane od wewnątrz, natomiast już wkrótce zostaną skończone również prace ocieplania budynku od zewnątrz.
  Mer w szczególny sposób podziękowała rodzicom Pierwszaków, że dbają o to, by ich dzieci kształciły się w języku ojczystym. To pomoże zachować tradycje, przekazywane z pokolenia na pokolenie, jak również w zachowaniu mowy ojczystej.

  Afisze

  Więcej od autora

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...

  Spotkanie w fabryce drobiu „Vilniaus paukštynas” w Rudominie w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności

  Dyrektor generalny Tadas Sprindžiūnas przedstawił działalność, procesy i wizję fabryki. Gościom pokazano główne zaplecze produkcyjne – rzeźnię i przetwórnię. Personel fabryki przedstawił też główne cele funkcjonowania zakładu – dostarczanie zdrowszej żywności, dbałość o czystsze środowisko i współpracę społeczną. „Vilniaus...

  Szkoła-przedszkole w Bujwidziszkach będzie miała nową dobudówkę

  Obecnie w szkole-przedszkolu w Bujwidziszkach działają dwie grupy wychowania wczesnoszkolnego (35 dzieci), oddział wychowania przedszkolnego (14 dzieci) oraz klasy początkowe, w których naukę pobiera 29 dzieci. W dwupiętrowym budynku dodatkowo powstanie 75 miejsc, a w wyposażonym pomieszczeniu będą działać...