Więcej

  Czy podczas przyjęcia spadku dziedziczone są również długi spadkodawcy?

  Czytaj również...

   

  Jeśli spadkobierca przyjmuje spadek — dziedziczy on również długi spadkodawcy Fot. Marian Paluszkiewicz
  Jeśli spadkobierca przyjmuje spadek — dziedziczy on również długi spadkodawcy Fot. Marian Paluszkiewicz

  Na łamach „Kuriera Wileńskiego” kontynuujemy cykl „Prawnik radzi”. W tej rubryce prawnik Daniel Spiridenkov udziela porad prawnych, odpowiada na pytania czytelników dotyczące aspektów prawnych. Pytania prosimy zgłaszać pisemnie pod adresem r.mickiewicz@kurierwilenski.lt, lub telefonicznie 2608444.

  Pytanie czytelnika „Kuriera Wileńskiego” z Polski:
  Jak litewski kodeks cywilny rozstrzyga kwestie związane z długami, które zmarły pozostawił w masie spadkowej?

  Polski kodeks cywilny jednoznacznie rozstrzyga, że dziedziczy się również długi (art. 1030 KC RP). Można uniknąć dziedziczenia długów przez odrzucenie spadku w ciągu 6 miesięcy od śmierci spadkodawcy lub przyjąć dług z dobrodziejstwem inwentarza i wtedy odpowiada się za długi do wysokości dziedziczonej masy spadkowej. Przyjmując spadek wprost bez ograniczeń spadkobierca odpowiada całym swoim majątkiem za długi spadkodawcy. I ciekawostka: w przypadku odrzucenia spadku wierzyciele mogą żądać, aby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne. W Polsce jest to coraz poważniejszy, narastający problem — oto bowiem ktoś z rodziny umiera, a po pół roku rodzina się dowiaduje, że zostały długi do spłacenia. A odsetki rosną. Były przypadki, że małe dzieci dziedziczyły spore długi po zmarłych rodzicach lub krewnych.

  Z kolei zgodnie z art. 5.1 § 2 Kodeksu Cywilnego Republiki Litewskiej (KC RL) dziedziczone mogą być rzeczy materialne (nieruchomości oraz rzeczy ruchome) oraz rzeczy niematerialne (papiery wartościowe, patenty, znaki towarowe i in.), prawa i obowiązki majątkowe spadkodawcy, jak również własność intelektualna (prawa autorskie na utwory literackie, naukowe oraz artystyczne, majątkowe prawa przyległe oraz prawa na własność przemysłową) oraz inne ustalone przez ustawodawstwo prawa i obowiązki majątkowe.
  Podobnie, jak w przypadku Kodeksu Cywilnego Rzeczypospolitej Polskiej, w KC RL przewidziana jest ogólna zasada: długi spadkodawcy są dziedziczone. Oprócz tego, art. 5.50 § 1 KC RL głosi, że w celu otrzymania spadku spadkobierca powinien go przyjąć (w ciągu 3 miesięcy od dnia otwarcia spadku, tzn. od dnia śmierci spadkodawcy). Przyjąć spadek można również poprzez faktyczne zarządzanie mieniem spadkodawcy po jego śmierci. Kodeks nie zezwala jednak na przyjęcie części spadku, na przyjęcie spadku pod warunkiem lub z zastrzeżeniem. Jeśli spadkobierca przyjmuje spadek — dziedziczy on również długi spadkodawcy.

  Zgodnie z art. 5.1 § 3 KC RL nie są dziedziczone wyłącznie majątkowe oraz niemajątkowe prawa prywatnoprawne nierozłącznie związane z osobą spadkodawcy (prawo do zaszczytów i godności, autorstwo, prawo na imię autorskie, na nietykalność utworu, na imię wykonawcy oraz nietykalność wykonania), prawo do alimentów i świadczeń socjalnych (zasiłki, zapomogi itp.), które były wypłacane dla spadkodawcy, prawo do emerytury, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w ustawach.
  Spadkobierca, który przyjął spadek poprzez faktyczne zarządzanie majątkiem spadkodawcy lub złożył wniosek (podanie) u notariusza w sprawie przyjęcia spadku, za długi spadkodawcy odpowiada całym swoim majątkiem, za wyjątkiem przypadków przewidzianych w KC RL (jeśli w taki sposób spadek przyjęło kilku spadkobierców, wówczas wszyscy oni za długi spadkodawcy odpowiadają solidarnie całym swoim majątkiem) (art. 5.52 § 1 KC RL). Natomiast, zgodnie z art 5.53 § 1 KC RL spadkobierca, który przyjął spadek na podstawie sporządzonego przez komornika opisu majątku, za długi spadkodawcy odpowiada wyłącznie odziedziczonym majątkiem. Jeśli chociażby jeden spadkobierca przyjął spadek na podstawie opisu majątku, uważa się wówczas, że wszyscy pozostali spadkobiercy przyjęli spadek na podstawie opisu majątku. Odpowiadają więc oni za długi spadkodawcy wyłącznie z odziedziczonego przez nich majątku.
  W sprawie przyjęcia spadku na podstawie opisu majątku spadkobierca powinien się zwrócić do notariusza według miejsca otwarcia spadku (tzn. do notariusza według ostatniego miejsca zamieszkania spadkodawcy). Opis dziedziczonego majątku powinien zawierać:

  1) listę wszystkich rzeczy stanowiących spadek, wskazując ich wartość oraz okoliczności niezbędne w celu ustalenia ich wartości;
  2) wymienione wszystkie znane zadłużone prawa i obowiązki spadkodawcy, wskazując wierzycieli oraz dłużników spadkodawcy.
  O sporządzenie opisu majątku mogą się również ubiegać wierzyciele spadkodawcy, mają oni prawo do osobistego udziału podczas sporządzania opisu lub do upoważnienia innej osoby, która by uczestniczyła w sporządzeniu opisu majątku spadkodawcy w ich imieniu. Komornik powinien umożliwić zapoznanie się z treścią opisu majątku każdej osobie, która posiada interes prawny do zapoznania się z opisem (art. 5.53 § 8,9 KC RL).
  W przypadku odrzucenia spadku przez spadkobiercę, wierzyciele spadkodawcy w drodze sądowej mogą żądać, aby odrzucenie spadku zostało uznane za bezskuteczne.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  Daniel Spiridenkov

  Afisze

  Więcej od autora

  „Kopciuszek” — w interaktywnym wydaniu Polskiego Teatru „Studio” wraca na scenę DKP w Wilnie

  Uwspółcześniona bajka z zachowaniem klasycznego wydźwięku Spektakl Polskiego Teatru „Studio” w Wilnie — bajka, w której za pomocą multimedialnych środków teatr łączy współczesność, a jednocześnie zachowuje jej klasyczny wydźwięk nadany przez Charlesa Perraulta. „Kopciuszek” to klasyczna baśń, która od zawsze...

  Komunikat Forum Wileńskiego: rozpoczęto planowe spotkania z litewskimi partiami

  Relacje i sprawy polskie Omówiono stosunek Związku Demokratów do aktywności politycznej społeczności polskiej na Litwie oraz Polaków w partii. Dotknięto też spraw relacji polsko-litewskich i zauważono, że relacje straciły na dynamice — rządzący konserwatyści niedostatecznie się przykładają do rozwijania tych...

  XXIV Festiwal Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży Szkolnej [GALERIA]

  Jednym z celów festiwalu jest popularyzowanie polskich piosenek. Czytaj więcej: XXII Festiwal Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży sfinalizowany Utalentowaną młodzież na swoich zdjęciach wysławił nasz fotoreporter, Marian Paluszkiewicz.

  „Przegląd” BM TV z Grzegorzem Saksonem. „Niegospodarności nie można tłumaczyć argumentami środowiskowymi”

  Mówiono też o ostatniej decyzji prokuratury, że niektóre wcześniej zwężone ulice mają być przywrócone do stanu przejezdności dla m.in. karetek. Grzegorz Sakson: W imieniu państwa może bronić interesu społecznego, jeśli ten interes jest naruszony. Nie mówimy o jakimś przestępstwie, że...