Konkurs plastyczny „Prawa człowieka w życiu dziecka”

W związku z obchodzonym 20 listopada Powszechnym Dniem Dziecka, Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) ogłasza kreatywny konkurs plastyczny dla uczniów klas 5-8 pt. „Prawa człowieka w życiu dziecka”.

Konkurs jest pod patronatem honorowym Rzecznika Praw Dziecka RP Marka Michalaka, którego zdaniem dzieci powinny znać swoje prawa, a dorośli powinni pamiętać, że ich przywileje nie stoją w sprzeczności z prawami dziecka, lecz się uzupełniają.

Motywem przewodnim konkursu jest hasło „Prawa człowieka w życiu dziecka”. Wystarczy wykorzystać wyobraźnię i wykazać się kreatywnością, aby zdobyć atrakcyjne nagrody! Temat pracy nadesłanej na konkurs powinien obejmować wybrany aspekt praw dziecka.

Celem konkursu jest: 1. promocja praw chronionych Deklaracją Praw Dziecka, Konwencją o Prawach Dziecka; 2. promocja praw i wolności chronionych Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności; 3. popularyzacja problematyki praw człowieka i praw dziecka wśród uczniów szkół; 4. upowszechnienie wiedzy o prawach człowieka, prawach dziecka i ucznia; 5. promocja i upowszechnianie wiedzy na temat praw obywatelskich.

Zapraszamy uczniów do tworzenia prac plastycznych przy wykorzystaniu następujących technik plastycznych m. in.: pastele, farby, tempera, pisaki, ołówki, długopisy, kredki, grafika, kolaż lub węgiel.
Pamiętaj — jedynym ograniczeniem jest Twoja własna wyobraźnia!
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę. Prace powinny być indywidualne. Prace konkursowe należy składać do 11 grudnia 2015 r.
Na zwycięzców czekają: tablet (I miejsce), iPod (II miejsce), konsola do gier (III miejsce). Autorom wyróżnionych prac zostaną przyznane drobne nagrody rzeczowe i materiały edukacyjne.
Zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie! Po więcej informacji sięgnij na www.efhr.eu

EFHR

akt3 Fundacja 20