Egzamin z wiedzy o społeczeństwie

Tegoroczna, trzecia już, edycja realizowanego przez Europejską Fundację Praw Człowieka (EFHR) projektu edukacyjnego „Europejczycy, Polacy, Obywatele” dobiega końca. Zwieńczeniem projektu będzie przeprowadzony za pośrednictwem platformy wos.efhr.eu egzamin w dniach 9-11 grudnia 2015 r.

Celem projektu jest wdrożenie nowoczesnego programu nauczania przedmiotu wiedza o społeczeństwie w szkołach polskich na Litwie. Osiem tegorocznych bloków tematycznych przedstawionych zostało na antenie radia „Znad Wilii” oraz w piątkowych artykułach na łamach dziennika „Kurier Wileński”.
Egzamin składa się z 30 pytań testowych jednokrotnego wyboru (za poprawną odpowiedź otrzymuje się 2 punkty, za nieprawidłową — 0) i 4 pytań otwartych (10 punktów za jedno pytanie otwarte). W części testowej egzaminu uzyskać można maksymalnie 60 punktów, za otwarte do 40, w sumie zdobyć można 100 punktów. Każde pytanie testowe ma 3 warianty odpowiedzi. Aby zdać egzamin, należy zdobyć co najmniej 50 punktów.
Na udzielenie odpowiedzi uczniowie będą mieli 50 minut.

Każdego dnia przedstawiony zostanie inny zestaw pytań. Do egzaminu można przystąpić tylko jeden raz, w wybranym przez siebie dniu. Wyniki ogłoszone zostaną na uroczystej gali kończącej projekt, która odbędzie się 19 grudnia br. w sali hotelu Runmis (ul. Liepkalnio 103, Wilno). Na galę zapraszani są wszyscy uczniowie, którzy przystąpią do egzaminu wraz z rodzinami, nauczycielami i przyjaciółmi.

Dla laureatów, którzy uzyskają najwyższe wyniki, przewidziane są: laptop, aparat fotograficzny, tablet oraz inne atrakcyjne nagrody. Uczestnicy, którzy zdadzą egzamin, oraz ich nauczyciele zostaną uhonorowani dyplomami. Przypominamy również, że w siedzibie Fundacji na odebranie czekają nagrody (podwójne bilety do kina) wygrane przez uczniów w cotygodniowych konkursach.

Pytania egzaminacyjne opracowane zostały na podstawie podręcznika „Polacy, Europejczycy, Obywatele” oraz audycji i artykułów, które dostępne są na stronie internetowej EFHR. Pytania dotyczyć mogą również aktualnych wydarzeń z kraju i ze świata.

Uwaga! Aby przystąpić do egzaminu, należy założyć konto na platformie wos.efhr.eu. W razie problemów technicznych, prosimy o kontakt telefoniczny (+370 691 50 822).
EFHR