Informacje z posiedzenia Rady Samorządu rejonu wileńskiego

 Podczas posiedzenia Rady przyjęta decyzja o zezwoleniu na realizację projektu „Świadczenie integralnej pomocy w rejonie wileńskim”
Podczas posiedzenia Rady przyjęta decyzja o zezwoleniu na realizację projektu „Świadczenie integralnej pomocy w rejonie wileńskim”

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, która obradowała 11 grudnia br., omówiła 26 kwestii i przyjęła stosowne uchwały.

Uchwałą Rady uznano za beznadziejną i spisano na straty niezapłaconą przez upadłe i zbankrutowane przedsiębiorstwa kwotę za wynajęcie gruntów państwowych. Łączne zaległości podatkowe tych firm sięgają nawet 12 169, 18 euro, w tym 782, 79 euro stanowią odsetki, których nie można odzyskać.
Rada jednogłośnie zaaprobowała projekt uchwały, dotyczący uzupełnienia listy funduszu mieszkań socjalnych Samorządu Rejonu Wileńskiego, którą uzupełniono mieszkaniami we wsi Kazimierzowo 7, gminy Podbrzezie rej. wileńskiego.

Jedną z najważniejszych uchwał Rady stało się zagadnienie, dotyczące realizacji projektu „Świadczenie integralnej pomocy w rejonie wileńskim”. Członkowie Rady byli zgodni, aby zezwolić na realizację projektu w rejonie wileńskim, a realizatorem planu działań wyznaczyć Centrum Usług Społecznych Czarnoborskiej Wspólnoty Gminnej. Realizujący projekt dorośli członkowie rodziny, opiekujący się swoimi bliskimi będą mogli łączyć zobowiązania rodzinne z pracą, a niepełnosprawne niesamodzielne osoby, które nie wymagają instytucjonalnej opieki społecznej, otrzymają usługi społeczne wysokiej jakości. Zatwierdzono również opis integralnej pomocy społecznej (dziennej opieki społecznej i pielęgniarskiej), udzielanej w domu danej osoby.

„Za“ nową wersją statutu Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego (CPRW), przedstawioną przez lekarz naczelną przychodni doktor Vidę Žvirbliene, zagłosowano jednogłośnie. Statut placówki medycznej należało koniecznie zatwierdzić po wejściu w życie nowych aktów prawnych. Inną uchwałą Rady wyznaczono cenę badania biochemicznego krwi, dotyczącą ustalenia stężenia cholesterolu i lipoprotein o niskiej gęstości (MTL β). Od teraz chorzy za to badanie (wskaźnik pomiaru analizatorem automatycznym) zapłacą 2, 14 euro.
Rada postanowiła wyznaczyć ZSA „Nemėžio komunalininkas” i ZSA „Nemenčinės komunalininkas“ zarządcami powierzchniowych wód deszczowych w gminach, eksploatujących sieci wodociągowe.
Na posiedzeniu zatwierdzono również projekt uchwały w sprawie sformowania działek ziemi na potrzeby publiczne we wsiach gminy Mickuny:
• we wsi Kamionka 17,84 ha – na park i 6,97 ha na cmentarz;
• we wsi Gajluny 2,95 ha – na cmentarz;
• we wsi Saduniszki 0,32 i 0,96 ha – na cmentarz.
Kolejne posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego przewiduje się na koniec grudnia.