Więcej

  Kontynuuje się prace rekonstrukcji i remontów kapitalnych instytucji oświatowych

  Czytaj również...

  W roku bieżącym są kontynuowane prace porządkowe gimnazjów w Awiżeniach, Pogirach i Gimnazjum „Verdenė” w Podbrzeziu
  W roku bieżącym są kontynuowane prace porządkowe gimnazjów w Awiżeniach, Pogirach i Gimnazjum „Verdenė” w Podbrzeziu

  W 2015 r. rozpoczęto rekonstrukcję przedszkola w Rzeszy. W ubiegłym roku część prac ogólnobudowlanych i przygotowawczych już została zakończona. Koniec prac zaplanowano na trzeci kwartał 2017 roku.  Do chwili obecnej wykonano prac rekonstrukcyjnych za 50 000 euro. Środki pieniężne na wykonanie prac przeznaczył Samorząd Rejon Wileńskiego.

  W roku bieżącym są kontynuowane prace porządkowe gimnazjów w Awiżeniach, Pogirach i Gimnazjum „Verdenė” w  Podbrzeziu.
  W gimnazjum w Awiżeniach remont kapitalny wnętrz dobiega końca. Następnie będą prowadzone dodatkowe prace remontowe, nieprzewidziane w projekcie. Łączna wartość robót 660 000 euro, z czego 580 000 euro przeznaczyło Ministerstwo Oświaty i Nauki z Programu Inwestycyjnego Państwa.  80 000 euro na remont kapitalny gimnazjum w Awiżeniach przydzielono z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego. Samorząd dodatkowo przeznaczył 30 000 euro na zakup mebli i sprzętu niezbędnego do nauczania. W chwili obecnej urządzono podwieszane sufity, zakończono dekorację wnętrz, wymieniono podłogi, założono wodociąg, wymieniono instalację elektryczną.
  W gimnazjum w Pogirach od 2014 r. trwa kapitalny remont wnętrz. W tym roku jest realizowany trzeci etap z czterech. Remont Gimnazjum w Pogirach jest finansowany przez Ministerstwo Oświaty i Nauki z Programu Inwestycyjnego Państwa. Dotychczas wykonano prac za 227 000 euro. Na 2016 rok przeznaczono 82 000 euro. Remont kapitalny wnętrz planuje się zakończyć w 2017 r. Do chwili obecnej wykonano prace instalacji podwieszanych sufitów, wymiany drzwi wewnętrznych i okien, założono nowe podłogi, wyremontowano pomieszczenia stołówki.

  W gimnazjum „Verdenė” w Podbrzeziu trwają prace modernizacji budynku, buduje się dobudówka klas początkowych gimnazjum. Prace rozpoczęto jesienią 2015 roku, obecnie wykonano prac za 47 000 euro. Prace tego obiektu są finansowane przez Ministerstwo Oświaty i Nauki z Programu Inwestycyjnego Państwa. Prace modernizacji budynku Gimnazjum „Verdene” w Podbrzeziu mają być zakończone w ciągu 36 miesięcy od rozpoczęcia budowy. W tym roku Ministerstwo Oświaty i Nauki przeznaczyło 223 000 euro.
  W zrekonstruowanych gmachach przedszkola i gimnazjum będą ulepszone warunki nauczania i wychowania młodych mieszkańców rejonu wileńskiego.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...