XIV Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy”

 

Uroczysty koncert tradycyjnego święta Polaków odbył się w Jaswojniach, ogłoszonych w 2016 r. „Małą stolicą kultury” Fot. archiwum
Uroczysty koncert tradycyjnego święta Polaków odbył się w Jaswojniach, ogłoszonych w 2016 r. „Małą stolicą kultury” Fot. archiwum

4-5 czerwca odbyły się Dni Kultury Polskiej na Żmudzi — XIV Festyn Kultury Polskiej „Znad Issy”.

Od piątku do Kiejdan zjeżdżali się goście. Na życzenie mera samorządu rejonu kiejdańskiego Sauliusa Grinkevičiusa, uroczysty koncert tradycyjnego święta Polaków odbył się w Jaswojniach, ogłoszonych w 2016 r. „Małą stolicą kultury”. Imprezę, jak zawsze, rozpoczęto Mszą św. w kościele pw. Wszystkich Świętych w Jaswojniach, którą odprawił wielebny ksiądz Zygmunt Kopiczko z Suwałk.
Po Mszy św. od kościoła wyruszył korowód na plac, gdzie znajduje się Centrum Kultury. Po występie Orkiestr Dętych na placu, przeniesiono się do sali.

Na święto przybyli: Justas Pankauskas, doradca premiera Republiki Litewskiej Algirdasa Butkevičiusa, Dariusz Łukaszewski, wójt Gminy Kadzidło, poeta z małżonką Małgorzatą, Olga Urbonienė, wicemer samorządu rejonu kiejdańskiego, Antanas Pavolis, wicedyrektor administracji samorządu rejonu kiejdańskiego, Krzysztof Parzychowski, wicestarosta z Kadzidła, Grzegorz Parzych, dyrektor Centrum Kultury Kurpiowskiej z Kadzidła, Rimas Rutkauskas i Orkiestra Dęta z mażoretkami z Solecznik, Stanisław Gawrych i Strażacka Orkiestra Dęta z Kadziła, Janina Lisiewicz, redaktor „Naszej Gazety” z Wilna, Franciszka Abramowicz, członek ZG ZPL, prezes kowieńskiego oddziału ZPL, Paweł Łaszczych i zespół folklorystyczny „Kurpianka” z Kadzidła, Józef Murawski i zespół „Pogranicze” z Szypliszk, Cezary Nowakowski i Chór UTW „Wrzos” z Kętrzyna, Joanna Gawryszewska i chór „Preludium” ze Szczytna, Marek Strzemecki, Barbara Patruś i amatorski zespół taneczny „Taka-Paka” z Rzeszowa, Andrzej Ilkiewicz i Grupa Muzyczna „Concordia” z Dobrego Miasta, Wiktor Bochenek, poeta, z kapelą JANY i Trio galicyjskim z Niebylca, Stanisław Mażejko i zespół „Pogoda” z Niemenczyna, Marian Zinkiewicz i zespół „Kotwica” z Kowna, Janina Lisiewicz, Czesława Szlachta-Pytko, poetka ze Strzyżowa, Danguolė Raudeliunienė, prezes wspólnoty Jaswojńskiej, Genė Regina Dzikienė i Zespół Tańca z Jaswojń, Birutė Gadišauskienė z przedstawicielami stowarzyszenia „Jonavietė” i rodacy z Janowa, Waleria Wansewicz i zespół „Issa” z Kiejdan, Urszula Tomasiuk, poetka, pedagog, kulturoznawca, przewodnicząca Sekcji Literackiej MTK w Siedlcach, Janusz Omelianiuk, wiceprezes MTK z Warszawy, Agata Świderska i Elwira Jankowska, poetki z Siedlc.

Do Kiejdan zjechało się wileu zaszczytnych gości Fot. archiwum
Do Kiejdan zjechało się wielu zaszczytnych gości
Fot. archiwum

Koncert prowadził ulubiony przez publiczność Wincuk z Wilna – Dominik Kuziniewicz.

Po obiedzie występy Orkiestr Dętych z mażoretkami i kapel przeniosły się na plac przed gmachem samorządu Kiejdan.
Po występach kolorowy korowód ruszył przez Starówkę Kiejdan na Stary Rynek, gdzie znajduje się Centrum Wielokulturowe i gdzie odbyły się występy Orkiestr Dętych z mażoretkami.
W Centrum Wielokulturowym odbyło się spotkanie literackie, w którym udział wzięli poeci: Dariusz Łukaszewski z Kadzidła, Czesława Szlachta-Pytko ze Strzyżowa, Wiktor Bochenek z Niebylca, Urszula Tomasiuk, Agata Świderska i Elwira Jankowska z Siedlc, Irena Duchowska i inni.
Wystąpił chór „Preludium” ze Szczytna i zespół taneczny „Taka-Paka” z Rzeszowa.

Wieczór integracyjny z występami Orkiestry Dętej z Kadzidła i kapel miał miejsce w kiejdańskiej restauracji „Aušruta”. Pogoda sprzyjała.
Podczas wieczorku integracyjnego nawiązało się wiele nowych przyjaźni, dzięki wytrwałym orkiestrantom i kapelom, tańczono i bawiono się do północy.
O reklamę imprez zadbały mass media: Wilnoteka, Nasza Gazeta, Kurier Wileński, Tygodnik Wileńszczyzny, Kedainių garsas, Rinkos aikštė, Mugė, Kėdainių krašto televizija, TV Rygveda, audycja polska Radia Litewskiego i inni.
Partnerzy: Centrum Kultury w Jaswojniach, Kiejdańskie Centrum Wielokulturowe, parafia jaswojńska, Oddział ZPL „Lauda”.
Sponsorzy: samorząd rejonu kiejdańskiego, wspólnota jaswojńska, Departament Mniejszości Narodowych RL, ZPL, Oddział ZPL rejonu wileńskiego, samorządy rejonów wileńskiego i solecznickiego oraz sponsorzy wszystkich zespołów i sami uczestnicy.
Organizatorzy i uczestnicy dziękują wszystkim sponsorom, instytucjom, firmom i osobom prywatnym, za umożliwienie przyjazdu zespołów na Laudę i Żmudź.
Wszystkim serdeczne — Bóg zapłać.

Inf. wł.