Gmina Niemież ma swój herb

Symbol herbu Niemieża – byk jest uważany za symbol cierpliwości, siły, mądrości i pracowitości
Symbol herbu Niemieża – byk jest uważany za symbol cierpliwości, siły, mądrości i pracowitości

Dekretem z dnia 23 maja Prezydent Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaite zatwierdziła długo oczekiwany przez społeczność herb dla gminy Niemież.

Pomysł, który dość długo dojrzewał, zrealizowała Wspólnota wsi Niemież wraz ze Wspólnotą Tatarską. Pomysł projektu stale wpierał starosta gminy Włodzimierz Sipowicz. Uzgadnianie projektów herbu z Komisją Heraldyki, pokazywanie nowych projektów dla społeczności trwało półtora roku, zanim zaprojektowany przez plastyka Arvydasa Stanislavosa Každailisa herb (teraz już zatwierdzony) zaczął odpowiadać wszystkim oczekiwaniom.
Nazwa wsi Niemież pochodzi od przepływającej w pobliżu rzeczki o nazwie Niemiaża. W źródłach pisanych pojawienie się osiedla Niemież jest powiązywane z XIV wiekiem. Istnieje mnóstwo źródeł, świadczących o wybitnych postaciach, związanych nawet z osobą księcia Witolda, które wniosły wielki wkład dla historii Litwy.

Symbol herbu Niemieża – byk został wybrany nieprzypadkowo. W symbolice i historii kultury byk jest uważany za symbol cierpliwości, siły, mądrości i pracowitości. W herbie została odzwierciedlona nie tylko dawna i ważna historia tej wsi, ale również dzisiaj harmonijnie współżyjące narodowości: Litwini, Tatarzy, Rosjanie i Polacy. Aby przypomnieć pochodzenie osiedla Niemież i działającą silną wspólnotę Tatarów w prawym rogu herbu jest przedstawiony motyw tatarski – buńczuk (w starożytnej Turcji symbol władzy: drewniany kij do 2,5 m długości, zakończony kulą lub ostrzem, upiększony zwisającym w dół włosiem, używany przez Tatarów, Kozaków jako wojskowy znak władzy wojennej).

Aktywność wspólnot, które dążą do zachowania i uzasadnienia pochodzenia dawnych osiedli, cieszy Samorząd Rejonu Wileńskiego. W rejonie wileńskim herby swoich osiedli mają już 7 gmin – Podbrzezie, Mejszagoła, Niemenczyn, Bujwidze, Miedniki, Mickuny i Niemież.