Więcej

  Gmina Niemież ma swój herb

  Czytaj również...

  Symbol herbu Niemieża – byk jest uważany za symbol cierpliwości, siły, mądrości i pracowitości
  Symbol herbu Niemieża – byk jest uważany za symbol cierpliwości, siły, mądrości i pracowitości

  Dekretem z dnia 23 maja Prezydent Republiki Litewskiej Dalia Grybauskaite zatwierdziła długo oczekiwany przez społeczność herb dla gminy Niemież.

  Pomysł, który dość długo dojrzewał, zrealizowała Wspólnota wsi Niemież wraz ze Wspólnotą Tatarską. Pomysł projektu stale wpierał starosta gminy Włodzimierz Sipowicz. Uzgadnianie projektów herbu z Komisją Heraldyki, pokazywanie nowych projektów dla społeczności trwało półtora roku, zanim zaprojektowany przez plastyka Arvydasa Stanislavosa Každailisa herb (teraz już zatwierdzony) zaczął odpowiadać wszystkim oczekiwaniom.
  Nazwa wsi Niemież pochodzi od przepływającej w pobliżu rzeczki o nazwie Niemiaża. W źródłach pisanych pojawienie się osiedla Niemież jest powiązywane z XIV wiekiem. Istnieje mnóstwo źródeł, świadczących o wybitnych postaciach, związanych nawet z osobą księcia Witolda, które wniosły wielki wkład dla historii Litwy.

  Symbol herbu Niemieża – byk został wybrany nieprzypadkowo. W symbolice i historii kultury byk jest uważany za symbol cierpliwości, siły, mądrości i pracowitości. W herbie została odzwierciedlona nie tylko dawna i ważna historia tej wsi, ale również dzisiaj harmonijnie współżyjące narodowości: Litwini, Tatarzy, Rosjanie i Polacy. Aby przypomnieć pochodzenie osiedla Niemież i działającą silną wspólnotę Tatarów w prawym rogu herbu jest przedstawiony motyw tatarski – buńczuk (w starożytnej Turcji symbol władzy: drewniany kij do 2,5 m długości, zakończony kulą lub ostrzem, upiększony zwisającym w dół włosiem, używany przez Tatarów, Kozaków jako wojskowy znak władzy wojennej).

  Aktywność wspólnot, które dążą do zachowania i uzasadnienia pochodzenia dawnych osiedli, cieszy Samorząd Rejonu Wileńskiego. W rejonie wileńskim herby swoich osiedli mają już 7 gmin – Podbrzezie, Mejszagoła, Niemenczyn, Bujwidze, Miedniki, Mickuny i Niemież.

  Afisze

  Więcej od autora

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...

  Spotkanie w fabryce drobiu „Vilniaus paukštynas” w Rudominie w sprawach istotnych dla lokalnej społeczności

  Dyrektor generalny Tadas Sprindžiūnas przedstawił działalność, procesy i wizję fabryki. Gościom pokazano główne zaplecze produkcyjne – rzeźnię i przetwórnię. Personel fabryki przedstawił też główne cele funkcjonowania zakładu – dostarczanie zdrowszej żywności, dbałość o czystsze środowisko i współpracę społeczną. „Vilniaus...

  Szkoła-przedszkole w Bujwidziszkach będzie miała nową dobudówkę

  Obecnie w szkole-przedszkolu w Bujwidziszkach działają dwie grupy wychowania wczesnoszkolnego (35 dzieci), oddział wychowania przedszkolnego (14 dzieci) oraz klasy początkowe, w których naukę pobiera 29 dzieci. W dwupiętrowym budynku dodatkowo powstanie 75 miejsc, a w wyposażonym pomieszczeniu będą działać...