Szkolenia z prawa międzynarodowego i UE w sprawach o dyskryminację na Litwie

Szkolenie skierowane było do wszystkich zainteresowanych tematyką praw człowieka                Fot. archiwum
Szkolenie skierowane było do wszystkich zainteresowanych tematyką praw człowieka Fot. archiwum

Europejska Fundacja Praw Człowieka (EFHR) już od pięciu lat udzielająca nieodpłatnej pomocy prawnej w sprawach naruszenia praw człowieka oraz organizująca szkolenia na ten temat, 29 czerwca zorganizowała nieodpłatne szkolenie pt. „Stosowanie prawa międzynarodowego oraz prawa Unii Europejskiej w sprawach o dyskryminację na Litwie”.

Odbywające się w audytorium Kolegium Nauk Społecznych szkolenie z wdrażania prawa międzynarodowego przeprowadziła Ewelina Baliko, pomocnik adwokata, która realizuje również warsztaty z zakresu dyskryminacji dla przedstawicieli biznesu, występuje z ramienia EFHR na konferencjach międzynarodowych, jak również reprezentuje w sądach rodziny, walczące o pisownię imion i nazwisk w oryginale.
Szkolenie skierowane było do wszystkich zainteresowanych tematyką praw człowieka. Do udziału w szkoleniu zachęcani byli zwłaszcza prawnicy, adwokaci, prokuratorzy, pracownicy organizacji pozarządowych, studenci i wszyscy inni chętni. Tym razem w zajęciach udział wzięły 42 osoby. Każdy z uczestników otrzymał certyfikat potwierdzający uczestnictwo.
Główne bloki tematyczne minionego szkolenia to: Miejsce prawa międzynarodowego i prawa Unii Europejskiej w systemie prawnym Litwy; Decyzje w sprawach o dyskryminację Europejskiego Trybunału Praw Człowieka (ETPCz), Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej (TS UE) i Komitetu Praw Człowieka ONZ. Pochylono się również nad tematyką decyzji ETPCz, TS UE i Komitetu Praw Człowieka ONZ w sprawach poszanowania życia prywatnego, oraz praktyką stosowania prawa międzynarodowego i jego mechanizmów w litewskich sądach.

EFHR organizowała w przeszłości wiele szkoleń, w trakcie których specjaliści prawa międzynarodowego dzielili się swoim doświadczeniem i uwagami. Więcej informacji o dotychczas prowadzonych przez EFHR szkoleniach można znaleźć tutaj.
Kolejna sesja szkoleniowa dotycząca wdrażania prawa międzynarodowego zostanie zorganizowana we wrześniu bieżącego roku (więcej szczegółów już wkrótce pojawi się na naszej stronie internetowej).
Jeżeli są Państwo zainteresowani udziałem lub pragną, aby EFHR przeprowadziła podobne zajęcia w Waszym miejscu pracy czy nauki, prosimy o kontakt info@efhr.eu.