Zwiększy się budżet Samorządu Rejonu Wileńskiego 2016 roku

Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zaakceptowała zwiększenie budżetu na rok bieżący
Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zaakceptowała zwiększenie budżetu na rok bieżący

Świetna wiadomość dla mieszkańców rejonu wileńskiego – zwiększenie budżetu Samorządu. Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego, uwzględniając plan strategiczny lat 2016-2022 i zapotrzebowanie zarządców asygnacji, zaakceptowała zwiększenie przychodów i asygnacji budżetu 2016 roku.

Kierowniczka Wydziału Planowania Budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego Danutė Šidlauskienė, która przedstawiła projekt uchwały, wskazała, że kierując się poprawką artykułu 21. Ustawy o Strukturze Budżetu, przyjętej przez Sejm Republiki Litewskiej 14 kwietnia 2016 r., Samorząd może korygować przychody bieżącego roku, dodając niewykorzystaną część przychodów ubiegłego roku.
Suma asygnacji budżetu 2016 r. wynosi 6, 7 mln euro. Pieniądze są kierowane na te dziedziny, które są aktualne dla mieszkańców rejonu codziennie. Więcej funduszy i większa uwaga zostaną przeznaczone na oświatę, poprawę infrastruktury, ochronę środowiska – na to, co najbardziej obchodzi mieszkańców rejonu.

Dzięki zwiększeniu finansowania najpierw będą przeprowadzone remonty w placówkach oświatowych: w Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach, Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach, Gimnazjum w Rukojniach. Również zostaną wyremontowane budynki Szkoły Średniej w Wołczunach, szkół podstawowych w Kiwiszkach, Mościszkach i Suderwie. Prace modernizacyjne będą wykonane w Szkole – przedszkolu w Glinciszkach i przedszkolu w Bujwidziszkach. Odnowionym budynkiem będzie cieszyć się również społeczność gimnazjum im. Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu. Część środków zostanie przeznaczona również na trwające prace budowlane budynku Przedszkola w Rzeszy.
Środki przeznaczono nie tylko na remonty, renowację i prace modernizacyjne placówek oświatowych, ale również na nabycie 7 nowych autobusów szkolnych. W sumie na ulepszenie jakości kształcenia oraz dostępu do nauki będzie przeznaczone dodatkowo 2, 1 mln euro.

Dzięki przeznaczonym 290 tys. euro poprawi się jakość wody w rejonie. Będą również przeprowadzone prace remontowe w przychodniach w Suderwie i Bezdanach – na wykonanie prac zostanie przeznaczonych 100 tys. euro.
Aby mieszkańcy i goście rejonu czuli się bardziej komfortowo i bezpiecznie, cieszyli się z uporządkowanego otoczenia, na remonty i prace rekonstrukcji oświetlenia ulic w gminach przeznaczono 612,5 tys. euro, a na remont ulic – ponad 2,5 miliona euro. Będą również prowadzone inne konieczne prace.

Samorząd Rejonu Wileńskiego jest jednym z nielicznych przykładów Samorządów, których dług budżetu był prawie dwukrotnie niższy niż średnia innych małych samorządów Litwy. Dobrą wiadomością jest to, że Samorząd każdego roku zbiera coraz więcej dochodów, kredyty zawsze zwraca na czas lub nawet wcześniej niż w zamierzonym terminie, a racjonalne planowanie środków pozwala tworzyć bardziej atrakcyjne, bardziej komfortowe i bezpieczniejsze środowisko dla mieszkańców rejonu.