Informacja o wsparciu uczniów przyborami szkolnymi i o bezpłatnym żywieniu

Nowy rok szkolny nie za górami. Przygotowującym się do szkoły przypominamy, że uczniowie z rodzin o niskich dochodach mają prawo do bezpłatnych posiłków i pomocy w nabyciu przyborów szkolnych. Podania o przyznanie pomocy socjalnej dla uczniów już są przyjmowane.

Do 5 października br. niezamożne rodziny mogą ubiegać się o pomoc w nabywaniu najważniejszych przyborów ucznia. W tym roku pojedyncze wsparcie zostało zwiększone z 45,6 euro do 57 euro.

W celu uzyskania wsparcia socjalnego dla uczniów zapraszamy jednego z rodziców ucznia (lub opiekunów), zwracać się w zadeklarowanym miejscu zamieszkania do urzędu gminy (starostwa). Specjalistom w gminie należy przedstawić:

• Wypełnione podanie o przyznanie pomocy socjalnej dla uczniów;
• Zaświadczenia członków rodziny o dochodach (otrzymanych w ciągu ostatnich 3 miesięcy
przed ubieganiem się o pomoc socjalną dla uczniów lub miesiąca zwracania się);
• inne zaświadczenia, wskazane przez specjalistę, w zależności od okoliczności, wymagane do
otrzymania pomocy społecznej.

Jeżeli w czasie ubieganiu się o pomoc socjalną dla uczniów rodzina otrzymuje wsparcie socjalne dla osób o niskich dochodach (wsparcie socjalne lub kompensacje), podaje się tylko podanie, zaświadczenie o dochodach nie jest wymagane.

Podania o bezpłatne żywienie mogą być składane przez cały okres nauki. O bezpłatne posiłki można zwracać się bezpośrednio do administracji szkoły, w której uczeń się uczy. Bezpłatne żywienie i wsparcie na zakup przyborów szkolnych są przyznawane dla dzieci, którzy uczą się wg przedszkolnych programów nauczania lub ogólnych programów kształcenia. To wsparcie socjalne jest przyznawane dla uczniów, jeżeli średni dochód na członka rodziny miesięcznie wynosi mniej niż 1,5 WWD (153 euro).