1 września uczniowie wkroczą do odnowionych szkół!

Prace remontowe w wielu placówkach oświatowych rejonu wileńskiego już dobiegają końca
Prace remontowe w wielu placówkach oświatowych rejonu wileńskiego już dobiegają końca

Lato dla uczniów – sezon długich wakacji. Zanim trwają długo oczekiwane, prawie trzy miesiące trwające wakacje, w wielu szkołach rejonu wileńskiego, gimnazjach i placówkach przedszkolnych trwają prace remontowe.

W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego może się pochwalić niemałą kwotą – około 4 milionów euro, przeznaczoną na prace renowacji, remontów kapitalnych lub kosmetycznych w instytucjach edukacyjnych. Do dążeń władz rejonu stworzyć jak najkorzystniejsze warunki dla uczniów i nauczycieli do nauki i pracy przyczyniają się również Państwo Litewskie i Stowarzyszenie „Wspólnota Polska”.
W skrócie o wykonanych pracach
W Gimnazjum im. Stanisława Moniuszki w Kowalczukach wyremontowano klatki schodowe, uporządkowano boczną część elewacji frontowej. W wojdackim Oddziale Gimnazjum w Pogirach wymieniono okna, podłogi, w budynku gimnazjum wykonano remonty wnętrz. W gimnazjum im. Ferdynanda Ruszczyca w Rudominie wykonano prace awaryjne wodociągu. W Gimnazjum im. Meilė Lukšienė w Mariampolu uporządkowano terytorium, zdemontowano strzelnicę. W sali sportowej Gimnazjum „Ryto” w Rudominie wykonano prace remontowe, na których realizację Samorząd przeznaczył 19,5 tys. euro.

W Szkole Podstawowej w Rakańcach na drugim piętrze wyremontowano korytarz, a w Szkole Podstawowej w Duksztach wykonano remont całego drugiego piętra. W Szkole Podstawowej im. Mariana Zdziechowskiego w Suderwie i przedszkolu w Niemenczynie wyremontowano fasady. W Szkole Podstawowej w Sużanach wymieniono oświetlenie. W szkole – przedszkolu w Kabiszkach wyremontowano dachy altanek i kuchenki. W Szkole – przedszkolu w Miednikach i Szkole – przedszkolu „Margaspalvis” w Wojdatach wyremontowano sanitariaty.
Przedszkole w Wołczunach teraz będzie miało nowo urządzony gabinet logopeda, z którego usług będą mogli korzystać mali wychowankowie przedszkola. Również w pomieszczeniach kuchni przedszkola urządzono wentylację. Całkowita wartość tych prac wynosi 11 tys. euro. Środki pochodzą z budżetu Samorządu.

Na prace renowacji – rekonstrukcji budynku Przedszkola w Rzeszy Samorząd przeznaczył 330 tys. euro. W Przedszkolu „Pelėdžiukas“ w Pogirach wykonano remont sufitu i podłogi, wymieniono oświetlenie.
Prace remontowe w większości placówek już zostały zakończone, a od 1 września proces edukacyjny będzie odbywał się bez przeszkód. Realizując większe prace modernizacyjne prace remontowe w niektórych instytucjach edukacyjnych będą kontynuowane, ale prace będą zorganizowane w taki sposób, żeby w żaden sposób nie przeszkadzać ani dzieciom, ani pracownikom placówek oświatowych, a proces nauczania odbywałby się sprawnie.
Są kontynuowane prace zewnętrzne remontu drewnianego budynku Gimnazjum im.

Stefana Batorego w Ławaryszkach, są wymieniane okna, odbywa się modernizacja wnętrz. W Gimnazjum w Mickunach w tym roku odbywają się prace porządkowe w pokojach przebierania przed salą sportową, wymienia się poręcza schodów, urządza się ogrzewanie części cokołu, modernizuje się kotłownia. Na te prace przeznaczono 120 tys. euro z budżetu Samorządu i 60 tys. – z budżetu państwa. W Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu trwa renowacja budynku.
Kontynuuje się budowa dobudówki klas początkowych Gimnazjum „Verdenė” w Podbrzeziu i pomieszczeń grupy przedszkolnej i prace modernizacji kotłowni w Szkole im. Św. Kazimierza w Miednikach.
Na prace renowacji budynku Gimnazjum im. Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu Samorząd przeznaczył ponad 415 tys., 103 tys. euro przeznaczyło państwo.
Obok gimnazjów w Niemenczynie trwa budowa stadionu, którego wartość – ponad 231 tys. euro.

Szkóła Podstawowa w Jęczmienniszkach, Szkoła – Centrum Wielofunkcyjne w Wesołówce, Wieluciański Oddział Nauczania Początkowego Gimnazjum im. Św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu sezon grzewczy rozpoczną nowo urządzonym ogrzewaniem geotermalnym.
W przedszkolu w Bujwidziszkach i Szkole – przedszkolu w Glinciszkach trwa modernizacja – remont budynków. W Gimnazjum w Rukojniach trwają remonty pomieszczeń kuchni i stołówki, przedsionka pierwszego piętra i holu. Prace planuję się wykonać do końca sierpnia.
W Szkole Podstawowej w Kiwiszkach trwa remont wszystkich pomieszczeń wewnętrznych – maluje się ściany, instaluje się sufity podwieszane, wymienia się lampy oświetleniowe, drzwi, podłogi, wykonuje się inne prace wykończeniowe. W Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach i Szkole Średniej w Zujunach wykonuję się prace modernizacji wnętrz. W Szkole Średniej w Wołczunach – trwają prace izolacji ścian i dachu głównego budynku, porządkuje się środowisko.
Uczniowie, pracownicy Szkoły – Centrum Wielofunkcyjnego w Rudowsiach, Przedszkola w Mejszagole, przedszkoli w Miednikach, Mościszkach, Kowalczukach i Rukojniach od tej chwili będą mogli czuć się bezpieczniej – zostaną ogrodzone terytoria tych placówek.
Odpowiednie środowisko edukacyjne, mikroklimat są ważnymi czynnikami dobrego samopoczucia dzieci zarówno w przedszkolach, jak i w szkołach. Samorząd Rejonu Wileńskiego corocznie przeznacza coraz więcej pieniędzy na modernizację kształcenia i upiększanie środowiska oświatowego, więc na początku każdego roku szkolnego dzieci i uczniowie wracają do „pachnących farbą” przedszkoli i szkół. Jak co roku placówki oświatowe rejonu są odpowiednio przygotowane do nowego roku szkolnego, jeszcze bardziej odnowione i zmodernizowane.