Więcej

  Nasilenie prób przemytu nielegalnych imigrantów

  Czytaj również...

  W tym roku funkcjonariusze Litewskiej Straży Granicznej zatrzymali 148 nielegalnych imigrantów Fot. Marian Paluszkiewicz
  W tym roku funkcjonariusze Litewskiej Straży Granicznej zatrzymali 148 nielegalnych imigrantów Fot. Marian Paluszkiewicz

  Funkcjonariusze Straży Granicznej, współdziałając ze służbami Litwy i Łotwy, rozbili międzynarodową grupę przestępczą, która organizowała nielegalną migrację obywateli Wietnamu przez Rosję i kraje bałtyckie do Polski.

  Zatrzymania przeprowadzono jednocześnie na terytorium Polski, Litwy i Łotwy. W Polsce ujęto dwóch obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej oraz obywatela RP, którzy tworzyli trzon grupy. Cudzoziemcy przebywali na terytorium Polski na podstawie udzielonej im zgody na pobyt tolerowany. Jednocześnie służby łotewskie zatrzymały kolejnych członków grupy przestępczej — dziesięciu obywateli Rosji narodowości czeczeńskiej, popełniających przestępstwa na granicy łotewsko-rosyjskiej, zaś strona litewska aresztowała na podstawie ENA jednego z głównych organizatorów nielegalnej migracji — obywatela Rosji narodowości czeczeńskiej. Wszystkim zatrzymanym postawiono zarzuty udziału w zorganizowanej międzynarodowej grupie przestępczej zajmującej się organizowaniem nielegalnej migracji, za co grozi kara pozbawienia wolności do lat 10.

  — W działaniach, które doprowadziły do rozbicia międzynarodowej zorganizowanej grupy przestępczej i zatrzymania członków grupy — obywateli Polski i Rosji, uczestniczyli funkcjonariusze z Polski, Litwy i Łotwy. To jedna z największych udanych operacji, która była skuteczna dzięki współpracy. Rozwinięta współpraca międzynarodowa jest jednym z podstawowych elementów przesądzających o skuteczności działania służb granicznych — powiedział „Kurierowi” Tomas Žilinskas, minister spraw wewnętrznych.

  Coraz więcej nielegalnych imigrantów narodowości wietnamskiej próbuje przekroczyć łotewsko-litewską i polsko-litewską granicę. Ostatnio ta tendencja jest niepokojąca.

  Problem nielegalnych imigrantów istnieje już od wielu lat Fot. Marian Paluszkiewicz
  Problem nielegalnych imigrantów istnieje już od wielu lat
  Fot. Marian Paluszkiewicz

  — Na Litwę dostają się z Łotwy. Oba te kraje należą do strefy Schengen, na granicy nie są przeprowadzane kontrole, a jej przekraczanie jest możliwe w dowolnym miejscu. Mimo to straż graniczna w wypadku, gdy zauważy coś podejrzanego, lub po otrzymaniu konkretnej informacji ma prawo zatrzymać i sprawdzić podejrzany transport. Również patrole straży granicznej pilnują granicy. Dlatego nielegalni uchodźcy są zatrzymywani już na terytorium Litwy. Zostało podpisane porozumienie, że będą odbywać się wspólne patrole. W jednym samochodzie będą funkcjonariusze Litwy i Łotwy. Myślę, że pomoże to zapewnić bezpieczeństwo naszej granicy — tłumaczy Tomas Žilinskas.

  Giedrius Mišutis, kierownik Wydziału Prewencji Służby Ochrony Granicy Państwowej, w rozmowie z „Kurierem” powiedział, że nielegalnych imigrantów nie interesuje Litwa, jako docelowy kraj do stałego zamieszkania, interesuje ich Europa Zachodnia. Litwę traktują natomiast jako państwo tranzytowe, przez którą próbują dostać się do krajów bogatszych.

  — Problem nielegalnych imigrantów istnieje już od wielu lat. Statystycznie w tym roku zatrzymano ich dwa razy mniej niż za ten sam okres w roku poprzednim, ale w ostatnich tygodniach ta tendencja drastycznie zaczęła rosnąć. Grupy są coraz większe. Obecnie imigrantów, którzy próbują nielegalnie przekroczyć granicę białorusko-litewską, jest mniej niż tych, co próbują przedostać się z Łotwy, Polski na Litwę. Te kraje należą do strefy Schengen, dlatego też uchodźcy myślą, że jest łatwiej tutaj przekroczyć granicę — zaznaczył Giedrius Mišutis.
  Straż Graniczna Litwy ściśle współpracuje z funkcjonariuszami z Łotwy i Polski. Jeżeli litewska straż graniczna zatrzymuje nielegalnych uchodźców, którzy próbują z Polski dostać się na Litwę, funkcjonariusze Litwy przekazują ich Polakom i odwrotnie. Tak samo wygląda współpraca z Łotwą. Odbywa się także wymiana informacji.

  WIĘCEJ NIŻEJ | Reklama na podst. ust. użytkownika.

  — Nielegalni imigranci pochodzenia gruzińskiego najczęściej podróżują małymi grupkami bez przewodnika. Natomiast Wietnamczycy podróżują większymi grupami po 10, a nawet 16 osób i z przewodnikiem. Podróżują samochodami. Natomiast jeżeli chcą nielegalnie przekroczyć białorusko-litewską granicę, najczęściej robią to pieszo, próbują przekroczyć tak zwaną zieloną granicę, najmniej chroniony odcinek granicy państwa. Określenie „zielona” pochodzi od terenu pokrytego roślinnością: lasami, zaroślami i łąkami. Często funkcjonariusze natrafiają na świeże ślady i za pomocą specjalnie wyszkolonych psów zatrzymują imigrantów. Kara za nielegalne przekroczenie granicy jest bardzo wysoka. Dochodzi nawet do kilkunastu tysięcy euro — tłumaczy Giedrius Mišutis.
  ***
  Ogółem w tym roku funkcjonariusze Litewskiej Straży Granicznej zatrzymali 148 nielegalnych imigrantów, obywateli Wietnamu, którzy próbowali dostać się na Litwę. W 2015 roku zatrzymano ich 382, w 2014 — 301 osób.

  Afisze

  Więcej od autora

  Podróż z dzieckiem za granicę, gdy rodzice są po rozwodzie

  — Jeśli po rozwodzie jeden z rodziców chce wyjechać z dzieckiem na wakacje za granicę, to zgodnie z obowiązującym w naszym kraju ustawodawstwem nie są wymagane żadne dodatkowe dokumenty — zgody, zezwolenia, pełnomocnictwa. Dziecko może na wakacje wyjechać z...

  Młode talenty zaprezentowały się na scenie DKP w Wilnie

  „Bardzo się cieszę, że po raz 24. możemy się spotkać w gościnnym Domu Kultury Polskiej na Festiwalu Polskiej Piosenki Dzieci i Młodzieży Szkolnej na Litwie. Przeżyliśmy pandemię, było nas trochę mniej, teraz znowu rośniemy, co bardzo cieszy. Mam nadzieję,...

  Boże Ciało na Litwie wciąż dniem roboczym, a „Święto Rosy” — dniem wolnym

  8 czerwca przypada uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa — Boże Ciało. W Polsce jest to dzień wolny od pracy, tymczasem na Litwie uroczystość ta jest przenoszona na drugą niedzielę po uroczystości Zesłania Ducha Świętego (w tym roku —...

  Nauczyciele są coraz częściej narażeni na przemoc psychiczną

  Będzie on miał na celu poznanie skali przemocy psychicznej wobec pedagogów w placówkach oświatowych na Litwie. Dotkliwy problem w sektorze edukacji — Sektor edukacji jest jednym z obszarów, w których problem przemocy psychicznej i mobbingu jest szczególnie dotkliwy. Chcemy nie tylko...