Polskie organizacje pozarządowe dla Kresów — poznajmy się (cz. 1)

W ramach projektu „Promocja polskich organizacji pozarządowych na Litwie”, realizowanego przez Stowarzyszenie na Rzecz Ziemi Iłowskiej, prezentujemy czytelnikom „Kuriera Wileńskiego” dziesięć organizacji pozarządowych, których misja obejmuje pracę dla Polaków mieszkających na terenie obecnej Litwy.

Liczymy, że pozwoli to przybliżyć naszym Rodakom na Wileńszczyźnie i w okolicach spektrum działań podejmowanych przez ludzi, dla których Kresy to temat ważny i żywy. Zachęcamy do śledzenia strony http://kurierwilenski.lt oraz zachęcamy do przesyłania komentarzy i uwag na adres promocjalitwa@gmail.com. Zależy nam na poznaniu Państwa opinii na temat działalności organizacji pozarządowych z Polski na terenie Litwy.

Pierwszą organizacją opisaną w naszym cyklu jest Fundacja „Kresy w potrzebie — Polacy Polakom”, założona w Warszawie w 2012 r. przez osoby mające korzenie na Kresach. W swojej działalności zajmuje się kompleksowym wsparciem Polaków mieszkających na Wschodzie — od pomocy finansowej i rzeczowej dla polskich środowisk przez organizację wydarzeń kulturalnych i wspieranie polskich artystów na Kresach, po pomoc dla polskich parafii.

Drugie w kolejności opisujemy Stowarzyszenie „Lwy Północy” z Gdańska, skupiające sympatyków klubu piłkarskiego Lechia Gdańsk. Ważnym elementem jego działalności jest organizowanie na Pomorzu wypoczynku dla polskich dzieci ze świetlic z Nowej Wilejki oraz Rudomina, prowadzonych przez Zgromadzenia Sióstr od Aniołów, a także wsparcie ich działalności poprzez zbiórki darów i środków pieniężnych.

Kolejny artykuł przybliża działalność założonego w 1996 r. krakowskiego Stowarzyszenia Pomocy Polakom na Wschodzie „Kresy”. Przez 20 lat działalności jego członkowie zorganizowali 150 wyjazdów charytatywnych na tereny Kresów. Stowarzyszenie wspiera Rodaków również poprzez organizację w Polsce kolonii i pobytów edukacyjnych dla młodzieży, pomoc w powrocie do Ojczyzny oraz organizację wydarzeń kulturalnych — m. in. koncertów i sympozjów.

Następną przedstawianą organizacją jest Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej Oddział Pomorski, założone już w 1989 r. przez osoby pochodzące z Kresów II RP, w dużej części z Wileńszczyzny. Jego działalność opiera się na podtrzymywaniu więzi z polskimi mieszkańcami Wilna i Ziemi Wileńskiej, ich materialne i niematerialne wsparcie, propagowaniu i pielęgnowaniu wiedzy o Kresach na terenie Polski poprzez organizowanie imprez naukowych i kulturalnych oraz stworzeniu Cyfrowego Archiwum Pomorskich Kresowiaków.

Jako piąte przedstawiamy Stowarzyszenie Traugutt.org z Pruszcza Gdańskiego. W ramach jego tegorocznej akcji „Nie jest kolorowo” polscy uczniowie na Wileńszczyźnie otrzymali 3 tony przyborów szkolnych. Działalność Stowarzyszenia obejmuje również udział w innych akcjach charytatywnych, propagowanie na Pomorzu wiedzy o Kresach i ich historii, organizowanie letniego wypoczynku dla dzieci z Wileńszczyzny oraz integracja środowisk pomorskich i wileńskich.

spol-projekt-baner_15