Czym zajmują się posłowie?

Posłowie ustanawiają prawo, zgłaszają inicjatywy ustawodawcze, głosują, debatują Fot. Marian Paluszkiewicz
Posłowie ustanawiają prawo, zgłaszają inicjatywy ustawodawcze, głosują, debatują Fot. Marian Paluszkiewicz

9 października odbyły się wybory do Sejmu. W najbliższą niedzielę na Litwie odbędzie się II tura wyborów parlamentarnych.

Jako że mamy ustrój demokratyczny, sami zadecydowaliśmy, kto będzie nami rządził. Jednak czy na pewno wiemy, czym dokładnie zajmują się posłowie? Jakie mają obowiązki?

— Posłowie ustanawiają prawo, zgłaszają inicjatywy ustawodawcze, głosują, debatują. Do ich funkcji należy też śledzenie, jak te ustawy są wykonywane, czy w ogóle są brane pod uwagę. U nas często bywa tak, że ustawa została przyjęta, ale czy jest wykonywana? Mamy taki problem, że brakuje kontroli, jak ta ustawa jest wykonywana — powiedział „Kurierowi” Leonard Talmont, poseł z ramienia Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin. Wygrał w wyborach jednomandatowych w okręgu wileńsko-solecznikim w I turze.

Jak mówi, poseł, który został wybrany w okręgu jednomandatowym, niesie większą odpowiedzialność.

Leonard Talmont Fot. Marian Paluszkiewicz
Leonard Talmont Fot. Marian Paluszkiewicz

— Gdyż ciebie wybrali ludzie, którzy cię dobrze znają, gdzie ty mieszkasz i większość mieszkańców znasz osobiście. To właśnie przed tymi ludźmi jesteś odpowiedzialny. Musisz na bieżąco znać ich problemy, kłopoty. Pomagać im te problemy rozwiązywać. Właśnie do ciebie ludzie przychodzą z różnymi problemami. Rzeczywiście czasami ludzie nie wiedzą, czym tak naprawdę zajmuje się poseł i przychodzą z problemami, które nie są w jego kompetencji. Czasami myślą, że poseł musi wszystko — i drogę załatać, i ustawę przyjąć. Staramy się i w tym pomóc, ale do rozwiązywania takiego typu problemów są starostwa, samorządy i inne instytucje — zaznaczył Leonard Talmont.

Posłowie są wybierani w wyborach parlamentarnych, które odbywają się w dwóch turach. Kadencja, zgodnie z litewską Konstytucją, trwa cztery lata i kończy się dzień przed pierwszym posiedzeniem następnego parlamentu.

— Każdy poseł zgodnie z Konstytucją jest przedstawicielem narodu. Do najważniejszych funkcji posła należy ustawodawstwo, czyli proponowanie, przyjmowanie i głosowanie nad ustawami. Ale te ustawy powinny służyć dla wspólnego dobra wszystkich obywateli państwa. Poseł powinien też potrafić wytłumaczyć się przed wyborcami, dlaczego właśnie ta ustawa została przyjęta — powiedział „Kurierowi” Mariusz Antonowicz, politolog z Instytutu Stosunków Międzynarodowych i Nauk Politycznych Uniwersytetu Wileńskiego.

FUNKCJE POSŁÓW

Do posłów należy pełnia władzy ustawodawczej. Rozpatruje ona i przyjmuje poprawki do Konstytucji, uchwala ustawy, podejmuje uchwały w sprawie referendum, zarządza wybory prezydenta, tworzy instytucje państwowe i powołuje ich kierowników, przyjmuje i zatwierdza ich kandydaturę na premiera. Rozpatruje i postanawia o przyjęciu programu rządu. Powołuje i likwiduje ministerstwa, sprawuje kontrolę nad rządem, któremu może wyrazić wotum nieufności. Zarządza wybory samorządowe, powołuje Główną Komisję Wyborczą. Uchwala budżet państwa oraz sprawuje kontrolę nad jego wykonaniem. Ustanawia podatki i obowiązujące opłaty, ratyfikuje i wypowiada umowy międzynarodowe, rozpatruje problemy polityki zagranicznej. Wprowadza zarządzanie bezpośrednie, stan wojenny i wyjątkowy, ogłasza mobilizację i podejmuje decyzje o użyciu sił zbrojnych.