Więcej

  Wizyta ambasadora Izraela w rejonie wileńskim – początek nowej współpracy

  Czytaj również...

  Głównym celem wizyty było nawiązanie współpracy Fot vrsa.lt
  Głównym celem wizyty było nawiązanie współpracy Fot vrsa.lt

  W Samorządzie Rejonu Wileńskiego 27 października gościł ambasador Izraela na Litwie Amir Maimon. Izraelski dyplomata spotkał się z mer rejonu wileńskiego Marią Rekść.

  Celem wizyty była propozycja nawiązania współpracy obejmującej pielęgnowanie spuścizny historycznej i sakralnej rejonu wileńskiego, które ważne jest dla mieszkańców rejonu i Izraela.
  Podczas spotkania uzgodniono, że pierwszym wspólnym działaniem będzie zorganizowanie w następnym roku obchodów rocznicy mordu mieszkańców Niemenczyna narodowości żydowskiej.
  Ponadto mieszkańcy Izraela, którzy związani są z Litwą, tworzą szlaki turystyczne, do których mają też być wciągnięte obiekty historyczne w rejonie wileńskim.
  Mer Maria Rekść przedstawiła gościowi projekt zagospodarowania miejsc publicznych w Niemenczynie i zaprosiła ambasadę Izraela do współpracy w odtworzeniu fundamentów dawnej synagogi, w której w okresie powojennym mieściło się kino, oraz upamiętnić zamordowanych w czasie II wojny światowej niemenczyńskich Żydów.

  Ambasador Amir Maimon przyznał się, że podróżując po Litwie, wielokrotnie gościł również w rejonie wileńskim. Spotyka się tutaj z przedstawicielami działających w rejonie spółek, dlatego podwileńskie miejscowości stały się mu bliskie. Podkreślił, że w rejonie wileńskim panują dobre warunki dla biznesu. Przedsiębiorcy z Izraela coraz częściej interesują się rejonem wileńskim oraz sprzedawanymi tutaj działkami ziemi.
  Podczas spotkania także uzgodniono, że w celu lepszego rozeznania się i planowania dalszych kroków w ramach współpracy.
  3 listopada, szef izraelskiej placówki dyplomatycznej na Litwie Amir Maimon odwiedził Niemenczyn. W towarzystwie mer rejonu wileńskiego Marii Rekść i wicemera Roberta Komarowskiego ambasador Izraela zwiedził stary cmentarz żydowski, miejsce dawnej synagogi oraz miejsce upamiętnienia zamordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców Niemenczyna narodowości żydowskiej. W spotkaniu udział wzięli także przewodnicząca wspólnoty żydowskiej na Litwie Faina Kukliansky i starosta Niemenczyna Mieczysław Borusewicz.

  Podczas spotkania mówiono o zachowaniu i odnowieniu wspólnymi siłami miejsc pamięci, ważnych dla wspólnoty żydowskiej i mieszkańców rejonu wileńskiego. Starosta Mieczysław Borusewicz przedstawił gościom projekt rekonstrukcji przestrzeni publicznej w centrum Niemenczyna. Mer Maria Rekść opowiedziała o projektach, które już zrealizowano w mieście.
  Postanowiono, że we wrześniu 2017 roku w Niemenczynie odbędą się obchody rocznicy mordu ludności żydowskiej. Uroczystość wspólnie zorganizują Samorząd Rejonu Wileńskiego i Ambasada Izraela na Litwie.
  L24.lt

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...