Wizyta ambasadora Izraela w rejonie wileńskim – początek nowej współpracy

Głównym celem wizyty było nawiązanie współpracy Fot vrsa.lt
Głównym celem wizyty było nawiązanie współpracy Fot vrsa.lt

W Samorządzie Rejonu Wileńskiego 27 października gościł ambasador Izraela na Litwie Amir Maimon. Izraelski dyplomata spotkał się z mer rejonu wileńskiego Marią Rekść.

Celem wizyty była propozycja nawiązania współpracy obejmującej pielęgnowanie spuścizny historycznej i sakralnej rejonu wileńskiego, które ważne jest dla mieszkańców rejonu i Izraela.
Podczas spotkania uzgodniono, że pierwszym wspólnym działaniem będzie zorganizowanie w następnym roku obchodów rocznicy mordu mieszkańców Niemenczyna narodowości żydowskiej.
Ponadto mieszkańcy Izraela, którzy związani są z Litwą, tworzą szlaki turystyczne, do których mają też być wciągnięte obiekty historyczne w rejonie wileńskim.
Mer Maria Rekść przedstawiła gościowi projekt zagospodarowania miejsc publicznych w Niemenczynie i zaprosiła ambasadę Izraela do współpracy w odtworzeniu fundamentów dawnej synagogi, w której w okresie powojennym mieściło się kino, oraz upamiętnić zamordowanych w czasie II wojny światowej niemenczyńskich Żydów.

Ambasador Amir Maimon przyznał się, że podróżując po Litwie, wielokrotnie gościł również w rejonie wileńskim. Spotyka się tutaj z przedstawicielami działających w rejonie spółek, dlatego podwileńskie miejscowości stały się mu bliskie. Podkreślił, że w rejonie wileńskim panują dobre warunki dla biznesu. Przedsiębiorcy z Izraela coraz częściej interesują się rejonem wileńskim oraz sprzedawanymi tutaj działkami ziemi.
Podczas spotkania także uzgodniono, że w celu lepszego rozeznania się i planowania dalszych kroków w ramach współpracy.
3 listopada, szef izraelskiej placówki dyplomatycznej na Litwie Amir Maimon odwiedził Niemenczyn. W towarzystwie mer rejonu wileńskiego Marii Rekść i wicemera Roberta Komarowskiego ambasador Izraela zwiedził stary cmentarz żydowski, miejsce dawnej synagogi oraz miejsce upamiętnienia zamordowanych w czasie II wojny światowej mieszkańców Niemenczyna narodowości żydowskiej. W spotkaniu udział wzięli także przewodnicząca wspólnoty żydowskiej na Litwie Faina Kukliansky i starosta Niemenczyna Mieczysław Borusewicz.

Podczas spotkania mówiono o zachowaniu i odnowieniu wspólnymi siłami miejsc pamięci, ważnych dla wspólnoty żydowskiej i mieszkańców rejonu wileńskiego. Starosta Mieczysław Borusewicz przedstawił gościom projekt rekonstrukcji przestrzeni publicznej w centrum Niemenczyna. Mer Maria Rekść opowiedziała o projektach, które już zrealizowano w mieście.
Postanowiono, że we wrześniu 2017 roku w Niemenczynie odbędą się obchody rocznicy mordu ludności żydowskiej. Uroczystość wspólnie zorganizują Samorząd Rejonu Wileńskiego i Ambasada Izraela na Litwie.
L24.lt