Więcej

  W Indeksie Samorządów Litwy rejon wileński – na 11. miejscu

  Czytaj również...

  W kategorii samorządów małych (54 pozycje) Samorząd Rejonu Wileńskiego zajmuje wysoką 11. Lokatę  Fot.vrsa.lt
  W kategorii samorządów małych (54 pozycje) Samorząd Rejonu Wileńskiego zajmuje wysoką 11. Lokatę Fot.vrsa.lt

  Szósty rok z rzędu Instytut Wolnego Rynku Litwy umożliwia zapoznanie się z wynikami badań, dotyczącymi indeksu Samorządów Litwy, ogłaszając oceny działalności 6 dużych oraz 54 małych samorządów.

  W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego wśród 54 małych samorządów podniósł się o 9 pozycji i zajął 11. miejsce, zdobywając 65,9 punktów ze 100. W tym roku ulepszyć pozycję dla samorządu najbardziej pomogły lepsze oceny w dziedzinach: „Zarządzanie majątkiem“, „Usługi komunalne” i „Zdrowie i opieka społeczna”.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego, który uzbierał 75 punktów, wyprzedza 51 samorządów w dziedzinach „ Inwestycje i rozwój“ oraz „Podatki”. Dobre zmiany wykazuje w dziedzinie inwestycji. W tym roku otrzymał nagrodę „Złota Wić” (Auksinė Krivūlė) za efektywnie wykorzystywane środki ze Specjalnego Programu Zmian Klimatycznych – zainstalowanie ogrzewania geotermalnego w budynkach użyteczności publicznej rejonu wileńskiego.
  Samorząd Rejonu Wileńskiego wyprzedza 27 małych samorządów w dziedzinie „Zdrowia i opieka społeczna”. W tej dziedzinie uzbierał 93,6 punktów (średnia samorządów wynosi 62,4 punktów). W porównaniu z rokiem 2014 w 2015 roku zmniejszyła się liczba beneficjentów świadczeń socjalnych (w r. 2014 – 5,5 procent, w r. 2015 – 4,4 procent), jak również liczba beneficjentów rekompensat za ogrzewanie w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców (w r. 2014 – 3,0 procent, w r. 2015 – 2,4 procent) oraz liczba długotrwałych bezrobotnych od ogółu bezrobotnych (w r. 2014 – 33,3 procent, w 2015 r. – 29,6 procent).
  W rejonie wileńskim, jak w niewielu samorządach kraju, liczba mieszkańców stale rośnie. Już od pewnego czasu obserwuje się stały wzrost liczby przedsiębiorstw w rejonie, zwiększa się liczba wydawanych zaświadczeń przedsiębiorczości. Młode rodziny i przedsiębiorców do osiedlania się w rejonie wileńskim wabią niższe podatki, przytulne i malownicze środowisko, a także bliskość stolicy. Dobrą wiadomością jest to, że tworzenie nowych miejsc pracy przyczynia się do zmniejszenia liczby długotrwałych bezrobotnych i beneficjentów świadczeń socjalnych.

  Wyniki badań głoszą, że Samorząd Rejonu Wileńskiego wyprzedzający 15 samorządów, w sposób przejrzysty i ukierunkowany wykorzystuje posiadane środki budżetowe. W 2015 roku Samorząd Rejonu Wileńskiego miał mniej własnych budynków i pomieszczeń niż w 2014 roku, również mniej ich wciągnął na listę obiektów sprzedawanych. Oznacza to, że nieruchomość jest lepiej zarządzana, zrzeka się niepotrzebnego mienia.
  Rejon wileński w porównaniu z sąsiednimi samorządami, wykazuje większą część kosztów przeznaczonych na usługi socjalne przy zakupach usług organizacji pozarządowych od samorządu (w r. 2015 – 35,6 proc.) oraz wyższą liczbę wydanych zezwoleń na budowę. Również w 2015 roku samorząd jako jeden z niewielu odnotował najmniejszą ilość czasu na analizowanie podań mieszkańców.
  Należy zauważyć, że co roku ranking samorządu rośnie. W ubiegłym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego wspiął o 19 pozycji (w porównaniu do 2014 roku) Zgromadził 50,6 punktów ze 100 i w indeksie zajął 20. miejsce.
  „Rejon wileński – dynamicznie się rozwijający, mający wyraźną wizę i strategię. W indeksie małych samorządów Litwy w porównaniu z rokiem 2015. wznieśliśmy się o 9 miejsc – jesteśmy na 11 pozycji, a od 10 miejsca różni nas tylko 0,1 punktu. Wszystko to odzwierciedla wyniki naszej pracy. I dalej będziemy pracować dla ludzi, żeby mieszkańcom rejonu tu było przyjemnie i dobrze żyć, pracować i spędzać czas wolny”, – oświadczyła mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.
  Każdego roku rosnąca pozycja rejonu wileńskiego w indeksie samorządów Litwy zależy od potrafienia zaoszczędzać pieniądze podatników, w sposób przejrzysty wykorzystywać środki budżetowe, wyznaczać minimalne opłaty za świadectwa przedsiębiorczości oraz niską średnią stawkę podatkową na grunty.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...