W Indeksie Samorządów Litwy rejon wileński – na 11. miejscu

W kategorii samorządów małych (54 pozycje) Samorząd Rejonu Wileńskiego zajmuje wysoką 11. Lokatę   Fot.vrsa.lt
W kategorii samorządów małych (54 pozycje) Samorząd Rejonu Wileńskiego zajmuje wysoką 11. Lokatę Fot.vrsa.lt

Szósty rok z rzędu Instytut Wolnego Rynku Litwy umożliwia zapoznanie się z wynikami badań, dotyczącymi indeksu Samorządów Litwy, ogłaszając oceny działalności 6 dużych oraz 54 małych samorządów.

W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego wśród 54 małych samorządów podniósł się o 9 pozycji i zajął 11. miejsce, zdobywając 65,9 punktów ze 100. W tym roku ulepszyć pozycję dla samorządu najbardziej pomogły lepsze oceny w dziedzinach: „Zarządzanie majątkiem“, „Usługi komunalne” i „Zdrowie i opieka społeczna”.

Samorząd Rejonu Wileńskiego, który uzbierał 75 punktów, wyprzedza 51 samorządów w dziedzinach „ Inwestycje i rozwój“ oraz „Podatki”. Dobre zmiany wykazuje w dziedzinie inwestycji. W tym roku otrzymał nagrodę „Złota Wić” (Auksinė Krivūlė) za efektywnie wykorzystywane środki ze Specjalnego Programu Zmian Klimatycznych – zainstalowanie ogrzewania geotermalnego w budynkach użyteczności publicznej rejonu wileńskiego.
Samorząd Rejonu Wileńskiego wyprzedza 27 małych samorządów w dziedzinie „Zdrowia i opieka społeczna”. W tej dziedzinie uzbierał 93,6 punktów (średnia samorządów wynosi 62,4 punktów). W porównaniu z rokiem 2014 w 2015 roku zmniejszyła się liczba beneficjentów świadczeń socjalnych (w r. 2014 – 5,5 procent, w r. 2015 – 4,4 procent), jak również liczba beneficjentów rekompensat za ogrzewanie w stosunku do ogólnej liczby mieszkańców (w r. 2014 – 3,0 procent, w r. 2015 – 2,4 procent) oraz liczba długotrwałych bezrobotnych od ogółu bezrobotnych (w r. 2014 – 33,3 procent, w 2015 r. – 29,6 procent).
W rejonie wileńskim, jak w niewielu samorządach kraju, liczba mieszkańców stale rośnie. Już od pewnego czasu obserwuje się stały wzrost liczby przedsiębiorstw w rejonie, zwiększa się liczba wydawanych zaświadczeń przedsiębiorczości. Młode rodziny i przedsiębiorców do osiedlania się w rejonie wileńskim wabią niższe podatki, przytulne i malownicze środowisko, a także bliskość stolicy. Dobrą wiadomością jest to, że tworzenie nowych miejsc pracy przyczynia się do zmniejszenia liczby długotrwałych bezrobotnych i beneficjentów świadczeń socjalnych.

Wyniki badań głoszą, że Samorząd Rejonu Wileńskiego wyprzedzający 15 samorządów, w sposób przejrzysty i ukierunkowany wykorzystuje posiadane środki budżetowe. W 2015 roku Samorząd Rejonu Wileńskiego miał mniej własnych budynków i pomieszczeń niż w 2014 roku, również mniej ich wciągnął na listę obiektów sprzedawanych. Oznacza to, że nieruchomość jest lepiej zarządzana, zrzeka się niepotrzebnego mienia.
Rejon wileński w porównaniu z sąsiednimi samorządami, wykazuje większą część kosztów przeznaczonych na usługi socjalne przy zakupach usług organizacji pozarządowych od samorządu (w r. 2015 – 35,6 proc.) oraz wyższą liczbę wydanych zezwoleń na budowę. Również w 2015 roku samorząd jako jeden z niewielu odnotował najmniejszą ilość czasu na analizowanie podań mieszkańców.
Należy zauważyć, że co roku ranking samorządu rośnie. W ubiegłym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego wspiął o 19 pozycji (w porównaniu do 2014 roku) Zgromadził 50,6 punktów ze 100 i w indeksie zajął 20. miejsce.
„Rejon wileński – dynamicznie się rozwijający, mający wyraźną wizę i strategię. W indeksie małych samorządów Litwy w porównaniu z rokiem 2015. wznieśliśmy się o 9 miejsc – jesteśmy na 11 pozycji, a od 10 miejsca różni nas tylko 0,1 punktu. Wszystko to odzwierciedla wyniki naszej pracy. I dalej będziemy pracować dla ludzi, żeby mieszkańcom rejonu tu było przyjemnie i dobrze żyć, pracować i spędzać czas wolny”, – oświadczyła mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.
Każdego roku rosnąca pozycja rejonu wileńskiego w indeksie samorządów Litwy zależy od potrafienia zaoszczędzać pieniądze podatników, w sposób przejrzysty wykorzystywać środki budżetowe, wyznaczać minimalne opłaty za świadectwa przedsiębiorczości oraz niską średnią stawkę podatkową na grunty.