Od nowego roku – większa uwaga na segregowanie odpadów oraz na wsparcie dla wszystkich mieszkańców rejonu wileńskiego

22 grudnia na posiedzeniu rady Samorządu Rejonu Wileńskiego od 1 stycznia 2017 roku postanowiono zmienić dzielenie subsydiów na świadczone usługi dla mieszkańców rejonu wileńskiego.

Reagując na potrzeby mieszkańców, zdecydowano odwołać subsydia na scentralizowane zaopatrzenie w wodę pitną i oczyszczanie ścieków oraz na scentralizowane ogrzewanie, a używane na ten cel środki zużyć na pokrywanie opłat za gospodarowanie odpadami (1 cent za 1 m kw. miesięcznie) wszystkim właścicielom obiektów mieszkalnych, którzy nie mają zaległości w zakresie zarządzania odpadami w ubiegłym roku.
Decyzję zastąpienia jednej ulgi inną przyjęto uwzględniając fakt, że dotychczas z subsydiów na ogrzewanie i wodę korzystała tylko niewielka część mieszkańców rejonu wileńskiego, którym porządkowanie ścieków, woda pitna i ogrzewanie centralne są dostarczane w sposób scentralizowany. Na tę decyzję wpłynęła również podwójnie zwiększona taryfa za przyjęcie mieszanych odpadów komunalnych do regionalnej sortowni odpadów („opłata bramowa”). Zdając sobie sprawę, że znaczny wzrost opłat za porządkowanie odpadów – to dodatkowe obciążenie finansowe dla mieszkańców rejonu, Rada przyjęła zmiany w subsydiowaniu, aby z ulg wsparcia mogli korzystać
wszyscy mieszkańcy rejonu wileńskiego, a także osoby posiadające nieruchomości mieszkalnych w rejonie wileńskim.

„Wraz ze wzrostem ilości mieszkańców, rosną objętości gospodarowania i segregowania odpadów, oprócz tego, realizując politykę Unii Europejskiej, dot. ochrony środowiska i wymagania Ministerstwa Środowiska, w tym roku dla samorządów regionu wileńskiego nieuchronnie wzrosły koszty gospodarowania mieszanymi odpadami komunalnymi – taryfy za przyjęcie odpadów do sortowni. Naszym celem jest dbać o mieszkańców rejonu wileńskiego, zapewnić im dobrobyt, czyste i bezpieczne środowisko życia. Będziemy nadal pracować celowo, żeby usługi dla mieszkańców były świadczone według możliwie najniższych kosztów, a środowisko było czystsze”, – korzyść przyjętej przez Radę uchwały skomentowała mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść.

Ponadto, realizując zatwierdzone uchwałą Rządu Litwy zasady opłat lokalnych za odbiór odpadów komunalnych od posiadaczy odpadów i gospodarowanie odpadami kolejną uchwałą Rady ustalono, że od 1 stycznia 2017 roku będzie stosowana dwumianowa opłata za gospodarowanie odpadami.
Opłata dwumianowa za gospodarowanie odpadami składa się z elementów stałych i zmiennych. Stała część opłaty, przeznaczona na utrzymanie systemu gospodarowania odpadami, będzie liczona od powierzchni nieruchomości. Część zmienna będzie obliczana w zależności od ilości wytwarzanych odpadów i będzie zależeć od wielkości pojemnika i częstotliwości wywózki.
W celu zmniejszenia ilości mieszanych odpadów komunalnych, od których zależy zmienna część opłaty, Samorząd Rejonu Wileńskiego zachęca mieszkańców do sortowania swoich odpadów w sposób odpowiedzialny. W tym celu dla mieszkańców dla segregowania nieodpłatnie udostępnia się indywidualne kontenery.

Warto zwrócić uwagę, że od Nowego Roku dla właścicieli domów, którzy używają 240 – litrowe pojemniki na odpady mieszane, wykorzystując maksymalnie opodatkowaną powierzchnię (125 m kw.), roczna opłata nie ulegnie zmianie, a dla tych, którzy dla segregowania odpadów będą wykorzystywali pojemniki indywidualne – zmniejszy się nawet o 11,3 proc. Dla mieszkańców bloków roczna opłata zmieni się nieznacznie – do 1,7 proc. Mieszkańcy, którzy nie korzystają z nieruchomości mieszkalnych, jak i przedtem, będą zwalniani z opłat.
Pamiętajmy, że segregowanie odpadów otwiera możliwość nie tylko dla skutecznego i efektywnego segregowania surowców, ale również ma istotny pozytywny wpływ na środowisko naturalne. Dlatego nie bądźmy obojętni i troszczmy się o środowisko, w którym żyjemy, na co dzień.

Reguły zarządzania odpadami
Regulamin opłat za gospodarowanie odpadami Nowy opis ulg opłat
Informacja o podziale pojemników sortowania