Więcej

  Wizyta w rezydencji ambasadora Japonii

  Czytaj również...

  Kontynuując i pogłębiając dialog z przedstawicielami kraju Wschodzącego Słońca, 23 stycznia mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść wspólnie z doradczynią Aleksandrą Černiauskienė odwiedziły rezydencję ambasadora Japonii, gdzie spotkali się z Jego Ekscelencją ambasadorem Japonii na Litwie Toyoei Shigeeda, jego żoną i innymi pracownikami ambasady.

  Spotkanie rozpoczęło się od zapoznania się z Japonią, jej podziałem administracyjnym, gospodarką i kulturą. Ambasador oznajmił, że mieszkańców jego kraju już nie interesują tradycyjne wycieczki i coraz bardziej uwidaczniają się tendencje wybierania niezwykłych, unikalnych marszrut, jeszcze niewidzianych miejscowości. Wśród wymarzonych poznania krajów jest również Litwa. Dlatego dąży się do nawiązania kontaktów pomiędzy miastami Litwy i Japonii, zachęcenia do inwestowania, promocji przedsiębiorczości, a rejon wileński w tym zakresie jest z pewnością prospektywny.
  Z kolei mer Maria Rekść opowiedziała o atrakcyjności rejonu wileńskiego, jego wyjątkowości, tradycjach a także bogatym dziedzictwie etnicznym i sakralnym, wrzącym tu życiu artystycznym i kulturalnym. „Zarówno naturalny, jak i architektoniczny potencjał turystyczny przyciąga coraz większą liczbę przybywających. Harmonijnie współistniejące różne narody – to wartość naszego rejonu. Dla przeplatającej się różnorodności narodowej są stwarzane warunki, aby wyrazić swoją tożsamość etniczną, strzec ją i rozwijać”, – jako jedną z najważniejszych wyjątkowości rejonu mer nazwała wielonarodowość.

  Podczas spotkania podzielono się również ideami współpracy, szczególną uwagę udzielając obszarom biznesu. Zaznaczono, że rejon wileński jest atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych poprzez swoją infrastrukturę, możliwości komunikacyjne i bliskość stolicy. Niestety, brak wolnych gruntów uniemożliwia realizację określonych inicjatyw, ale na obrzeżach rejonu skutecznie mogłyby znaleźć lokalizację spółki TI. Samorząd Rejonu Wileńskiego ma na celu wzmocnienie potencjału działalności na swoim terytorium – Samorząd ma założony Fundusz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, który udziela wsparcia i przyczynia się do rozwoju biznesu i realizacji pomysłów biznesowych w rejonie.
  Duże zainteresowanie Jego Ekscelencji przyciągnęła tradycyjna, ale zarazem unikalna sztuka ludowa Wileńszczyzny – palmy. Plecione na drewnianym drzewku, łącząc różnobarwne suszone rośliny, palmy sławią rejon wileński na całym świecie. Ambasador wyraził chęć bliższego zapoznania się z tradycjami palmiarskimi Wileńszczyzny i wyraził chęć w najbliższej przyszłości odwiedzić Izbę Palm i Bytu w Ciechanowiszkach.

  Kontynuując i pogłębiając dialog z przedstawicielami kraju Wschodzącego Słońca, 23 stycznia mer Samorządu Rejonu Wileńskiego Maria Rekść wspólnie z doradczynią Aleksandrą Černiauskienė odwiedziły rezydencję ambasadora Japonii, gdzie spotkali się z Jego Ekscelencją ambasadorem Japonii na Litwie Toyoei Shigeeda, jego żoną i innymi pracownikami ambasady.
  Spotkanie rozpoczęło się od zapoznania się z Japonią, jej podziałem administracyjnym, gospodarką i kulturą. Ambasador oznajmił, że mieszkańców jego kraju już nie interesują tradycyjne wycieczki i coraz bardziej uwidaczniają się tendencje wybierania niezwykłych, unikalnych marszrut, jeszcze niewidzianych miejscowości. Wśród wymarzonych poznania krajów jest również Litwa. Dlatego dąży się do nawiązania kontaktów pomiędzy miastami Litwy i Japonii, zachęcenia do inwestowania, promocji przedsiębiorczości, a rejon wileński w tym zakresie jest z pewnością prospektywny.

  Z kolei mer Maria Rekść opowiedziała o atrakcyjności rejonu wileńskiego, jego wyjątkowości, tradycjach a także bogatym dziedzictwie etnicznym i sakralnym, wrzącym tu życiu artystycznym i kulturalnym. „Zarówno naturalny, jak i architektoniczny potencjał turystyczny przyciąga coraz większą liczbę przybywających. Harmonijnie współistniejące różne narody – to wartość naszego rejonu. Dla przeplatającej się różnorodności narodowej są stwarzane warunki, aby wyrazić swoją tożsamość etniczną, strzec ją i rozwijać”, – jako jedną z najważniejszych wyjątkowości rejonu mer nazwała wielonarodowość.
  Podczas spotkania podzielono się również ideami współpracy, szczególną uwagę udzielając obszarom biznesu. Zaznaczono, że rejon wileński jest atrakcyjny dla inwestorów zagranicznych poprzez swoją infrastrukturę, możliwości komunikacyjne i bliskość stolicy. Niestety, brak wolnych gruntów uniemożliwia realizację określonych inicjatyw, ale na obrzeżach rejonu skutecznie mogłyby znaleźć lokalizację spółki TI. Samorząd Rejonu Wileńskiego ma na celu wzmocnienie potencjału działalności na swoim terytorium – Samorząd ma założony Fundusz wspierania małych i średnich przedsiębiorstw, który udziela wsparcia i przyczynia się do rozwoju biznesu i realizacji pomysłów biznesowych w rejonie.

  Duże zainteresowanie Jego Ekscelencji przyciągnęła tradycyjna, ale zarazem unikalna sztuka ludowa Wileńszczyzny – palmy. Plecione na drewnianym drzewku, łącząc różnobarwne suszone rośliny, palmy sławią rejon wileński na całym świecie. Ambasador wyraził chęć bliższego zapoznania się z tradycjami palmiarskimi Wileńszczyzny i wyraził chęć w najbliższej przyszłości odwiedzić Izbę Palm i Bytu w Ciechanowiszkach.

  Reklama na podst. ust. użytkownika.; Dzięki reklamie czytasz nas za darmo

  Afisze

  Więcej od autora

  Robert Duchniewicz spotkał się z ambasador USA Karą McDonald

  Ambasador interesowała się polityką mniejszości narodowych i jej realizacją na szczeblu krajowym. Ważne było dla niej także wysłuchanie opinii mera na temat współistnienia różnych społeczności etnicznych na terenie rejonu wileńskiego. Podczas spotkania R. Duchniewicz podkreślił, że najważniejsze nie jest szukanie...

  Uwaga. Niektórym mieszkańcom rejonu wileńskiego są zwracane spłacone, ale nierozpoznane opłaty za porządkowanie odpadów

  „Z powodu zakłóceń w funkcjonowaniu systemów informatycznych, które powstały w wyniku cyberataku w grudniu 2023 r., zmieniono kody płatników opłat lokalnych. Dlatego obecnie nie jest możliwa identyfikacja niektórych płatników ze względu na nieokreślony lub zmieniony kod płatnika” — mówi...

  Uwaga rodzice! Zapraszamy do składania wniosków o pomoc socjalną dla uczniów

  „Rodziny z dziećmi w wieku szkolnym, które borykają się z trudnościami finansowymi, mają możliwość otrzymania bezpłatnych posiłków szkolnych oraz jednorazowego wsparcia na zakup przyborów szkolnych. Wsparcie społeczne uczniów jest niezbędnym narzędziem zapewniającym jednakowe szanse dla nauki i rozwoju wszystkim...

  W kierunku czystszego środowiska: ZSA „Nemenčinės komunalininkas” zakupiła sprzęt do czyszczenia i dezynfekcji placów kontenerowych

  Place i pojemniki na odpady będą myte cicho działającą maszyną ze zintegrowanym systemem mycia wysokociśnieniowego i specjalnymi środkami, które szczególnie szybko i bezpiecznie niszczą materiały biodegradowalne. „Czystość jest jednym z podstawowych warunków zdrowego i wygodnego życia. Czyszczenie i dezynfekcja specjalistycznym...