Nową wicemer rejonu wileńskiego została mianowana Teresa Dziemieszko

Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść ma dwóch zastępców: wicemera Roberta Komarowskiego i nowo wybraną wicemer Teresę Dziemieszko Fot.vrsa.lt

7 lutego Rada Samorządu rejonu wileńskiego na posiedzeniu nadzwyczajnym omówiła kwestię powołania zastępcy mera. Po podsumowaniu wyników tajnego głosowania nową wicemer została radna trzech kadencji Rady Teresa Dziemieszko.

Poprzedni wicemer Jan Gabriel Mincewicz zmarł 7 grudnia 2016 roku. Z uwagi na ogromny szacunek dla osoby śp. wicemera i jego zasług kandydata na wicemera rejonu zgłoszono po dłuższej przerwie.
Kandydatkę na stanowisko wicemera zgłosiła mer rejonu wileńskiego Maria Rekść.
Dla Teresy Dziemieszko rozpoczął się etap nowych doświadczeń, wyzwań i prac. „Dziękuję mer za zaufanie, kolegom – za wsparcie. Wierzę, że nasza wspólna praca przyczyni się do tworzenia dobrobytu mieszkańców rejonu wileńskiego”, – nie ukrywając radości i podekscytowania powiedziała nowa wicemer. Długoletnia działalność radnej oraz cenne doświadczenie w dziedzinach społecznej i zdrowia przyczyni się do realizacji rozpoczętych i planowanych prac w rejonie wileńskim.

Teresa Dziemieszko jest aktywną działaczką polityczną i społeczną na Litwie i w rejonie wileńskim. Pochodzi z gminy Ławaryszki rejonu wileńskiego. Pani Teresa swoje życie powiązała się z ziemią rodzinną. W 1986 roku uzyskała specjalizację agronoma na Wydziale Rolnym w Akademii Rolniczej Litwy (obecnie Uniwersytet im. Aleksandrasa Stulginskisa) i zatrudniła się w kołchozie rejonu wileńskiego jako agronom ochrony roślin. Później wypróbowała swoje siły w dziedzinie ubezpieczeń na stanowisku zarządcy i kierownika projektów.
W ciągu roku pełniła obowiązki kancelistki w gminie Ławaryszki rejonu wileńskiego. Tutaj bliżej zapoznała się z problemami społeczności lokalnej, a chęć do pracy i pomocy ludziom pchała ją dalej, by połączyć swoją działalność z życiem politycznym – w 2005 roku została członkinią Akcji Wyborczej Polaków na Litwie – Związku Chrześcijańskich Rodzin. Wkrótce, w 2007 roku, społeczność wybrała Teresę Dziemieszko na radną Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego. Przez jakiś czas pełniła także obowiązki doradcy mera Samorządu Rejonu Wileńskiego. W ciągu kilku lat była asystentką-sekretarką posła na Sejm Republiki Litewskiej.
Jako radna jest przewodniczącą samorządowego Komitetu ds. Zdrowia i Spraw Społecznych. Pełni funkcję członka Rady Nadzorczej Wileńskiej Kasy Chorych, Centralnej Przychodni Rejonu Wileńskiego, jest członkiem zarządu Wspólnoty Mickun.