Więcej

  Prewencja alkoholizmu: wyjątkowa pomoc samorządu dla społeczeństwa

  Czytaj również...

  Alkoholizm – niebezpieczna przewlekła choroba, szkodliwa dla zdrowia fizycznego i psychicznego, dobrobytu społecznego i moralności, często pochłaniająca życia.

  Bolesne skutki alkoholizmu często muszą doświadczyć członkowie rodzin, nadużywających napoje alkoholowe, a zwłaszcza dzieci. Starając się uniemożliwić nadmierne spożywanie alkoholu i jego bolesne konsekwencje, Samorząd Rejonu Wileńskiego podjął aktywne działania w celu zwalczania alkoholizmu.
  Problem uzależnienia od alkoholu w dużej mierze pochłania cały kraj. Smutne statystyki wskazują, że jeden mieszkaniec Litwy w wieku 15 lat i starszy zużywa rocznie 15,4 litrów czystego alkoholu. Ta ilość jest dwukrotnie większa niż ilość zalecana przez Światową Organizację Zdrowia nie przekraczania limitu (7 litrów czystego alkoholu). Należy zauważyć, że wyjście z nałogu nie jest łatwe, jest to długotrwały proces, który wymaga chęci i wysiłku.

  Od stycznia 2016 r. z inicjatywy mer Samorządu Marii Rekść mieszkańcom rejonu wileńskiego jest rekompensowana usługa leczenia od alkoholizmu. W ubiegłym roku o pomoc w sprawie leczenia alkoholizmu, tak zwanego kodowania, dobrowolnie zwróciły się 33 osoby. Ten środek zwalczania alkoholizmu cieszył się wielkim sukcesem – aż 70% ludzi, którzy skorzystali z kodowania, nie powróciło do spożywania alkoholu. Poprzestanie nadużywania napojów alkoholowych znacznie poprawiło sytuację w rodzinie, rodzinom zwrócono dzieci, ludzie zaczęli integrować się na rynku pracy.
  Ten środek zapobiegawczy – rekompensata za kodowanie będzie stosowany również w tym roku. Każdy, deklarujący swoje miejsce zamieszkania w rejonie wileńskim i pragnący wyleczyć się z niszczącego uzależnienia od alkoholu może zwrócić się lokalnej gminy lub bezpośrednio do Wydziału Opieki Społecznej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Wymagane dokumenty: podanie w sprawie opłacenia za usługę kodowania, zaświadczenie o udzielonej usłudze medycznej, pokwitowanie płatnicze.

  Promując ideę trzeźwości, jeszcze w 2015 roku Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego podjęła uchwałę, zakazującą sprzedaż napojów alkoholowych podczas różnych festiwali rejonowych i imprez masowych, zwłaszcza podczas tych, w których biorą udział nieletni (festiwale etniczno-kulturowe, koncerty, przedstawienia teatralne, cyrk, imprezy sportowe, a także święta państwowe i religijne). Instytucje edukacyjne ciągle prowadzą programy zapobiegania uzależnieniom. Dużą uwagę przeznacza się rodzinom wysokiego ryzyka, promuje się pozytywne ojcostwo. Wzmacnia się współpracę ze społecznościami, stowarzyszeniami i innymi instytucjami, skierowaną na zmniejszenie dostępności napojów alkoholowych.

  Samorząd Rejonu Wileńskiego stara się promować zdrowy tryb życia i wolne od alkoholu środowisko zamieszkania i środowisko społeczne. Kodowanie – jeden z kroków do trzeźwości. Pożądane jest, aby jak największa część społeczeństwa była poinformowana o usługach wsparcia dla osób uzależnionych od alkoholu, pragnących się wyleczyć, zmienić swoje życie, odzyskać poczucie własnej wartości i prawdziwe wartości życia.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...