Więcej

  W Samorządzie dyskutowano o opiece socjalnej

  Czytaj również...

  Podczas spotkania przedstawiono alternatywy instytucjonalnej opieki nad dziećmi Fot.vrsa.lt

  8 lutego br. na posiedzeniu międzyresortowym w Samorządzie Rejonu Wileńskiego dyskutowano o aktualnej reorganizacji opieki instytucjonalnej – przejścia od opieki instytucjonalnej do świadczonych w rodzinie i społeczeństwie usług dla osób niepełnosprawnych i dzieci, pozbawionych opieki rodzicielskiej. Podstawowym aspektem było ustanowienie opieki nad dziećmi, pozbawionymi opieki rodzicielskiej oraz ich ulokowanie.

  W naradzie wzięli udział wicedyrektorzy Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Danuta Narbut i Albert Narwojsz, specjaliści Wydziału Ochrony Praw Dziecka, starostowie gmin i pracownicy socjalni do pracy z rodzinami ryzyka socjalnego, którym przedstawiciele IP „SOS Wioska Dziecięca w Wilnie” i IP „Centrum Społeczne Dzieci i Młodzieży” opowiedzieli o środkach, podjętych w celu wspierania dzieci skrzywdzonych przez los, o promowaniu opieki zbliżonej do środowiska rodzinnego – rodzin opiekunów społecznych.
  Z usługą profesjonalnej opieki nad dzieckiem w rodzinie zapoznali koordynator organizacji opieki nad dzieckiem „SOS Wioski Dziecięce” Laura Purienė i koordynator sieci opiekunów Dainius Miežys. Usługa ma na celu zapewnienie bezpiecznego życia rodzinnego dla dzieci, nie mogących mieszkać z rodzicami, zapobieganie umieszczeniu ich w dużych zakładach opieki społecznej, a także zapewnienie dziecku, pozbawionemu opieki rodzicielskiej, indywidualnych usług socjalnych w dowolnej porze doby. Należy dążyć do tego, aby dzieci powracały do swoich rodzin biologicznych, by były adoptowane lub dla nich była zapewniona stała opieka rodzinna. System zawodowej rodzinnej opieki zastępczej obejmuje poszukiwanie opiekunów, szkolenia i pomoc kompleksową.

  Jurgita Pukienė, dyrektorka funkcjonującego w Niemenczynie Socjalnego Centrum Dzieci i Młodzieży, opowiedziała również o alternatywach instytucjonalnej opieki nad dziećmi, o propagowaniu idei opieki rodzinnej. Dyrektorka zapoznała zebranych ze świadczonymi usługami socjalnymi, ich zaletami i podstawowymi procesami. W najbliższym czasie Centrum zamierza szkolić fachowych opiekunów socjalnych rejonu wileńskiego.
  Podczas spotkania przedstawiciele instytucji wielokrotnie podkreślali, jak jest ważne dla dziecka dorastanie w środowisku rodzinnym. Opiekunowie socjalni to osoby, gotowe przyjąć do swojej rodziny jedno lub więcej dzieci, pozbawionych opieki rodzicielskiej, doświadczających zagrożeń społecznych, jak również mających niepełnosprawność lub zaburzenia rozwojowe. Opiekunowie socjalni są zatrudniani, im jest naliczany staż. W zdobywaniu wiedzy rodzicom zastępczym i opiekunom pomagają szkolenia specjalistyczne.

  Wyzwania na drodze dobrobytu dziecka
  Zapewnienie dobrobytu dziecka i rodziny w zakresie ochrony i obrony ich praw i interesów – jest to jeden z kierunków działalności Samorządu Rejonu Wileńskiego. Przewidziana do 2020 roku reforma systemu opieki instytucjonalnej – to proces wrażliwy i długoterminowy, powiązany z najbardziej czułą grupą ludzi, którzy naprawdę potrzebują naszej miłości, obcowania i poświęcenia. Samorząd ma jasną wizję w dziedzinie opieki społecznej. Wszystkie dzieci mają prawo do szczęśliwego dzieciństwa i pełnowartościowego życia w rodzinie lub otoczeniu zbliżonym do rodziny, ale często z powodu warunków życia w ryzyku kolorowe dzieciństwo przybiera mroczne kolory. Pełniąc swoje funkcje, Samorządu Rejonu Wileńskiego dąży do zapewnienia niezbędnego skutecznego wsparcia dla dzieci, rodzin i niepełnosprawnych, aby każdy mógł korzystać z usług i pomocy stosownie do swoich potrzeb.
  „Dokładamy wszelkich starań, aby im więcej dzieci dorastało w kochającej rodzinie i bezpiecznym środowisku. Współpracujemy z rodzinami biologicznymi dzieci, staramy się, aby dzieci nie były zabierane od rodziców lub miały dokąd powrócić. Udzielamy pierwszeństwa dla powrotu dziecka do rodziny. Prawo dziecka – żyć w rodzinie, a rodzina to relacje”, – o potrzebie maluchów posiadania kochających ludzi mówiła zastępczyni dyrektora Administracji Danuta Narbut.
  Rejon Wileński konsekwentnie i świadomie realizuje zasady państwowej koncepcji dobrobytu dziecka. Na pierwszym etapie reformy, do roku 2017, mimo propagowania opieki rodzinnej były poszukiwane rodziny zastępcze, przygotowywani opiekunowie, organizowane ustawiczne ich kształcenie, była oceniana opieka. Po to, by w sytuacji kryzysowej dzieci dorastały w bezpiecznym rodzinnym środowisku, a pomoc dla nich była świadczona jak najbliżej ich miejsca zamieszkania, były zachowywane więzi z bliskimi ludźmi i środowiskiem, w rejonie wileńskim powołano dwie nowoczesne instytucje społeczne, zapewniające konsekwentną i jakościową pomoc dla dziecka i jego rodziny – Centrum Kryzysowe Rodziny i Dzieci (w Kowalczukach) oraz Centrum Dobrobytu Rodziny i Dziecka (w Giejsiszkach). Należy zaznaczyć, że te ośrodki nie są domami opieki. To są instytucje, w których oferuje się kompleksową pomoc dla dzieci, dla niepełnosprawnych i ich najbliższych: krótkoterminową opiekę nad dziećmi, pracę z rodzicami, kształcenie umiejętności społecznych i wsparcie dla rodzin. Oferuje się również tymczasowe zakwaterowanie dla nieletnich matek z dziećmi – ofiar przemocy w rodzinie, dzieci z grupy ryzyka, zakwaterowanie dorosłych, są organizowane szkolenia dla opiekunów oraz rodziców zastępczych, działają tu również ośrodki opieki dziennej dla dzieci.
  „Jest warte ubolewania, że z powodu jawnych biurokratycznych powodów obie instytucje nie mogą świadczyć usług opartych na fundamentach rodzinnych, zapewniających interesy dzieci i ich nadzieje, pozwalających dzieciom przez jakiś czas żyć bezpiecznie i szczęśliwie. Niestety, czasami grzęźniemy w biurokracji i nie widzimy dziecka i jego rodziny”, – o niekorzystnych zmianach norm w dziedzinie opieki społecznej i nieprzychylnej decyzji Departamentu Nadzoru Usług Społecznych przy Ministerstwie Opieki Społecznej i Pracy mówiła wicedyrektor Danuta Narbut.
  Zakazywanie działalności instytucji, które są na jednej działce gruntu z domem opieki społecznej, jest pochopne, podjęte bez właściwej analizy i jawnie biurokratyczne. Tym bardziej, że poprawki, dotyczące norm opieki, zostały przyjęte w kwietniu 2016 roku, kiedy reforma systemu opieki instytucjonalnej była tylko w połowie drogi.
  Ponadto, w 2016 roku Rada Samorządu Rejonu Wileńskiego zainicjowała zakup 2 domów w gminie Kowalczuki, w których stosownie do wymogów reformy, będą mogły żyć dzieci, pozbawione opieki rodzicielskiej. Są również prowadzone szkolenia kandydatom na rodziny zastępcze i adopcyjne oraz krewnym – babciom, siostrom, braciom, którzy chcą adoptować dziecko i pomóc mu w dorastaniu. Niestety, w rejonie wileńskim, jak i w całym kraju, obserwuje się brak zainteresowania ideą opieki i pracą opiekunów społecznych. Dlatego tym kierunku prowadzone są konsultacje w skali rejonu. Opiekun społeczny – jako zawód – wymaga szczególnych kwalifikacji, zaangażowania i zdolności dzielenia się swoim życiem z innymi.
  Samorząd Rejonu Wileńskiego występuje za obmyślaną i planowaną reformą opieki instytucjonalnej, celowe kroki w okresie przejściowym od opieki instytucjonalnej do środowiska rodzinnego do 2020 roku, skierowane na pomoc dla mieszkających na terenie rejonu dzieci i rodzin. Należy pamiętać, że każde dziecko ma prawo do miłości, opieki, bezpieczeństwa i otwartych drzwi przyszłości.

  Afisze

  Więcej od autora

  Zatwierdzono kandydaturę Algisa Vaitkevičiusa na stanowisko wicemera rejonu wileńskiego

  Algis Vaitkevičius przez kilka lat pełnił funkcję naczelnego leśnika w rejonie wileńskim. Wniósł wkład w dziedzinie edukacji nieformalnej, mającej na celu edukację i zapoznanie młodzieży i społeczeństwa z litewskimi lasami, ich ekosystemem oraz całą florą i fauną.– Zgromadziłem wieloletnie...

  W zrekonstruowanym dworku w Mazuryszkach powstanie muzeum sztuki wicia palm podwileńskich

  Pomysł na utworzenie Muzeum Palm w Mazuryszkach nie zrodził się przypadkowo – tradycja wicia palm powstała, żyje i wywodzi się z tych okolic. Palmy podwileńskie są zjawiskiem wyjątkowym, a sztuka ich wicia na Wileńszczyźnie została wciągnięta na Listę niematerialnego...

  Plany odnowienia dwóch terenów zielonych w rejonie wileńskim

  Spotkanie odbyło się na jednym z wybranych przez architektów terenów – Geograficznym Centrum Europy. Gości powitał Władysław Kondratowicz, dyrektor administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, który krótko przedstawił rejon wileński – zielony pierścień o ogromnych możliwościach. – Rejon wileński jest łącznikiem między...

  Omówiono działania na rzecz prewencji pożarów w rejonie wileńskim

  W spotkaniu, które odbyło się 17 maja, wzięli udział i opowiedzieli o wdrażanych środkach zapobiegawczych Donatas Gurevičius, naczelnik Wydziału Bezpieczeństwa Cywilnego Straży Wileńskiej Departamentu Ochrony Przeciwpożarowej i Ratownictwa, Erikas Žalalis, naczelnik działu utrzymania ruchu Państwowej Straży Pożarnej, Kęstutis Velikianecas,...