Więcej

  AWPL-ZChR: 120 euro na dziecko polepszy sytuację rodzin

  Czytaj również...

  Ekonomiczna nędza jest podstawową przyczyną wszystkich naszych problemów – zaznaczyła posłanka Fot. Marian Paluszkiewicz

  W czasie wczorajszej konferencji prasowej przewodniczący Akcji Wyborczej Polaków na Litwie-Związku Chrześcijańskich Rodzin, europoseł Waldemar Tomaszewski oraz starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR, Rita Tamašunienė przedstawili zarejestrowane poprawki do ustaw o świadczeniach dla dzieci i podatku dochodowego mieszkańców (NPD).
  – Mamy nadzieję, że w sesji wiosenno-letniej nasze poprawki do ustawy zostaną przyjęte. Proponujemy, żeby rodzice wychowujący dzieci do 18 lat otrzymywaliby 120 euro na dziecko miesięcznie, rezygnując z kwoty wolnej od podatków na dzieci. Projekt zakłada wypłacenie rodzinie 120 euro po urodzeniu pierwszego dziecka, jeśli na jednego członka rodziny przypada miesięcznie mniej niż 240 euro. Po urodzeniu drugiego i kolejnych dzieci dochody nie byłyby brane pod uwagę i na każde dziecko przysługiwałaby kwota 120 euro. Proponujemy, żeby wypłaty na dziecko byłyby już dokonywane od stycznia 2018 roku – mówiła Rita Tamašunienė.
  Jak zaznaczyła posłanka, taka zapomoga na dzieci pomogłaby na pewno rodzinom i dałaby możliwość na pozostanie w kraju.
  – Ekonomiczna nędza jest podstawową przyczyną wszystkich naszych problemów, ponieważ wielki niedostatek stwarza wiele innych problemów. Takich, jak na przykład alkoholizm, narkomania, choroby psychiczne, agresja, rozpacz. To wszystko jest powiązane między sobą. Litwę opuszcza nie tylko wykształcona młodzież, ale też i emeryci, którzy jadą do swoich dzieci za granicę – zaznaczyła starosta sejmowej frakcji AWPL-ZChR.
  Obecna ustawa o podatku dochodowym jest niezrozumiała dla społeczeństwa i jej mechanizm jest dziwny. Jeżeli dochody rodziny są niskie, ulgi na dziecko również są mniejsze, czyli bogatsze rodziny otrzymują większe ulgi. Poprawki, które proponuje AWPL-ZChR powstały po wielu spotkaniach z organizacjami działającymi na rzecz rodzin i poszczególnymi rodzicami.
  Waldemar Tomaszewski podkreślił, że podobny program, jaki proponuje AWPL-ZChR o świadczeniach dla dzieci, wszedł w życie przed niespełna rokiem w Polsce jako „Program Rodzina 500 plus” i już przyniósł efekty.
  – Według danych Banku Światowego oraz Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej RP, po 9 miesiącach działania tego programu ogólny poziom ubóstwa w Polsce zmniejszył się o 48 proc. Poziom ubóstwa dzieci zmniejszył się o blisko 100 proc., z 11,9 proc. do 0,7 proc. Liczba urodzeń w ciągu 9 miesięcy wzrosła o 16 tysięcy. Szacuje się, że w 2017 roku w Polsce przyjdzie na świat o 70 tys. więcej dzieci niż w roku 2015 – tłumaczył Waldemar Tomaszewski.
  Zgodnie z obliczeniami AWPL-ZChR, na realizację programu 120 plus na Litwie potrzeba około 250 mln euro rocznie.
  – Oponenci tej ustawy mówią, że nie ma pieniędzy na jej realizację, ale pieniądze są. Jeżeli potrafiliśmy dwukrotnie zwiększyć budżet na obronność, co również jest ważne, to możemy też znaleźć pieniądze na najważniejsze cele. Nikt nas nie obroni, jeżeli w naszym kraju po prostu zabraknie ludzi, a do tego właśnie teraz zmierzamy. Proponujemy zwiększyć wpływy do budżetu za pomocą opodatkowania aktywów bankowych, co dałoby dodatkowo około 100 mln euro rocznie – proponuje europoseł.
  Politycy AWPL-ZChR wyrazili także niezadowolenie, że w głośnych ostatnio dyskusjach o zapobieganiu przemocy wobec dzieci całkowicie pomijane są dzieci nienarodzone.
  – To wielki wstyd, że w naszych czasach musimy ze społeczeństwem w ogóle rozmawiać na temat przemocy wobec dzieci oraz ustawowo jej zakazywać. To powinno być zrozumiałe dla każdego, że w żadnym wypadku nie wolno stosować przemocy wobec najmłodszych. Nie tolerujemy żadnej przemocy, żadnych przejawów polityki śmierci. Cynicznie wygląda, gdy ci sami ludzie, którzy walczą z przemocą wobec dzieci, mówią o eutanazji, biorą udział w marszach popierających aborcję. Brakuje podstawowego kierunku. Należy rozważyć przyjęcie ustawy o ochronie życia w prenatalnym stadium, wzmacniać ogólną kulturę ochrony życia w naszym kraju – powiedziała Rita Tamašunienė.
  Ustawa o ochronie praw dziecka została znowelizowana w trybie nadzwyczajnym po tym, gdy pod koniec stycznia w szpitalu w Kownie zmarł 4-letni chłopczyk skatowany przez domowników. Ta sprawa wstrząsnęła Litwą i wywołała falę protestów, podczas których żądano ustawowego zakazu przemocy wobec dzieci. Znowelizowana ustawa o ochronie praw dzieci zakazuje stosowania wszelkiej przemocy (fizycznej, psychologicznej, seksualnej, a także zaniedbania) oraz zobowiązuje rodziców, opiekunów prawnych i państwo do zapewnienia dzieciom ochrony.

  Afisze

  Więcej od autora

  Mieszkańcy kupują mniej alkoholu. Ale czy mniej spożywają?

  — To są dane Państwowej Inspekcji Podatkowej, które bardzo cieszą, bo świadczą o spadku spożywania alkoholu. Co prawda, dotyczy to tylko napojów, kupowanych w sklepach. Ale niestety prawda może być zupełnie inna. Już dwa lata z rzędu spożycie alkoholu...

  Mieszkańcy rejonu wileńskiego są dla mnie najważniejsi

  Na początek czy mógłby Pan opowiedzieć naszym Czytelnikom coś o sobie? Jestem zwykłym człowiekiem, jak wszyscy inni. Pochodzę z polskiej rodziny. Urodziłem się i nadal mieszkam w rejonie wileńskim, w Niemenczynie, we wsi Kabiszki na północy Wilna. Ukończyłem polskie Gimnazjum...

  Inflacja nie zniechęciła do wakacyjnych wyjazdów za granicę

  — Zauważyliśmy, że w tym roku mieszkańcy Litwy planują droższe wyjazdy, częściej rezerwują dłuższe wakacje tzn. 9–10 nocy i wybierają hotele wyższej klasy. 80 proc. podróżnych wybiera na wakacje 5-gwiazdkowe hotele. Trend ten jest szczególnie wyraźny w przypadku Turcji...

  Dobrowolska tymczasową szefową resortu oświaty

  Ważna jest ciągłość rozpoczętych prac — Premier zaproponowała mnie jako tymczasowego ministra edukacji. Zgodnie z dekretem podpisanym przez prezydenta będę pełniła obowiązki ministra oświaty, nauki i sportu do czasu powołania następnego ministra. Najważniejszym celem jest zapewnienie ciągłości prac zespołu. Dlatego...