Na spotkaniu – dyskusja o kulturze, turystyce, przedsiębiorczości, rolnictwie i obszarach wiejskich rejonu wileńskiego

Celem spotkania – omówienie możliwości współpracy w zakresie badań naukowych Fot.vrsa.lt

W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Administracji Samorządu z przedstawicielami Wydziału Ekonomii i Zarządzania Instytutu Przedsiębiorczości i Rozwoju Wsi Uniwersytetu Aleksandrasa Stulginskisa oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Polska).

„Samorząd Rejonu Wileńskiego jest zawsze otwarty na inicjatywy, propozycje i dyskusje”, – powiedziała wicedyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Danuta Narbut, spotykając przedstawicieli szkolnictwa wyższego, zainteresowanych codziennością Wileńszczyzny.
Na spotkanie, którego celem było przedstawienie idei przyszłego badania oraz przeglądu możliwości współpracy w zakresie badań naukowych przybyli prof. dr. Jan Żukowski, dyrektor Wydziału Ekonomii i Zarządzania Instytutu Przedsiębiorczości i Rozwoju Wsi Uniwersytetu Aleksandrasa Stulginskisa oraz doktorantka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, zainteresowana rozwojem samorządów oraz działalnością pozarolniczą na obszarach wiejskich.

Podczas spotkania doktorantka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie opowiedziała o perspektywach i aktualności przyszłych badań, a także o powstałej idei dokonania analizy porównawczej działalności pozarolniczej obszarów wiejskich Wileńszczyzny i regionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Przedstawiciele Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego z kolei zapoznali gości ze specyfiką kultury i turystyki, polityki rolnej, rozwoju biznesu oraz możliwościami ich wsparcia, aktualiami oświaty rejonu wileńskiego.

Na podstawie wspólnej umowy postanowiono, że przedstawiciele Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego dostarczą wszystkich niezbędnych informacji, by badanie było jak najbardziej kształcące, a autorzy badania – zaprezentują wyniki prac.