Na spotkaniu – dyskusja o kulturze, turystyce, przedsiębiorczości, rolnictwie i obszarach wiejskich rejonu wileńskiego

Celem spotkania – omówienie możliwości współpracy w zakresie badań naukowych Fot.vrsa.lt

W Samorządzie Rejonu Wileńskiego odbyło się spotkanie przedstawicieli Administracji Samorządu z przedstawicielami Wydziału Ekonomii i Zarządzania Instytutu Przedsiębiorczości i Rozwoju Wsi Uniwersytetu Aleksandrasa Stulginskisa oraz Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (Polska).

„Samorząd Rejonu Wileńskiego jest zawsze otwarty na inicjatywy, propozycje i dyskusje”, – powiedziała wicedyrektor Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Danuta Narbut, spotykając przedstawicieli szkolnictwa wyższego, zainteresowanych codziennością Wileńszczyzny.
Na spotkanie, którego celem było przedstawienie idei przyszłego badania oraz przeglądu możliwości współpracy w zakresie badań naukowych przybyli prof. dr. Jan Żukowski, dyrektor Wydziału Ekonomii i Zarządzania Instytutu Przedsiębiorczości i Rozwoju Wsi Uniwersytetu Aleksandrasa Stulginskisa oraz doktorantka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, zainteresowana rozwojem samorządów oraz działalnością pozarolniczą na obszarach wiejskich.

Podczas spotkania doktorantka Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie opowiedziała o perspektywach i aktualności przyszłych badań, a także o powstałej idei dokonania analizy porównawczej działalności pozarolniczej obszarów wiejskich Wileńszczyzny i regionu Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Przedstawiciele Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego z kolei zapoznali gości ze specyfiką kultury i turystyki, polityki rolnej, rozwoju biznesu oraz możliwościami ich wsparcia, aktualiami oświaty rejonu wileńskiego.

Girl in a jacket

Na podstawie wspólnej umowy postanowiono, że przedstawiciele Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego dostarczą wszystkich niezbędnych informacji, by badanie było jak najbardziej kształcące, a autorzy badania – zaprezentują wyniki prac.