Przegląd sprawozdania mera: najważniejsze i najciekawsze wydarzenia 2016 roku w rejonie wileńskim

 

Mer rejonu wileńskiego Maria Rekść przedstawiła roczne sprawozdanie działalności za rok 2016 Fot. vrsa.lt

Mijający czas jest mierzony nie tylko latami, ale również wykonanymi pracami i pozyskanym dorobkiem. 31 marca br. na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego mer Maria Rekść przedstawiła osiągnięcia Samorządu w ubiegłym roku i omówiła ważne wydarzenia życia publicznego w rejonie wileńskim.

Wykonane prace nie pozostały niedostrzeżone

Rok 2016 został nacechowany ważnymi i honorowymi nagrodami: za najbardziej znaczące inicjatywy i osiągnięcia, zdobywszy nominację najbardziej innowacyjnego samorządu, Samorząd Rejonu Wileńskiego otrzymał nagrodę „Złotej wici”. W gmachach Samorządu Rejonu Wileńskiego, który z powodzeniem wykorzystał środki specjalnego programu zmian klimatycznych, dokonano modernizacji i renowacji budynków publicznych, urządzono ogrzewanie geotermalne. Z ekologicznego i oszczędnego ogrzewania, gdy energia cieplna jest pobierana z odnawialnych źródeł przyrody, mogą korzystać nawet 6 instytucji edukacyjnych rejonu wileńskiego, jak również niektóre instytucje opieki społecznej, ośrodki wielofunkcyjne.
W ogłoszonym przez Instytut Wolnego Rynku indeksie Samorządów Litwy w 2016 r. rejon wileński spośród 54 małych samorządów Litwy zajął 11 miejsce. W porównaniu z 2015 r. wzrost o 9 pozycji umożliwiło efektywne wykorzystywanie dostępnych środków inwestycji, podatków w dziedzinach zdrowia i opieki społecznej. Instytut Wolnego Rynku Litwy również docenił Samorząd Rejonu Wileńskiego pod kątem tworzenia korzystnych warunków dla biznesu i potencjalnych inwestorów – zajął 6. miejsce wśród małych samorządów Litwy.
W badaniu poziomu przedsiębiorczości Samorządów Litwy w 2016 r., zainicjowanym przez Centralną Unię Kredytową Litwy (CUKL) Samorząd Rejonu Wileńskiego uplasował się wśród 10 najbardziej przedsiębiorczych samorządów, zapewniających korzystne warunki dla biznesu i potencjalnych inwestorów.

Perspektywiczne miejsce, aby swoje marzenia obrócić w rzeczywistość

Swymi atrakcyjnymi osiedlami, malowniczym i harmonijnym środowiskiem, bogactwem kultury i tradycji oraz potencjalnymi możliwościami rozwoju rejon wileński przyciąga coraz więcej nie tylko chcących tu mieszkać, lecz również chętnych poznawać rejon. W ubiegłym roku swoją chęć poznania tego zakątka Litwy i przedstawienia go swoim rodakom wyrazili ambasadorzy Japonii i Izraela. Przedstawiciele Kraju Wschodzącego Słońca są zainteresowani współpracą z rejonem wileńskim w dziedzinie biznesu i turystyki, a z przedstawicielami państwa Izrael w gminie Rukojnie z okazji 25. rocznicy nawiązania dyplomatycznych stosunków litewsko-izraelskich i upamiętnienia mordu Żydów w Niemenczynie umówiono się zasadzić gaj z 3 000 dąbków.
W rejonie wileńskim obserwuje się stały wzrost liczby podmiotów gospodarczych. Opiekując się swymi przedsiębiorcami, Samorząd założył Fundusz Wsparcia Małych i Średnich Przedsiębiorstw, który wspiera i przyczynia się do rozwoju przedsiębiorczości i realizacji pomysłów biznesowych w rejonie. W 2016 roku, w porównaniu z r. 2015, rekompensatę wydatków rozwoju działalności gospodarczej otrzymało dwa razy więcej przedsiębiorców (29), wśród których byli również rolnicy, którzy inwestowali w modernizację i rozwój gospodarstwa.

Inwestycje w dobrobyt mieszkańców

Coraz większą uwagę przywiązuje się do sfery usług komunalnych. W 2016 roku zakończono budowę oczyszczalni ścieków we wsi Skojdziszki. Dzięki wsparciu Unii Europejskiej z nowoczesnego systemu oczyszczania ścieków może korzystać ponad 1,5 tys. mieszkańców Rudomina i Skojdziszek. Całkowity koszt projektu wyniósł prawie 1,5 mln. euro.
Poprawia się jakość wody pitnej: w 2016 r. we osiedlach Czterdziestu Tatarów, Wołczuny, Sawiczuny, Grygajcie zainstalowano urządzenia do odżelaziania wody, we wsiach Ochotniki, Skirlany, Rzesza wykonano przewiercenia odwiertów wody, a we wsi Czerwony Dwór urządzono nowy odwiert wody. Wartość prac – ponad 290 tys. euro. Prace projektowania i budowy urządzeń ulepszania wody wykonano również we wsiach Mieżańce, Bujwidze, Bukiszki i Wesołówka.

W roku 2016 sporo zrobiono w sektorze gospodarki ciepłowniczej: dokonano rekonstrukcji sieci cieplnych w Awiżeniach, Rzeszy, Bukiszkach, Wielkich Kabiszkach, Pogirach, Kalwiszkach, Kowalczukach. Ustawiono kotły ogrzewania wody w kotłowniach w Wielkiej Rzeszy i Niemenczynie. Kotłownia w Niemieżu została wyposażona w system zdalnego sterowania i telemetrii. Mieszkańcom tych osiedli będzie cieplej i będą oni płacić mniej za ogrzewanie. W r. 2016 na rekonstrukcję sieci ciepłowniczych przeznaczono 4 razy więcej finansów i zrekonstruowano cztery razy więcej sieci niż w 2015 r.
Samorząd aktywnie wykonuje prace renowacji budynków mieszkalnych, których głównym celem jest zmniejszenie ponoszonych przez mieszkańców kosztów za zużytą energię cieplną, poprawa jakości życia i warunków komfortu przy jednoczesnym zapewnieniu bezpieczeństwa publicznego. Za ostatni rok odnowiono 6 domów mieszkalnych, wartość prac – ponad 1,3 mln euro.
Samorząd Rejonu Wileńskiego w 2016 roku zebrał idealny plon doskonale wykorzystanych inwestycji: uroczyście otwarto dwór Houwaltów w Mejszagole, w którym urządzono Centrum Rzemiosła Tradycyjnego; Centrum Kultury w Ławaryszkach, Szkołę-Centrum Wielofunkcyjne w Mościszkach. Ogółem w ubiegłym roku zainicjowano 48 projektów na kwotę ponad 21 mln euro. Ich realizacja jest planowana do 2023 r.

Pozytywne zmiany w dziedzinie komunikacji

Samorząd Rejonu Wileńskiego, zapewniając bezpieczne warunki ruchu, poprawiał infrastrukturę sieci lokalnych dróg i ulic. W r. 2016 za cały czas istnienia Samorządu dokonano maksymalnych inwestycji w budowę, naprawę i doglądanie lokalnych dróg – ogółem na ten cel przeznaczono 6 946 500 euro.
Dobrą wiadomością jest to, że w 2016 roku otrzymano niezwykle dużo inicjatyw, dotyczących współfinansowania z osobami fizycznymi czy prawnymi asfaltowania ulic i reperacji nawierzchni dróg żwirowych. Dotyczy to zarówno spółek, jak i mieszkańców rejonu wileńskiego, ponieważ aż do 50 procent wartości prac może pokryć Samorząd. W ubiegłym roku, wykorzystując możliwość współfinansowania, wdrożono 5 projektów odnowienia dróg i ulic.
Wykorzystując Program Doglądu i Rozwoju Dróg, budżet Samorządu oraz współfinansowanie z osobami fizycznymi czy prawnymi odnowiono około 5,6 km istniejącej nawierzchni asfaltowej, od nowa wyasfaltowano około 20 km dróg żwirowych, zrealizowano prace asfaltowania dziur, budowy dróg żwirowych i prace odnawiania.
Zapewniając mobilność mieszkańców i gości oraz dążąc do efektywnego wykorzystywania transportu pasażerskiego, mieszkańcy rejonu wileńskiego w ubiegłym roku mogli podróżować 76 marszrutami tras podmiejskich, obsłużono około 2,2 miliona pasażerów (nie wliczając uczniów podwożonych do szkół autobusami rejsowymi). Warto też wspomnieć, że rejon wileński ma jedną z najniższych taryf wożenia transportem pasażerskim na marszrutach podmiejskich na Litwie (0,055 euro za 1 km bez VAT).

Jakościowa edukacja w nowoczesnym środowisku

Rozwój edukacji jest jedną z priorytetowych dziedzin Samorządu Rejonu Wileńskiego. W 2016 r. listę gimnazjów rejonu wileńskiego uzupełniły trzy ostatnie szkoły średnie: im. św. Kazimierza w Miednikach, szkoły w Wołczunach i Zujunach. Obecnie zgodnie z planem reformowania szkół akredytowano 100 proc. programów edukacyjnych szkół średnich. W roku szk. 2016-2017 wzrosła również ilość grup przedszkolnych – obecnie w placówkach oświatowych Samorządu działa 61 grupa przedszkolna.
We współpracy z lokalnymi wspólnotami mieszkańców, nauczycieli, rodziców, młodzieży Samorząd wzmacnia funkcje socjalne instytucji edukacyjnych i tworzy dla młodego pokolenia atrakcyjne placówki oświatowe. Pedagogów i uczniów rejonu cieszą odnawiające się i zmodernizowane budynki instytucji oświatowych. Tylko w roku 2016 Samorząd Rejonu Wileńskiego może się pochwalić znaczną kwotą (około 4 mln euro), przeznaczoną na remonty kapitalne lub kosmetyczne placówek oświatowych.
Samorząd Rejonu Wileńskiego w pełni spełnia potrzeby dowożenia uczniów rejonu. Samorząd jest liderem wśród wszystkich samorządów rejonowych Litwy jako samorząd, posiadający najwięcej autobusów szkolnych. W 2016 r. z funduszy Samorządu nabyto jeszcze 7 autobusów szkolnych, dlatego ogółem 81 proc. placówek rejonu mają teraz autobusy szkolne. W roku szk. 2016-2017 liczba podwożonych uczniów wzrosła do 1 227.
Pożytecznymi działaniami cieszy również koordynująca działalność logopedów, pedagogów specjalnych i psychologów Służba Pedagogiczno – psychologiczna rejonu wileńskiego, która w 2016 r. wspólnie z partnerami z Polski i Włoch wygrała w projekcie Erasmus Plus „Trio to Success”. Projekt jest zorientowany na ulepszenie, jakości kształcenia zawodowego. W 2016 roku doczekały się sukcesu zorganizowane przez Służbę nieformalne zajęcia edukacyjne dla dzieci „Robotyka dla dzieci”, w których ponad 100 dzieci z klocków Lego konstruowały roboty i programowały je. Dzięki takim zajęciom doskonali się pamięć, kreatywność, percepcja przestrzenna i umiejętności, które są niezbędne dla prawidłowego rozwoju dziecka i ułatwiają proces uczenia się w szkole.

Odpowiedzialnie rozwiązywane problemy społeczne

Rozwojowi infrastruktury opieki społecznej, świadczeniu usług osobom doświadczającym trudno rozwiązywalnych problemów Samorząd zwraca szczególną uwagę – przeznacza więcej środków, pracę socjalną wykonuje coraz więcej specjalistów, bliżej współpracuje się z organizacjami pozarządowymi, działającymi w dziedzinie usług socjalnych. W ciągu roku 66 samotnym osobom w starszym wieku i niepełnosprawnym mieszkańcom udzielały wsparcia pracownicy doglądu odwiedzanego. Do tego celu wykorzystano 66 547 euro z funduszy Samorządu. Dla osób niepełnosprawnych i starszych świadczono bezpłatne usługi transportowe, z których skorzystało około 600 osób. Były one wiezione do placówek opieki medycznej, rehabilitacji i innych instytucji. W 2016 roku zostało założone Stowarzyszenie Osób Niepełnosprawnych Rejonu Wileńskiego.
Dzieci – najbardziej wrażliwa grupa w naszym społeczeństwie, dla której Samorząd chce zapewnić dobrobyt, prawo do radosnego dzieciństwa i zadowalające warunki do wzrastania i rozwoju. Spełniając obowiązek uratowania jak najwięcej dzieci i rodzin, którzy się znaleźli w sytuacji kryzysowej oraz zapewnienia życia w rodzinie biologicznej, w Samorządzie w 2016 roku było przygotowane 16 rodzin zastępczych i 32 przybranych rodziców. W porównaniu z r. 2015 jest to ponad dwukrotnie więcej. Były również przygotowane 23 rodziny z rejonu, którym stworzono warunki jako gościom w weekendy i na wakacje wziąć do swojej rodziny dziecko (-i) wychowywane w instytucji.
W sprawozdaniu mera została dotknięta i bardziej bolesna rzeczywistość rejonu – niespodziewanie zmieniona baza prawna wspólnotowych domów dziecka, zgodnie z którą przerwać działalność były zmuszone Centrum Rodziny i Dobrobytu Dziecka w Giejsiszkach i założone w 2011 r. Centrum Kryzysu Rodziny i Dziecka w Kowalczukach, których praca jest skierowana na pomoc dzieciom i rodzinom, ochronę i tymczasową opiekę. Samorząd Rejonu Wileńskiego walczy o rozsądną politykę dobrobytu dziecka: przyjęto odpowiednie postanowienie, które pomoże zapewnić skuteczne wsparcie dla dzieci skrzywdzonych przez los.

Aktywne życie sportowe i kulturalne

W celu propagowania zdrowia i zajętości są urządzane nowe obiekty sportowe. W ubiegłym roku obok Gimnazjum w Bujwidzach i Szkoły Podstawowej w Jęczmieniszkach zostały urządzone boiska, w Niemenczynie rozpoczęto prace budowy prawie 4,5 hektarowego boiska sportowego. W Niemenczynie urządzono również drugą strzelnicę biathlonową na Litwie, która przyczyni się do rozwoju i popularyzacji sportu biathlonowego. Tu będą mogli trenować i rywalizować nie tylko zawodowi sportowcy krajowi i zagraniczni, ale również aktywnie uprawiać sport i spędzać czas wolny wszyscy chętni. W celu promowania koszykówki, w 2016 roku rozpoczęto współpracę z koszykarzami klubu koszykówki „Lietuvos Rytas”, którzy odwiedzali szkoły rejonu, dzielili się wiedzą o koszykówce i zapraszali młodzież na zawody.
W rejonie wileńskim wrze życie artystyczne i kulturalne, które swoim aktywnym, o wysokim poziomie artystycznym, udziałem w imprezach krajowych i międzynarodowych propagują tancerze, śpiewacy i muzycy rejonu wileńskiego. W 2016 roku nie zabrakło również osiągnięć w dziedzinie kultury – Zespół Tańca Ludowego „Perła” z Wielofunkcyjnego Centrum Kultury w Niemenczynie w projekcie telewizyjnym „Kadagys” godnie reprezentował rejon wileński i został zdobywcą pierwszego miejsca, natomiast reprezentujący społeczności narodowe zespół polskiego tańca ludowego i pieśni „Zgoda” w finale konkursu „Duokim garo” zdobył drugie miejsce.
Możemy cieszyć się z sukcesu zrealizowanych w 2016 r. prac, planów i zamiarów. Osiągnięte wyniki jeszcze bardziej inspirują do pracy dla dobra mieszkańców rejonu wileńskiego. „Szczerze się cieszę z owocnej współpracy mieszkańców, społeczności, przedsiębiorstw i Samorządu Rejonu Wileńskiego. W ubiegłym roku wszyscy razem zrealizowaliśmy wiele wspaniałych pomysłów i projektów, wzbogacających życie rejonu, pracujemy na rzecz naszego rejonu, dla dobra naszych dzieci i przyszłości społeczeństwa. Zachęcam wszystkich, aby swoją codzienną pracą przyczyniali się do tego, aby rejon wileński pozostał rosnący, kochany, przedsiębiorczy i odwiedzany”, – ukierunkowaną pracę Samorządu podsumowała mer Maria Rekść.