Ponad 2,75 mln euro na remont dróg w rejonie wileńskim

Dogląd dróg i ulic – jeden z głównych priorytetów działalności Samorządu Rejonu Wileńskiego. Jest on jednym z najbardziej aktualnych dla mieszkańców rejonu wileńskiego. W związku z tym śpieszymy ogłosić, że wraz z ociepleniem pogody przyśpiesza się prace remontu dróg i ulic w rejonie wileńskim.

27 kwietnia na posiedzeniu Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego w celu zapewnienia warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego, zgodnie z Programem Utrzymania i Rozwoju Dróg (PURD) został zatwierdzony wykaz obiektów utrzymania, naprawy (remontu), budowy lokalnych dróg i ulic i przydział środków finansowych z podziałem na gminy.
Środki przeznaczone na prace podzielono pomiędzy 23 gminami rejonu wileńskiego zgodnie z zatwierdzonymi Uchwałą Rady nr T3-129 z dn. 2015-03-27 kryteriami: 50 proc. od liczby stale mieszkających na terenie gminy mieszkańców i 50 proc. zgodnie z długością dróg i ulic należących do gminy.
W celu zapewnienia bezpiecznych warunków ruchu na drogach i ulicach rejonu wileńskiego a także w celu poprawy infrastruktury sieci wszystkich lokalnych dróg i ulic w tym roku z PURD na wykonanie zaplanowanych prac przeznaczono 2 750 500 euro.
Zapoznać się z listą należących do Samorządu Rejonu Wileńskiego obiektów budowy, naprawy (remontu), lokalnych dróg i ulic w 2017 roku (wskazane zakresy prac są orientacyjne, utworzone zgodnie podanymi priorytetami według obiektów w gminach) oraz więcej informacji o przydziale środków można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego www.vrsa.lt.

Podczas posiedzenia Rady uzupełniono również Opis Finansowania, Wykorzystania i Podziału Środków Programu Utrzymania i Rozwoju Dróg, przeznaczonych na budowę, naprawę (remont), lokalnych dróg i ulic, zapewnienie bezpiecznych warunków ruchu drogowego. W celu zapewnienia uczestnictwa mieszkańców Samorządu w przestrzeganiu interesów publicznych Samorządu i zasad przejrzystości podczas wykorzystywania i podziału funduszy PURD dla naprawy dróg i ulic wójtowie we wnioskach muszą wskazać nie tylko motywy czy okoliczności faktyczne, zgodnie z którymi w trybie priorytetowym jest proponowane finansowanie obiektów, ale od teraz wskazać również, że proponowany do finansowania obiekt był omówiony na zebraniach sołectw, które są udokumentowane protokołami.

Samorząd Rejonu Wileńskiego w celu zaspokojenia potrzeb mieszkańców i lepszej organizacji utrzymania dróg i ulic przyjął postanowienie, aby na własność Samorządu Rejonu Wileńskiego nieodpłatnie przyjąć należącą na własność państwa i obecnie należącą do IP „Vilniaus regiono keliai“ drogę dojazdową obok Pikieliszek od drogi Raudondvaris – Giedraičiai – Molėtai, składającą się z dwóch odcinków we wsi Pikieliszki gminy Rzesza Samorządu Rejonu Wileńskiego. Po przejęciu drogi zostanie ona wciągnięta na listę lokalnych dróg publicznych i ulic i jej będzie nadana nazwa „Dvaro” a także numer VL8205. Odcinek drogi na swoim balansie będzie miała i nadzorowała gmina Rzesza.
Zwracamy uwagę, że od 2012 r. po wejściu w życie Opisu Trybu Budowy Restrukturyzacji i Remontu Transportu i Komunikacji, w obecności osób fizycznych i prawnych mieszkańcy rejonu lub spółki, chcący naprawić lub uporządkować drogę czy ulicę, mogą zwrócić się do Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego w sprawie współfinansowania robót asfaltowania lub naprawy napraw nawierzchni żwirowej dróg i ulic, gdy nawet do 50 proc. wartości prac pokrywa Samorząd.

Samorząd Rejonu Wileńskiego, zapewniając warunki bezpiecznego ruchu, stale dąży do poprawy infrastruktury sieci lokalnych dróg i ulic. W r. 2016. osiągnięto maksymalną inwestycję za czas istnienia Samorządu w zakresie budowy, naprawy i utrzymania lokalnych dróg – w sumie na wykonanie tych prac przeznaczono 6 946 500 euro. Jest niezmiernie miło otrzymywać od mieszkańców dobre opinie i słowa podziękowania.
Otrzymujemy podziękowania mieszkańców nie tylko ustnie, ale również na piśmie. Dowodzą one, że Samorząd pracuje dla dobra ludzi rejonu. Za remont dróg w gminie Kowalczuki dla wójt gminy Kowalczuki Krystyny Gierasimowicz dziękowała społeczność wsi Niemieżka. Za troskę o mieszkańców ulicy Pušų i zaasfaltowanie tej ulicy mieszkańcy dziękują wójtowi miasta Niemenczyn Mieczysławowi Borusewiczowi. Wójt gminy Szaterniki Wiesław Starykowicz otrzymał podziękowanie mieszkańców wsi Grygajcie za serdeczną pracę i wysiłki na rzecz upiększania środowiska gminy oraz zaasfaltowanie ulicy Svyrių i zainstalowanie oświetlenia. Słowa podziękowania skierowano również do wójt gminu Rukojnie Anżeły Stankiewicz za utrzymanie i naprawę ulic i dróg w gminie Rukojnie.
Dziękujemy mieszkańcom rejonu wileńskiego za oceny.