Inauguracja gimnazjum w Miednikach z dumą o szkołę i wykonaną pracą w tle

Gimnazjaliści dali popis różnych talentów Fot.vrsa.lt

11 maja br. w liczącej ponad wiek placówce oświatowej w Miednikach odbyły się uroczystości inauguracyjne gimnazjum.

Na Mszę św. w miednickim kościele Św. Trójcy i św. Kazimierza zebrała się społeczność gimnazjalna, byli nauczyciele, rodzice uczniów, goście. Zebrani dziękowali Stwórcy za zesłane łaski i prosili Pana o dalszą opiekę i wstawiennictwo.
Nowy sztandar i tablicę gimnazjum poświęcił proboszcz parafii Miedniki ojciec Piotr Stroceń. W hollu gimnazjum odsłonięto płaskorzeźbę z wizerunkiem Patrona gimnazjum Św. Kazimierza. Ma to być świadectwo, że gimnazjum będzie się kierowało – na przykładzie Patrona – wartościami najwyższymi – prawdą, uczciwością i służbą Bogu i bliźnim. Płaskorzeźba jest darem ambasady Włoch na Litwie.

W tym szczególnym dla Miednik dniu złożyć najlepsze życzenia przybyli parlamentarzysta Czesław Olszewski, mer rejonu wileńskiego Maria Rekść, zastępca kierownika Wydziału oświaty Sofia Ryżowa i kurator gimnazjum Bolesław Ragucki, członek rady rejonu wileńskiego i absolwent gimnazjum Ilona Tankielun, Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Neapolu Vincenzo Russo, jak też długoletni partnerzy gimnazjum z Polski, kierownictwo sąsiednich placówek oświatowych i kulturowych.

W tym szczególnym dla Miednik dniu złożyć najlepsze życzenia przybyło wielu gości Fot.vrsa.lt

„Akredytacja gimnazjum jest wysoką oceną i przyznaniem dobrych wyników placówki. Cieszymy się, że wszystkie szkoły średnie rejonu wileńskiego uzyskały akredytacje i posiadają status gimnazjum. Dzisiaj kolejny raz dowiedliście, że wasza placówka warta jest miana gimnazjum: jest to szkoła doskonałych możliwości z głębokimi tradycjami, uzdolnioną młodzieżą i światłą przyszłością. To wspaniałe, że zarówno w waszym gimnazjum, jak też w całych Miednikach Królewskich panuje duch Świętego Kazimierza. Życzę wam dalszego dobrobytu i sukcesów na drodze wcielania w życie swoich planów”, – nie ukrywając zadowolenia i dumy z kolejnego w rejonie wileńskim gimnazjum mówiła mer Maria Rekść.
Z kolei dyrektor gimnazjum Mieczysława Pietkiewicz złożyła wyrazy podziękowania dla wszystkich, kto przyczynił się do wzrostu i doskonalenia się placówki, kto zawsze wierzył i popierał gimnazjum.
Gość z Włoch Konsul Honorowy Republiki Litewskiej w Neapolu Vincenzo Russo nie krył swego zauroczenia gościnnością i przytulną atmosferą gimnazjum i wyraził przekonanie, że już niedługo gimnazjum nawiąże owocne kontakty z jedną ze szkół w Neapolu.
Historia Szkoły Średniej im. św. Kazimierza w Miednikach rozpoczyna się od 1907 roku, kiedy to działała trzyletnia szkoła z rosyjskim językiem nauczania. Od 1939 r. szkoła nie działała. Od 1948 roku nauczanie w szkole odbywa się w języku polskim. Od 1958 do 1971 roku szkoła funkcjonowała jako ośmioletnia.  W 1971-1972 roku szkolnym po czternastoletniej przerwie ponownie mury szkolne opuszczają abiturienci ze średnim wykształceniem. I promocja liczyła 20 osób. Od tego czasu ilość uczniów w szkole ciągle rosła, a w 1977 roku osiągnęła swój szczyt i liczyła 477 osób.
W 2006 roku szkole nadano miano Św. Kazimierza, a w styczniu 2017 roku szkoła uzyskała status gimnazjum.
Od roku 2007 szkołą kieruje Mieczysława Pietkiewicz, wychowanka tej placówki oświatowej, a później nauczycielka fizyki.
W roku szkolnym 2007-2008 szkoła obchodziła stulecie działalności.