Nowe place zabaw dzieciom rejonu wileńskiego

26 maja, podczas posiedzenia Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, biorąc pod uwagę prośby i potrzeby mieszkańców, zostało zatwierdzone postanowienie o złożeniu podania w ramach projektu o urządzeniu placów zabaw w gminach rejonu wileńskiego.

Podjęte postanowienie ma na celu poprawę jakości życia społeczności poprzez tworzenie środowiska wygodnego do wypoczynku i spędzania wolnego czasu na obszarach wiejskich rejonu wileńskiego. Oczekuje się, że spełniające wymogi nowych standardów europejskich przestrzenie publiczne zapewnią bezpieczeństwo i rozrywkę dla dzieci mieszkających na obszarach wiejskich, jednocześnie zapewniając komfortowy wypoczynek dla ich rodziców i członków wspólnoty.

Place zabaw dla dzieci planuje się zbudować w Skojdziszkach ( gm. Niemież), Pogirach ( gm. Pogiry), Pikeliszkach (gm. Rzesza), Kowalczukach (gm. Kowalczuki) i Rudominie (gm. Rudomino).
W celu właściwego wykorzystania środków na projekty, zgłoszenia będą wybierane w drodze przetargu. Zgodnie z warunkami finansowania projektów zgłoszenia, które pozyskają najwięcej punktów, otrzymają finansowanie.
Projekt o wartości 66 725 euro przewidziano zrealizować w ciągu 36 miesięcy. 20 proc. kosztu projektu budowy placów zabaw dla dzieci zostanie sfinansowane z budżetu Samorządu Rejonu Wileńskiego. Pozostałe 80 proc. wartości projektu planuje się pokryć ze środka strategicznego „LEADER–19.2–SAVA–7 „Urządzanie i porządkowanie infrastruktury przestrzeni publicznych” z funduszy pomocowych UE i funduszy rządu Litwy.