Gmina Podbrzezie ma nowego partnera współpracy

„Przy pomniku Józefa Piłsudskiego

13 czerwca br. gmina Podbrzezie oficjalnie zatwierdziła stosunki partnerskie z polskim miastem Sulejówek.

Podczas święta miasta Sulejówek zastępca starosty gminy Podbrzezie Wojciech Drozd wspólnie z burmistrzem miasta Sulejówek Arkadiuszem Śliwą uroczyście podpisali umowę o współpracy, w ten sposób oficjalnie uprawomocniając długo trwającą przyjaźń Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Podbrzeziu ze Szkołą Podstawową w Sulejówku.
Plany współpracy gminy Podbrzezie i miasta Sulejówek w dziedzinie edukacji przewidują wymianę dzieci i młodzieży oraz realizację wspólnych projektów w dziedzinie sztuki, muzyki, tańca, teatru, folkloru, fotografii, sportu, rekreacji i turystyki. Partnerzy zobowiązali się również do wymiany dobrych praktyk i utrzymywania kontaktów pomiędzy przedstawicielami przedsiębiorczości obu regionów.
Przyjaźń gminy Podbrzezie i miasta Sulejówek pomyślnie rozwija się od 2012 r. Przedstawiciele Szkoły Podstawowej w Sulejówku corocznie uczestniczą w dożynkach, organizowanych przez Samorząd Rejonu Wileńskiego, podczas których organizuje jedną z najpopularniejszych loterii dożynek z imponującymi nagrodami.
W Sulejówku mieści się m. in. dworek „Milusin”, w którym w latach 20. XX w. mieszkał Józef Piłsudski, obecnie działa tutaj Muzeum Józefa Piłsudskiego.
Samorząd Rejonu Wileńskiego cieszy się z corocznie rosnącej liczby partnerów, co umożliwia realizację wspólnych projektów i innowacyjnych pomysłów, dzielenie się doświadczeniami, jak też wymianę uczniów.
w Sulejówku”