Samorząd przyczynia się do remontu bloków wielomieszkaniowych

Dobre wiadomości dotarły do mieszkańców dwóch bloków wielomieszkaniowych rejonu wileńskiego – Samorząd ze swoich środków budżetowych pokryje 50 proc. kosztów remontu dachów. Wsparcie przydzielono dla bloku przy ul. Savivaldybių 50 we wsi Mariampol gminy Mariampol i dla bloku nr 11 przy ul. Miško we wsi Biała Waka gm. Pogiry. Mieszkańcy bloków wielomieszkaniowych rejonu wileńskiego mają możliwość odnowienia obiektów lub pomieszczeń użytku ogólnego, wykorzystując oferowane wsparcie Samorządu.

Wnioski na otrzymanie finansowania na remont, rekonstrukcję i odnawianie obiektów użytku ogólnego bloków wielomiekszaniowych rejonu wileńskiego można składać do 14 sierpnia br. Fot. vrsa.lt

Przypominamy, że podczas kwietniowego posiedzenia Rada zatwierdziła Opis Trybu Finansowania Remontu, Rekonstrukcji i Odnawiania Obiektów Ogólnego Użytku w Blokach Wielomieszkaniowych, który reglamentuje wsparcie dla mieszkańców bloków wielomieszkaniowych, przydzielone ze środków budżetowych Samorządu na remont obiektów użytku ogólnego, takich jak dach, systemy inżynieryjne (grzewcze, wodociągowe), klatki schodowe itd.
Od 15 czerwca 2017 r. do 14 sierpnia 2017 r. Administracja Samorządu Rejonu Wileńskiego zaprasza do składania wniosków na otrzymanie finansowania na remont, rekonstrukcję i odnawianie (modernizację) obiektów użytku ogólnego bloków wielomieszkaniowych. Wnioski można złożyć w okienku obsługi interesantów Samorządu lub przesłać drogą pocztową do Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego. Wnioskodawca zostanie powiadomiony o wciągnięciu jego wniosku do ogólnej kolejki.
Należy podkreślić, że prace będą wykonywane ze środków właścicieli mieszkań i innych pomieszczeń w domach wielomieszkaniowych oraz ze środków Samorządu. Na moment składania wniosku wnioskodawca powinien mieć zgromadzoną kwotę pieniędzy w wysokości 50 lub 70 proc. kosztorysu prac w zależności od stanu obiektu. Przy przyznawaniu finansowania pierwszeństwo mają obiekty w stanie awaryjnym. Środki samorządu nie będą przyznawane, jeżeli właściciele mieszkań i innych pomieszczeń w domach wielomieszkaniowych pobierają już odpowiednie wsparcie ze strony państwa. Złożone wnioski będzie rozpatrywała i swoje wnioski ws. finansowania przedstawi specjalnie powołana komisja.
Część finansowana przez Samorząd:
50 proc. wartości robót z zakresu remontu, rekonstrukcji i odnowy obiektów ogólnego użytku uznanych za będące w stanie awaryjnym, wliczając nadzorowanie techniczne prac, nie więcej jednak niż 20 000 euro na jeden dom;
30 proc. wartości robót z zakresu remontu, rekonstrukcji i odnowy obiektów ogólnego użytku, nie więcej jednak niż 20 000 euro na jeden dom.
Ubiegający się o wsparcie wnioskodawcy powinni złożyć następujące dokumenty:
wniosek;
dokumenty, potwierdzające prawo reprezentanta do reprezentowania wnioskodawcy;
kosztorysy prac i usług, o finansowanie których wnioskodawca się ubiega, zezwolenie na budowę (jeżeli wymaga tego Ustawa Republiki Litewskiej o budowie), ekspertyza ws. ustalenia stanu awaryjnego budowli (części budowli) (w przypadku obiektów w stanie awaryjnym), akt sprawdzenia stanu technicznego domu;
protokół zebrania właścicieli mieszkań i innych pomieszczeń z decyzją ws. remontu, rekonstrukcji lub odnowy obiektów ogólnego użytku domu wielomieszkaniowego;
potwierdzenie posiadania własnych środków (zaświadczenie administratora obiektów ogólnego użytku lub wypis z rachunku bankowego).

Więcej informacji na temat trybu, przypadków i warunków przyznania wsparcia – w Opisie Trybu Finansowania Remontu, Rekonstrukcji i Odnowy (Modernizacji) Obiektów Ogólnego Użytku w Domach Wielomieszkaniowych (zatwierdzony decyzją Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego nr T3-187 z dnia 27 kwietnia 2017 r.) na stronie internetowej www.vrsa.lt. W przypadku pytań, prosimy o kontakt z gł. specjalistą Wydziału gospodarki lokalnej Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego Ireną Mackiel, tel. (8 5) 275 5081, e-mail: irena.mackel@vrsa.lt.