Na posiedzeniu Rady pozdrowiono najlepszych abiturientów rejonu wileńskiego

28 lipca odbyło się posiedzenie Rady Samorządu Rejonu Wileńskiego, podczas którego nie tylko przyjęto ważne uchwały, ale również uroczyście uczczono abiturientów, którzy osiągnęli doskonałe wyniki na egzaminach dojrzałości.

Dobrych wyników w nauce gratulowała mer Maria Rekść Fot. vrsa.lt

„Cieszymy się, mając tylu uzdolnionych młodych ludzi. Życzymy absolwentom naszego rejonu, by pomyślnie układały się ich wszystkie plany, a najbliższa przyszłość była powiązana z rodzimym rejonem wleńskim”, – te słowa mer Marii Rekść towarzyszyły uroczystemu powitaniu i nagrodom.
W tym roku rejon wileński jest dumny z 29 absolwentów, którzy z różnych egzaminów dojrzałości otrzymali maksymalne oceny – 100 punktów. Plon setek w tym roku absolwenci zebrali podczas składania państwowych egzaminów dojrzałości z języków obcych (angielski i rosyjski), matematyki, historii, informatyki i technologii informacyjnych. Niektórzy z nich otrzymali po 2 setki. Najwięcej „setkowiczów” przygotowało Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu – 6, Gimnazjum „Ryto” w Rudominie – 5, Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego w Niemenczynie – 4, Gimnazjum w Pogirach – 3. Listę „setkowiczów” 2017 r. można znaleźć na stronie internetowej Samorządu Rejonu Wileńskiego (www.vrsa.lt).

Rada Samorządu rozpatrzyła 27 aktualnych kwestii Fot.vrsa.lt

Zatwierdzono sprawozdanie z wykonania budżetu za rok 2016. W roku ubiegłym wpłynęło do niego 6 mln euro środków ponadplanowych, głównie z tytułu podatków od mieszkańców. Długów, zgodnie z dobrą wieloletnią tradycją, Samorząd nie miał.
Radni, rozważając kwestię wypadku ekstremalnego, który miał miejsce 28 marca br. we wsi Wanaginie, podczas którego do środowiska trafiły substancje chemiczne, przyjęli uchwałę o kosztach finansowania zbierania i utylizacji rozlanych zanieczyszczeń. Zdecydowano, by zwrócić się do Ministerstwa Środowiska o dotację i częściowe pokrycie (30 proc.) kosztów z budżetu Samorządu. Koszty wszystkich przeprowadzonych prac sięgają 308 717,52 euro z VAT. Po ustaleniu sprawcy awarii, środki zostaną odzyskane od niego.
Jednogłośnie zaaprobowano pytanie o sformowaniu kilku nowych działek dla potrzeb publicznych. W Rudominie będzie sformowane terytorium o powierzchni 0,29 ha na urządzenie parkingu, a na terenie Zujun pojawią się 2 parki rekreacyjne: 0,54 ha we wsi Poszyłajcie i 0,08 ha we wsi Ginejciszki.