Posiedzenie Rady ds. Młodzieży Rejonu Wileńskiego

Podczas posiedzenia podkreślono, że ważne jest zacieśnienie współpracy pomiędzy sektorami państwowym i pozarządowym w zakresie polityki młodzieżowej Fot.vrsa.lt

22 sierpnia br. w Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego odbyło się posiedzenie Rady ds. Młodzieży „Wspólna Przyszłość: analiza, poglądy, potrzeby”.

Danuta Narbut, zastępczyni Dyrektora Administracji Samorządu Rejonu Wileńskiego, przewodniczącą Rady ds. Młodzieży przedstawiła porządek obrad i zaprosiła członków Rady do dyskusji nad zagadnieniami młodzieży rejonu wileńskiego.

Podczas posiedzenia Rady omówiono 5 zagadnień, w tym zagadnienie działalności projektowej, kwestię współpracy pomiędzy sektorami państwowym i pozarządowym, planowania i realizacji działalności. Koordynator ds. Młodzieży, st. specjalistka Wydziału Oświaty Bożena Tyczyno przedstawiła analizę realizacji polityki młodzieżowej w Samorządzie. Na posiedzeniu zwrócono uwagę na możliwości zatrudnienia młodych ludzi, aspekty planowania kariery oraz zaakcentowano potrzebę i znaczenie propagowania działalności. Przewidziano również datę i porządek obrad następnego posiedzenia.
Cele Rady do Spraw Młodzieży Samorządu:
we współpracy z koordynatorem Rady do Spraw Młodzieży Samorządu pomóc realizować funkcje samorządu w sferze polityki młodzieżowej, przewidzianych w Ustawie Ramowej Polityki Młodzieżowej Republiki Litewskiej ustawa i innych aktach prawnych;
koordynowanie realizacji polityki młodzieżowej samorządu;
zapewnienie udziału młodych ludzi w rozwiązywaniu problemów polityki młodzieżowej;
wzmocnienie współpracy między instytucjami samorządowymi oraz instytucjami i organizacjami, pracującymi z młodzieżą.