1 września uczniów placówki oświatowe rejonu spotkają odnowione

Odnowione klasy w szkołach rejonu wileńskiego Fot. vrsa.lt

Ulepszając infrastrukturę placówek oświatowych rejonu wileńskiego i realizując Program Poprawy, Jakości i Dostępności Edukacji Strategicznego Planu Działalności Samorządu na lata 2017-2019, w r. 2017 przeprowadzono remont placówek oświatowych rejonu wileńskiego i inne prace remontowo – rekonstrukcyjne.

Pięknieją i unowocześniają się placówki oświatowe zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz
Już 1 września większość nauczycieli i wychowanków szkół rejonu wileńskiego spotkają czyste, odnowione klasy, jeszcze pachnące farbami korytarze i odnowione części zewnętrzne budynków.
W tym roku Samorząd Rejonu Wileńskiego może pochwalić się znaczną kwotą, około 3,3 mln euro, przeznaczoną na poprawę infrastruktury placówek oświatowych i jakości kształcenia. Do celów władz Samorządu stworzenia jak najbardziej korzystnych warunków do nauki i pracy uczniom i nauczycielom przyczyniają się Państwo Litewskie, wieloletni sponsorzy szkół i partnerzy z Polski.

Odnowione gimnazja, uporządkowane tereny

W pierwszym półroczu 2017 r. zakończono wymianę systemu grzewczego i wyremontowano część pomieszczeń wewnętrznych Gimnazjum w Mickunach. W Gimnazjum w Pogirach wykonano prace remontowe węzłów sanitarnych, ale jeszcze są prowadzone remonty pomieszczeń wewnętrznych. W Gimnazjum im. Gedymina w Niemenczynie elewacje zalśniły nowymi kolorami, a Gimnazjum im. Tadeusza Konwickiego w Bujwidzach szczyci się odnowionymi salą sportową i kotłownią. Ogrodzono terytoria Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach i Gimnazjum w Rukojniach, w najbliższej przyszłości będzie ogrodzony teren Gimnazjum w Zujunach.
Zakończono rekonstrukcję stadionu w Niemenczynie, na którym będą uprawiali sport zarówno uczniowie Gimnazjum im. Konstantego Parczewskiego jak i Gimnazjum im. Gedymina.
W tym roku rozpoczęto prace ocieplenia murów i dachów budynków gimnazjum im. Meilė Lukšienė w Mariampolu. Obecnie są w toku prace modernizacji pomieszczeń wewnętrznych w Gimnazjum im. św. Rafała Kalinowskiego w Niemieżu, w Gimnazjum im. Juliusza Słowackiego w Bezdanach i w Gimnazjach w Rukojniach i Zujunach trwa remont pomieszczeń wewnętrznych, a w Gimnazjum w Wołczunach remont pomieszczeń wewnętrznych I korpusu już zbliża się do końca. Nadal jest kontynuowana budowa przybudówki Gimnazjum Verdenės w Podbrzeziu, w której rozmieści się sala sportowa i cztery grupy kształcenia przedszkolnego.
W Gimnazjum im. św. Jana Bosko w Egliszkach i w Gimnazjum im. Stefana Batorego w Ławaryszkach jeszcze trwają prace remontu dachu.

Zmiany w szkołach podstawowych i przedszkolach

Wyremontowano dachy Szkoły Podstawowej „Saulėtekio“ w Bezdanach i Przedszkola w Anowilu. W Szkole-przedszkolu w Kabiszkach już działa odnowiona kuchnia, uporządkowano również system kanalizacyjny. W szkole podstawowej w Kiwiszkach przeprowadzono remonty klas, korytarzy i stołówki. Zostały odnowione pomieszczenia wewnętrzne Przedszkola w Bujwidziszkach, a w Przedszkolu w Niemenczynie zostały zmienione płyty elewacji. W Przedszkolu w Rzeszy przeprowadzono prace renowacji i rekonstrukcji. Zakończono prace wentylacji i kanalizacji sali sportowej przedszkola „Pelėdžiukas” w Pogirach. Usunięto budynek w stanie awaryjnym obok Szkoły Podstawowej w Duksztach.
Od tej chwili są bezpiecznie ogrodzone tereny centrów wielofunkcyjnych w Mościszkach i Rudowsiach oraz Przedszkola w Bujwidziszkach. Obok Przedszkola w Rukojniach uporządkowano chodnik i wyremontowano altany.
W Szkole-przedszkolu w Skojdziszkach kontynuuje się prace ocieplania ścian i dachów. W centrum wielofunkcyjnym w Mościszkach trwa remont stołówki, w Szkole-przedszkolu „Margaspalvis aitvarėlis“ w Wojdatach jest wykonywany remont pomieszczeń kuchni i porządkowania wentylacji, remont klatek schodowych, wymiana rur odprowadzania wody opadowej.
Pozytywnych zmian doczekała się także instytucja kształcenia nieformalnego – Szkoła Muzyczna w Pogirach, gdzie uporządkowano dekorację wnętrz.
Kontynuowana jest budowa budynku administracyjnego Szkoły Sportowej Samorządu Rejonu Wileńskiego w Niemenczynie. Jej zakończenie planowane jest do końca 2018 roku.
Jednym z najważniejszych i podstawowych celów Samorządu jest poprawa, jakości i dostępności edukacji. Każdego roku z powodzeniem przeprowadzane prace remontu budynków i modernizacji wnętrz wszystkich rodzajów placówek oświatowych są wyraźnie widoczne: poprawiają się warunki edukacji (nauki) i pracy, co pozwala dzieciom rejonu osiągać coraz lepsze wyniki w nauce.